Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:informace_pro_zaky_8._rocniku [2019/01/14 12:16]
jloerinc [8.A]
stranky_trid:informace_pro_zaky_8._rocniku [2019/03/21 11:23] (aktuální)
bvroblova
Řádek 2: Řádek 2:
  
  
 +**Astronomická olympiáda - kategorie EF - krajské kolo**
 +
 +Řeší se doma, odevzdá se do 20. března. 25.3. je prezenční kolo ve škole.
 +Veškeré informace na https://​olympiada.astro.cz/​201819_krajske_zadani.html
 +Další informace u Mgr. Blanka Vroblové
 ===== 8.A =====  ===== 8.A ===== 
 **Třídní učitel: Mgr. Jan Lörinc, ☎ 558 412 465** **Třídní učitel: Mgr. Jan Lörinc, ☎ 558 412 465**
 +
 +**Protidrogový vlak** - 25. 3. pondělí, učit se budeme pouze první dvě hodiny, po akci rozchod na vlakovém nádraží v Dobré, viz http://​www.revolutiontrain.cz/​v2/​
  
 **Tepláková mafie v parku** {{:​stranky_trid:​img_20181012_093921.jpg?​nolink&​300|}}{{:​stranky_trid:​img_20181012_093921.jpg?​linkonly|}} **Tepláková mafie v parku** {{:​stranky_trid:​img_20181012_093921.jpg?​nolink&​300|}}{{:​stranky_trid:​img_20181012_093921.jpg?​linkonly|}}
Řádek 12: Řádek 19:
  
  
-**Český jazyk** - pololetní písemná práce - pátek 11. 1. +**Český jazyk** -  
-   ​*pravopis +  *Čárky v souvětí https://www.umimecesky.cz/psani-carek-souveti-podradne-1-uroven?source=exerciseExplicit , https://​www.umimecesky.cz/​psani-carek-souveti-podradne-2-uroven?​source=exerciseExplicit ​https://www.umimecesky.cz/psani-carek-souveti-vlozene-vety-2-uroven?​source=exerciseExplicit ​, https://​www.umimecesky.cz/psani-carek-souveti-s-vice-vetami-2-uroven?​source=exerciseExplicit ​, https://​www.umimecesky.cz/​psani-carek-souveti-s-vice-vetami-3-uroven?​source=exerciseExplicit 
-   ​*slovní druhy - http://www.onlinecviceni.cz/exc/​pub_list_exc.php?action=show&​class=4&​subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&​search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy#​selid +  *Čárky v souvětí II https://www.pravopisne.cz/category/​pravopisna-cviceni/​psani-carek
-   ​*větné členy (ne doplněk) - https://​www.umimecesky.cz/​cviceni-vetne-cleny +  *Jazyková příručka - vysvětlivky ​http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=_help 
-   ​*mluvnické kategorie u podst. jmenpříd. jmen a sloves http://www.chmelkova.cz/cestina/​podstatna_jmena/​urcovani+vzor/​podstatna_jmena1.htm ​, https://​www.pravopiscesky.cz/cviceni-na-mluvnicke-kategorie-pridavnych-jmen-pra-1138-8965.html ​, https://​www.umimecesky.cz/​cviceni-mluvnicke-kategorie-sloves +  *Jan Amos Komenský {{:stranky_trid:​jan_amos_komensky.docx|}} 
-   ​*VH a VV, druhy VV http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?​action=show&​class=7&​subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&​search1=04.+Skladba+v%C4%9Bt&​topic=09.+Druhy+vedlej%C5%A1%C3%ADch+v%C4%9Bt#​selid +  *Druhy VV https://​www.pravopisne.cz/​category/vetne-rozbory/skladba-vet-syntax/​veta-a-souveti
-   ​*slovesný vid, třída a vzor http://www.onlinecviceni.cz/​exc/​pub_list_exc.php?​action=show&​class=8&​subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&​search1=01.+Tvaroslov%C3%AD#​selid , https://​zcsol.cz/index.php?s=stranky_predmetu/​e_learning/​ucebnice_cj/​cj8_slovesne_tridy_a_vzory , http://​www.ucirna.cz/​cestina/​slovesa_trida_a_vzor.php +  *Druhy VV https://www.umimecesky.cz/cviceni-typy-vedlejsich-vet 
-   ​*způsob tvoření slov (odvozování,​ skládání,​ zkracování,​ spojování v sousloví, přejímaní z cizích jazyků) ​https://​www.pravopisne.cz/​2014/11/test-tvoreni-slov+   
-   ​*skloňování přejatých slov a cizích jmen https://testi.cz/testy/​cestina/​sklonovani-cizich-slov-a-prejatych/​+
  
  
 +**Občanská výchova** - písemné opakování - úterý 12. 3.
  
- +**Zeměpis** - učte se mapu krajů...
-**Zeměpis** - **písemka na práci s atlasem** (veškerá probraná témata) - úterý 81.+
  
 **Anglický jazyk - Lörinc** ​ **Anglický jazyk - Lörinc** ​
-   ​*Present Perfect https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​present-perfect-simple (Scroll down) 
-   ​*Present Perfect Games http://​learnenglishkids.britishcouncil.org/​en/​grammar-practice/​present-perfect-experiences 
-   *FOR, SINCE https://​www.englishclub.com/​grammar/​verbs-m_for-since_quiz.htm,​ https://​www.tolearnenglish.com/​exercises/​exercise-english-2/​exercise-english-3647.php 
-   ​*Present Perfect GAME https://​www.eslgamesplus.com/​have-ever-present-perfect-moonshot/​ 
  
-   ​*UNIT ​2 Practice ​https://elt.oup.com/student/​project3rdedition/​level4/​unit2/?​cc=cz&​selLanguage=cs +   * UNIT 4!!!! New Vocabulary ​https://quizlet.com/_68e8wp 
-   *FOR, SINCE II. https://www.ecenglish.com/learnenglish/lessons/present-perfect-with-for-and-since , http://www.eclecticenglish.com/​grammar/​PresentPerfect1D.html +   ​* ​Verb + -ing or infinitive http://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/verb-ing-or-verb-infinitive 
-   *Present Perfect II. https://www.perfect-english-grammar.com/present-perfect-exercises.html +   * https://elt.oup.com/​student/​project/​level4/​unit04/grammar/exercise1?​cc=cz&​selLanguage=cs 
-   *UNIT 2 TEST!!! čtvrtek 10. 1. {{:​stranky_trid:​unit_2_test_8_2019.docx|}} +   * https://elt.oup.com/student/​project/​level4/​unit04/​vocabulary/​exercise2?​cc=cz&​selLanguage=cs 
-   ​*Question Tags https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/question-tags/exercises ​, https://www.englisch-hilfen.de/​en/exercises/​questions/​question_tags3.htm +   ​* ​There'​s someone/​something + -ing {{:​stranky_trid:​9tr_20activities_20-_20there_s.jpg?​linkonly|}} ,  ​https://elt.oup.com/student/project3rdedition/level4/unit4/grammar/​exercise2?​cc=cz&​selLanguage=cs, https://quizlet.com/_6byivu
-   *Body https://​learnenglishteens.britishcouncil.org/​vocabulary/​beginner-vocabulary/​body-parts+
  
-** +**Přírodopis** ​ - 20. 3. test - svaly
-Přírodopis** ​ -  +
  
-**Chemie** ​ - 14.1. test voda, vzduch, prvky a odevzdání karty vybraného prvku+**Chemie** ​ - 
             ​             ​
  
  
  
-**Fyzika** - 161test teplo, měrná tepelná kapacita, řešení příkladů ...+**Fyzika** - test **27.3.** jaderná energie :!:
  
 **Německý jazyk - Konečná** -  ​ **Německý jazyk - Konečná** -  ​
  
-**Dějepis** - ve čtvrtek 101je možnost si opravit pololetní známku (ústní zkoušení ​Napoleonské války)+**Dějepis** - kolonialismus - mapa Afriky https://en.wikipedia.org/​wiki/​Colonisation_of_Africa#/​media/​File:​Colonial_Africa_1913_map.svg,​ text http://​www.davidmikolas.cz/​dejepis/​texty/​devitka/​9_rocnik-kolonialismus.pdf,​ příchod Evropanů do Afriky podle ústního podání původních obyvatel https://​ucebnice.fraus.cz/​file/​edee/​eshop/​ucebnice/​nahledy/​3579/​dejepis-8-uc_94-95.pdf,​ Berlínská konference 1885 http://​www.dejepis.com/​ucebnice/​mezinarodni-situace-na-prelomu-19-a-20-stoleti/
  
  
-**Matematika** 28.11písemka ​na číselné výrazy - zápis + určování hodnoty +**Matematika*
- +* 28.2odevzdání sešitu s vypracovanou slovní úlohou ​na válec, zadání u p. Hnitkové, sešit bude doplněn ​ o chybějící učivo, DÚ, opravy apod.  
-**Matematika** 30.11. písemka na vzájemnou polohu dvou kružnic+* je nutné nosit do hodin geometrie pomůcky (kružítko,​ pravítka, tužky i matematické tabulky) 
 +282. písemka na povrch a objem válce včetně narýsování sítě válce
 ===== 8.B =====  ===== 8.B ===== 
 **Třídní učitelka:​** Mgr. Květoslava Lysková, e-mail klyskova@zsdobra.cz,​ ☎ 558 412 471 **Třídní učitelka:​** Mgr. Květoslava Lysková, e-mail klyskova@zsdobra.cz,​ ☎ 558 412 471
  
 **Informace pro zákonné zástupce a žáky:​** ​ **Informace pro zákonné zástupce a žáky:​** ​
-   +    ​* **V pondělí 25. března proběhne akce PROTIDROGOVÝ VLAK** - http://​www.revolutiontrain.cz/​v2/​. Budete rozděleni do dvou skupin, bližší informace k organizaci si nalepíte **v pondělí 183. do ID**. Zároveň prosím rodiče o souhlas na akci. Dopravu si hradí každý žák sám.
-   * **Podpisy v ID** - předběžná klasifikace za 1pololetí.+
  
- +----
  
  
 +**Přírodopis** -  **Test na KREV - ve čtvrtek 21. března **
  
----- 
  
 +**Zeměpis** - učte se mapu krajů...
  
-**Přírodopis** - +**Anglický jazyk - Lörinc** - 
  
-**Zeměpis** ​- **písemka na práci s atlasem** (veškerá probraná témata) ​středa 91.+   UNIT 4!!!! New Vocabulary https://​quizlet.com/​_68e8wp 
 +   Verb + -ing or infinitive http://​learnenglishteens.britishcouncil.org/​grammar/​beginner-grammar/​verb-ing-or-verb-infinitive 
 +   https://​elt.oup.com/​student/​project/​level4/​unit04/​grammar/​exercise1?​cc=cz&​selLanguage=cs 
 +   https://​elt.oup.com/​student/​project/​level4/​unit04/​vocabulary/​exercise2?​cc=cz&​selLanguage=cs 
 +   There'​s someone/​something + -ing {{:​stranky_trid:​9tr_20activities_20-_20there_s.jpg?​linkonly|}} ,  https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level4/​unit4/​grammar/​exercise2?​cc=cz&​selLanguage=cs,​ https://​quizlet.com/_6byivu
  
-**Anglický jazyk - Lörinc** -  
-   ​*Present Perfect https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​present-perfect-simple (Scroll down) 
-   ​*Present Perfect Games http://​learnenglishkids.britishcouncil.org/​en/​grammar-practice/​present-perfect-experiences 
-   *FOR, SINCE https://​www.englishclub.com/​grammar/​verbs-m_for-since_quiz.htm,​ https://​www.tolearnenglish.com/​exercises/​exercise-english-2/​exercise-english-3647.php 
-   ​*Present Perfect GAME https://​www.eslgamesplus.com/​have-ever-present-perfect-moonshot/​ 
  
-   *UNIT 2 Practice https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level4/​unit2/?​cc=cz&​selLanguage=cs 
-   *FOR, SINCE II. https://​www.ecenglish.com/​learnenglish/​lessons/​present-perfect-with-for-and-since , http://​www.eclecticenglish.com/​grammar/​PresentPerfect1D.html 
-   ​*Present Perfect II. https://​www.perfect-english-grammar.com/​present-perfect-exercises.html 
-   *UNIT 2 TEST!!! pátek 11. 1. {{:​stranky_trid:​unit_2_test_8_2019.docx|}} 
-   ​*Question Tags https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​question-tags/​exercises , https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​exercises/​questions/​question_tags3.htm 
  
  
  
  
-**Fyzika** - **písemné opakování** ​tepelné výměny pátek 1411.+**Fyzika** - **písemné opakování** ​jaderná energie - 13.3. Na 13. 3. přinést materiály na tvorbu plakátů o elektrárnách. **Hotový plakát odevzdat nejpozději do 203.**
  
-**Matematika** - **Průběžně zkoušení** mnohočleny,​ Pythagorova věta. 
  
-**Chemie**          **7.1test** - vodavzduch, prvky, **10. 1odevzdání karty prvku +Matematika - **opakování slovní úlohy a síť válce**- 153., průběžné zkoušení řešení rovnic. **Nosit rýsovací potřebydokončit úkoly v sešitě.**
-**                  +
-             +
-            ​+
  
-**Inf MK** - 10. 1. test na SW+**Chemie**      ​
  
 **Německý jazyk - Konečná** -  ​ **Německý jazyk - Konečná** -  ​
 ===== 8.C =====  ===== 8.C ===== 
 Třídní učitelka: Mgr. Radana Nohlová, ☎ 558 412 478, rnohlova@zsdobra.cz Třídní učitelka: Mgr. Radana Nohlová, ☎ 558 412 478, rnohlova@zsdobra.cz
 +
 +V pondělí 25. 3. akce - **Protidrogový vlak** ​  ​http://​www.revolutiontrain.cz/​v2/​
 +
 +- učíme se 1. a 6. vyučovací hodinu
 +
 +- dopravu si platí každý sám (F-M a zpět)
 +
 +- odevzdat souhlasy zákonných zástupců
  
 ---- ----
Řádek 110: Řádek 109:
  
  
-**Zeměpis** - **hodnocení práce v hodinách (sešity)** - čtvrtek 31. a pondělí 7. 1., **písemka na práci s atlasem** (veškerá probraná témata) - čtvrtek 101.+**Zeměpis** - učte se mapu krajů...
  
 **Anglický jazyk - Lörinc** -  **Anglický jazyk - Lörinc** - 
-   ​*Present Perfect https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​present-perfect-simple (Scroll down) 
-   ​*Present Perfect Games http://​learnenglishkids.britishcouncil.org/​en/​grammar-practice/​present-perfect-experiences 
-   *FOR, SINCE https://​www.englishclub.com/​grammar/​verbs-m_for-since_quiz.htm,​ https://​www.tolearnenglish.com/​exercises/​exercise-english-2/​exercise-english-3647.php 
-   ​*Present Perfect GAME https://​www.eslgamesplus.com/​have-ever-present-perfect-moonshot/​ 
  
-  ​*UNIT 2 Practice ​https://elt.oup.com/student/​project3rdedition/​level4/​unit2/?​cc=cz&​selLanguage=cs +   * UNIT 4!!!! New Vocabulary ​https://quizlet.com/_68e8wp 
-  *FOR, SINCE II. https://www.ecenglish.com/learnenglish/​lessons/present-perfect-with-for-and-since , http://www.eclecticenglish.com/​grammar/​PresentPerfect1D.html +   ​Verb + -ing or infinitive http://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/​verb-ing-or-verb-infinitive 
-   *Present Perfect II. https://www.perfect-english-grammar.com/present-perfect-exercises.html +   * https://elt.oup.com/​student/​project/​level4/​unit04/grammar/exercise1?​cc=cz&​selLanguage=cs 
-   *UNIT 2 TEST!!! pátek 11. 1. {{:​stranky_trid:​unit_2_test_8_2019.docx|}} +   * https://elt.oup.com/student/​project/​level4/​unit04/​vocabulary/​exercise2?​cc=cz&​selLanguage=cs 
-   ​*Question Tags https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/question-tags/exercises ​, https://www.englisch-hilfen.de/​en/exercises/​questions/​question_tags3.htm+   ​* ​There'​s someone/​something + -ing {{:​stranky_trid:​9tr_20activities_20-_20there_s.jpg?​linkonly|}} ,  ​https://elt.oup.com/student/project3rdedition/level4/unit4/grammar/​exercise2?​cc=cz&​selLanguage=cs, https://quizlet.com/_6byivu
  
  
-**OV** -  
  
-**Fyzika** - **písemné opakování** tepelné výměny čtvrtek 13. 11. 
  
-**Přírodopis** - +**OV** - 
  
 +**Fyzika** - **písemné opakování** jaderná energie - 12.3. Na 12. 3. přinést materiály na tvorbu plakátů o elektrárnách. **Hotový plakát odevzdat nejpozději 21. 3.** 
  
-**Chemie**      * 111. test voda, vzduch, prvky, odevzdání karty prvků ​   +**Přírodopis** - 22.3. test - svaly
-                +
-   +
-**Inf MK** 10. 1. test na SW+
  
 +**Chemie** ​    ​- ​
 +  ​
  
 **Německý jazyk - Konečná** -  ​ **Německý jazyk - Konečná** -  ​
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/informace_pro_zaky_8._rocniku.1547464572.txt.gz · Poslední úprava: 2019/01/14 12:16 autor: jloerinc
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki