Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:informace_pro_zaky_8._rocniku [2019/01/14 11:16]
jloerinc [8.A]
stranky_trid:informace_pro_zaky_8._rocniku [2019/06/14 04:57] (aktuální)
dkalnikova [8.B]
Řádek 2: Řádek 2:
  
  
 +
 +
 +
 +**Astronomická olympiáda - kategorie EF - krajské kolo**
 +
 +Řeší se doma, odevzdá se do 20. března. 25.3. je prezenční kolo ve škole.
 +Veškeré informace na https://​olympiada.astro.cz/​201819_krajske_zadani.html
 +Další informace u Mgr. Blanka Vroblové
 ===== 8.A =====  ===== 8.A ===== 
 **Třídní učitel: Mgr. Jan Lörinc, ☎ 558 412 465** **Třídní učitel: Mgr. Jan Lörinc, ☎ 558 412 465**
 +
 +6. 6. Exkurze na úřad práce - sraz před školou v 6:50, odjezd z vlakového nádraží v 7:12, učíme se až 5. vyučovací hodinu
  
 **Tepláková mafie v parku** {{:​stranky_trid:​img_20181012_093921.jpg?​nolink&​300|}}{{:​stranky_trid:​img_20181012_093921.jpg?​linkonly|}} **Tepláková mafie v parku** {{:​stranky_trid:​img_20181012_093921.jpg?​nolink&​300|}}{{:​stranky_trid:​img_20181012_093921.jpg?​linkonly|}}
Řádek 12: Řádek 22:
  
  
-**Český jazyk** - pololetní písemná práce - pátek 11. 1. +**Český jazyk** -  
-   ​*pravopis +  *Souvětí souřadné a podřadné https://www.skolasnadhledem.cz/game/603 , https://www.skolasnadhledem.cz/game/852 
-   ​*slovní druhy - http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?​action=show&​class=4&​subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&​search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy#​selid +  *Literatura klasicismu - Moliére ​(Lakomec, ukázka) https://​www.youtube.com/​watch?​v=3_GRfqYLm3o , La Fontaine https://​cs.wikisource.org/​wiki/​Čtrnáctero_bájek_Lafontainových/​Vlk_a_jehně , http://​www.cesky-jazyk.cz/citanka/​johann-wolfgang-goethe/​kral-duchu.html#​axzz5juorBJPm 
-   ​*větné členy ​(ne doplněkhttps://​www.umimecesky.cz/cviceni-vetne-cleny +  *Významové poměry mezi HV https://www.pravopisne.cz/2014/09/test-pomery-mezi-vetami-hlavnimi-10/ , https://​www.pravopisne.cz/2012/​03/​test-druhy-vedlejsich-vet-a-pomery-mezi-vetami-hlavnimi/ ​do sešitu http://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/vetny-rozbor/​pomery-mezi-hlavnimi-vetami ,  
-   ​*mluvnické kategorie u podst. jmen, příd. jmen a sloves http://www.chmelkova.cz/cestina/podstatna_jmena/urcovani+vzor/podstatna_jmena1.htm ​, https://​www.pravopiscesky.cz/cviceni-na-mluvnicke-kategorie-pridavnych-jmen-pra-1138-8965.html ​https://www.umimecesky.cz/cviceni-mluvnicke-kategorie-sloves +  *Významové poměry mezi HV - spojovací výrazy https://quizlet.com/_4o3sws 
-   ​*VH a VV, druhy VV http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?​action=show&​class=7&​subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&​search1=04.+Skladba+v%C4%9Bt&​topic=09.+Druhy+vedlej%C5%A1%C3%ADch+v%C4%9Bt#selid +  *Čtení s porozuměním https://www.umimecesky.cz/​porozumeni#ps955 
-   ​*slovesný vid, třída ​vzor http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?​action=show&​class=8&​subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&​search1=01.+Tvaroslov%C3%AD#selid , https://zcsol.cz/index.php?​s=stranky_predmetu/​e_learning/ucebnice_cj/​cj8_slovesne_tridy_a_vzory , http://www.ucirna.cz/cestina/​slovesa_trida_a_vzor.php +  *Toman lesní panna http://www.cesky-jazyk.cz/citanka/frantisek-ladislav-celakovsky/​toman-a-lesni-panna-ohlas-pisni-ceskych.html#axzz5m5NQnWQx 
-   ​*způsob tvoření slov (odvozování,​ skládání,​ zkracování,​ spojování ​souslovípřejímaní z cizích jazyků) ​https://​www.pravopisne.cz/2014/11/​test-tvoreni-slov/ +  *Významové poměry mezi VČ https://www.skolasnadhledem.cz/game/601 
-   ​*skloňování přejatých slov a cizích jmen https://testi.cz/testy/cestina/​sklonovani-cizich-slov-a-prejatych/​+  *Nářečí - brněnské https://www.youtube.com/watch?v=qpLucNoAqxk ​slovácké ​https://​www.youtube.com/watch?​v=k3z3nj-bW90 , hanácké ​https://www.youtube.com/watch?​v=LwUdh6epI7o 
 +  *Závěrečná písemná práce ​podklady {{:​stranky_trid:​zav_pis_pr_8a.docx|}} 
 +  *Závěrečná písemná páce online procvičování {{:​stranky_trid:​zaverecna_proverka_procvicovani.docx|}}
  
  
 +**Občanská výchova** - úterý 4. 6. - **odevzdání a prezentace vaší firmy.**
  
- +**Zeměpis**
-**Zeměpis** ​- **písemka na práci s atlasem** (veškerá probraná témata) - úterý 8. 1.+
  
 **Anglický jazyk - Lörinc** ​ **Anglický jazyk - Lörinc** ​
-   ​*Present Perfect https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​present-perfect-simple (Scroll down) 
-   ​*Present Perfect Games http://​learnenglishkids.britishcouncil.org/​en/​grammar-practice/​present-perfect-experiences 
-   *FOR, SINCE https://​www.englishclub.com/​grammar/​verbs-m_for-since_quiz.htm,​ https://​www.tolearnenglish.com/​exercises/​exercise-english-2/​exercise-english-3647.php 
-   ​*Present Perfect GAME https://​www.eslgamesplus.com/​have-ever-present-perfect-moonshot/​ 
  
-   *UNIT 2 Practice ​https://elt.oup.com/student/project3rdedition/level4/unit2/?​cc=cz&​selLanguage=cs +   ​* ​Passive ​https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/passive 
-   *FOR, SINCE II. https://www.ecenglish.com/learnenglish/lessons/present-perfect-with-for-and-since , http://​www.eclecticenglish.com/grammar/PresentPerfect1D.html +   ​* ​Passive Voice https://elt.oup.com/student/project3rdedition/level4/unit5/grammar/?​cc=cz&​selLanguage=cs 
-   *Present Perfect II. https://​www.perfect-english-grammar.com/present-perfect-exercises.html +   ​* ​Orphan Bears ♥ https://​www.youtube.com/watch?​v=zWiwYC8_kaA 
-   ​*UNIT ​TEST!!! čtvrtek 10. 1. {{:​stranky_trid:​unit_2_test_8_2019.docx|}} +   * UNIT TEST - středa 5. 61. Passive Voice, 2. Vocabulary UNIT 5, 3Comprehension (Text) 
-   *Question Tags https://​www.ego4u.com/en/cram-up/​grammar/​question-tags/​exercises , https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​exercises/​questions/​question_tags3.htm +   ​* ​Passive Voice https://​www.umimeanglicky.cz/cviceni-passives 
-   *Body https://​learnenglishteens.britishcouncil.org/​vocabulary/​beginner-vocabulary/​body-parts+  
  
-** +**Přírodopis** ​ - 
-Přírodopis** ​ -  +
  
-**Chemie** ​ - 14.1test vodavzduchprvky a odevzdání karty vybraného prvku+**Chemie** ​ - 10.6možnost opravného testu - hydroxidykyselinyhalogenidy - názvosloví + teorie
             ​             ​
  
  
  
-**Fyzika** - 161test - teplo, měrná tepelná kapacitařešení příkladů ...+**Fyzika** ​ učit se elektrický proud, účinky a vedení elproudu, elnapěelodpor
  
 **Německý jazyk - Konečná** -  ​ **Německý jazyk - Konečná** -  ​
  
-**Dějepis** - ve čtvrtek 101je možnost si opravit pololetní známku (ústní zkoušení ​Napoleonské války)+**Dějepis** - kolonialismus - mapa Afriky https://en.wikipedia.org/​wiki/​Colonisation_of_Africa#/​media/​File:​Colonial_Africa_1913_map.svg,​ text http://​www.davidmikolas.cz/​dejepis/​texty/​devitka/​9_rocnik-kolonialismus.pdf,​ příchod Evropanů do Afriky podle ústního podání původních obyvatel https://​ucebnice.fraus.cz/​file/​edee/​eshop/​ucebnice/​nahledy/​3579/​dejepis-8-uc_94-95.pdf,​ Berlínská konference 1885 http://​www.dejepis.com/​ucebnice/​mezinarodni-situace-na-prelomu-19-a-20-stoleti/
  
  
-**Matematika** 28.11. písemka na číselné výrazy - zápis + určování hodnoty 
  
-**Matematika** 30.11. písemka na vzájemnou polohu dvou kružnic 
 ===== 8.B =====  ===== 8.B ===== 
 **Třídní učitelka:​** Mgr. Květoslava Lysková, e-mail klyskova@zsdobra.cz,​ ☎ 558 412 471 **Třídní učitelka:​** Mgr. Květoslava Lysková, e-mail klyskova@zsdobra.cz,​ ☎ 558 412 471
  
-**Informace pro zákonné zástupce a žáky:**  +**Informace pro zákonné zástupce a žáky** ​:-)
-   +
-   * **Podpisy v ID** - předběžná klasifikace za 1. pololetí.+
  
- + 
 + 
 +  
  
  
Řádek 72: Řádek 77:
  
  
-**Přírodopis** -  
  
-**Zeměpis** - **písemka na práci s atlasem** (veškerá probraná témata) - středa 9. 1. 
  
-**Anglický jazyk - Lörinc** -  +**Přírodopis**  :!Test **Smysly ​10června** :!:
-   ​*Present Perfect https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​present-perfect-simple (Scroll down) +
-   ​*Present Perfect Games http://​learnenglishkids.britishcouncil.org/​en/​grammar-practice/​present-perfect-experiences +
-   *FOR, SINCE https://​www.englishclub.com/​grammar/​verbs-m_for-since_quiz.htm, https://​www.tolearnenglish.com/​exercises/​exercise-english-2/​exercise-english-3647.php +
-   *Present Perfect GAME https://​www.eslgamesplus.com/​have-ever-present-perfect-moonshot/​+
  
-   *UNIT 2 Practice https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level4/​unit2/?​cc=cz&​selLanguage=cs 
-   *FOR, SINCE II. https://​www.ecenglish.com/​learnenglish/​lessons/​present-perfect-with-for-and-since , http://​www.eclecticenglish.com/​grammar/​PresentPerfect1D.html 
-   ​*Present Perfect II. https://​www.perfect-english-grammar.com/​present-perfect-exercises.html 
-   *UNIT 2 TEST!!! pátek 11. 1. {{:​stranky_trid:​unit_2_test_8_2019.docx|}} 
-   ​*Question Tags https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​question-tags/​exercises , https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​exercises/​questions/​question_tags3.htm 
  
  
 +**Zeměpis** - **dokončete zájezd** do Jihomoravského kraje - možnost získání jedničky...
  
 +**Anglický jazyk - Lörinc** - 
  
-**Fyzika** - **písemné opakování** tepelné výměny pátek 14. 11. 
  
-**Matematika** - **Průběžně zkoušení** mnohočleny,​ Pythagorova věta.+   Passive Voice https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level4/​unit5/​grammar/?​cc=cz&​selLanguage=cs 
 +   Passive https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​passive 
 +   Passive Voice II https://​elt.oup.com/​student/​project/​level4/​unit05/​grammar/?​cc=cz&​selLanguage=cs 
 +   UNIT 5 TEST čtvrtek 6. 6. - 1. Passive Voice, 2. Vocabulary UNIT 5, 3. Comprehension (Text) 
 +   Passive Voice https://​www.umimeanglicky.cz/​cviceni-passives 
 +   Vocabulary 6A https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level4/​unit6/​vocabulary/?​cc=cz&​selLanguage=cs 
 +   Phrasal Verbs https://​quizlet.com/_6sb9i4
  
-**Chemie** ​ -         ​**7.1. test** - voda, vzduch, prvky, **10. 1. odevzdání karty prvku 
-**                  
-            ​ 
-            ​ 
  
-**Inf MK** - 10. 1. test na SW+** 
 +Matematika** - **Zhoršení přípravy** na výuku - **opakovaně** trénovat rovnice (!), slovní a konstrukční úlohy. Průběžně budeme psát testy. 
 + 
 +**Chemie** ​ -    ​10. 6test halogenidy, hydroxidy, kyseliny - názvosloví + teorie 
  
 **Německý jazyk - Konečná** -  ​ **Německý jazyk - Konečná** -  ​
 +
 +
 +******Dějepis**** - přinést v pondělí 17. 6. k odevzdání všechny učebnice (kontrola, polepení)!!!**
 ===== 8.C =====  ===== 8.C ===== 
 Třídní učitelka: Mgr. Radana Nohlová, ☎ 558 412 478, rnohlova@zsdobra.cz Třídní učitelka: Mgr. Radana Nohlová, ☎ 558 412 478, rnohlova@zsdobra.cz
 +
 +Dne **20.6. 2019** projekt **"Den s rodilým mluvčím"​** - odevzdání podepsaných informačních lístků v pondělí 17.6. Mgr. Hana Vavrušová
  
 ---- ----
  
 +**Český jazyk** -
 +    *Nářečí - brněnské https://​www.youtube.com/​watch?​v=qpLucNoAqxk , slovácké https://​www.youtube.com/​watch?​v=k3z3nj-bW90 , hanácké https://​www.youtube.com/​watch?​v=LwUdh6epI7o
  
- +**Zeměpis**
-**Zeměpis** ​- **hodnocení práce v hodinách (sešity)** - čtvrtek 3. 1. a pondělí 7. 1., **písemka na práci s atlasem** (veškerá probraná témata) - čtvrtek 10. 1.+
  
 **Anglický jazyk - Lörinc** -  **Anglický jazyk - Lörinc** - 
-   ​*Present Perfect https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​present-perfect-simple (Scroll down) 
-   ​*Present Perfect Games http://​learnenglishkids.britishcouncil.org/​en/​grammar-practice/​present-perfect-experiences 
-   *FOR, SINCE https://​www.englishclub.com/​grammar/​verbs-m_for-since_quiz.htm,​ https://​www.tolearnenglish.com/​exercises/​exercise-english-2/​exercise-english-3647.php 
-   ​*Present Perfect GAME https://​www.eslgamesplus.com/​have-ever-present-perfect-moonshot/​ 
  
-  ​*UNIT 2 Practice ​https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level4/​unit2/?​cc=cz&​selLanguage=cs +   Passive Voice https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level4/​unit5/​grammar/?​cc=cz&​selLanguage=cs 
-  *FOR, SINCE II. https://​www.ecenglish.com/learnenglish/lessons/present-perfect-with-for-and-since ​http://www.eclecticenglish.com/​grammar/​PresentPerfect1D.html +   ​Passive ​https://​www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/​passive 
-   *Present Perfect II. https://​www.perfect-english-grammar.com/present-perfect-exercises.html +   * UNIT 5 TEST čtvrtek 6. 6. 1. Passive Voice2Vocabulary UNIT 5, 3Comprehension (Text) 
-   *UNIT 2 TEST!!! pátek 11. 1. {{:​stranky_trid:​unit_2_test_8_2019.docx|}} +   ​* ​Passive Voice https://​www.umimeanglicky.cz/cviceni-passives 
-   ​*Question Tags https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/question-tags/exercises , https://www.englisch-hilfen.de/en/​exercises/​questions/​question_tags3.htm+   ​* ​Vocabulary 6A https://elt.oup.com/student/project3rdedition/level4/unit6/vocabulary/?​cc=cz&​selLanguage=cs 
 +   * Phrasal Verbs https://quizlet.com/_6sb9i4
  
 +**Přírodopis** - 
  
-**OV** - +**Chemie**     ​ 10.6. možnost opravného testu - halogenidy, hydroxidy, kyseliny - názvosloví + teorie
  
-**Fyzika** - **písemné opakování** tepelné výměny čtvrtek 13. 11.+  
 +**Německý jazyk - Konečná** -  
  
-**Přírodopis** - +**Matematika**  16. 4. písemná práce 3. čtvrtletí - mnohočleny - úpravy, vytýkání,​ vzorce, rovnice, množiny bodů dané vlastnosti, válec - povrch, objem
  
  
-**Chemie** ​     * 11. 1. test voda, vzduch, prvky, odevzdání karty prvků ​   
-                
-  ​ 
-**Inf MK** - 10. 1. test na SW 
  
- 
-**Německý jazyk - Konečná** -  ​ 
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/informace_pro_zaky_8._rocniku.1547464572.txt.gz · Poslední úprava: 2019/01/14 11:16 autor: jloerinc
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki