Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Both sides next revision
stranky_trid:informace_pro_zaky_8._rocniku [2019/09/02 17:26]
mkubonova
stranky_trid:informace_pro_zaky_8._rocniku [2019/12/09 18:52]
mkrizkova [8.B]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 8. ročník ===== ====== 8. ročník =====
 +
 +
 +:​!:​**Seminář z matematiky pro 8. ročník** probíhá každou středu od 13:30 do 14:15.
 +
 +
  
 ===== 8.A =====  ===== 8.A ===== 
  
-{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​nolink&​100|}}+**Třídní učitelka:​** Mgr. Hana Vavrušová 
 + 
 +☎ 558 412 471  **e-mail:** hvavrusova@zsdobra.cz 
 + 
 +  
 +**Třídnické informace:​** 
 + 
 +  * 4.12. pečení vánočních perníčků - **donést TU souhlas s účastí** ​  
 +  * 13.12. - **vánoční jarmark** - prosba o spolupráci na výrobě "​vánočních výrobků"​ 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +**Informace pro žáky:** 
 + 
 +**Matematika** 
 + 
 +  * nosit na hodiny M-F tabulky  
 +  * **Procvičování:​** (8. ročník) http://​old.zsdobrichovice.cz/​ukoly/​matika/​testy/​testy.php?​go=m7_24  
 +  * **písemka:​** výrazy 
 +   
 + 
 +**AJ (Vav)** 
 + 
 +  * **Nosit si do hodin dvojjazyčný slovník** 
 +  * Procvičování:​ Too, enough: https://​quizlet.com/​_7cxm32 
 +  * https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level4/​unit1/​grammar/​exercise2?​cc=cz&​selLanguage=cs https://​quizlet.com/​_79azea 
 +  * Procvičování present perfect: https://​learnenglishkids.britishcouncil.org/​grammar-practice/​present-perfect-experiences 
 +  * Procvičování:​ **question tags:** https://​quizlet.com/​_7k4iex?​x=1qqt&​i=1wb5a1 
 +  * **písemka:​** tázací dovětek, nepravidelná slovesa 
 + 
 + 
 + 
 +{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​nolink&​100|}} ​ 
 + 
 +**Zeměpis** 
 + 
 +  * Plastová šablona - obrysová mapa ČR  
 +  * procvičování:​ pohoří a nejvyšší hory: https://​slideplayer.cz/​slide/​2722123/​ 
 +  * **zkoušení:​** orientace na mapě - povrch a vodstvo ČR 
 +  * **písemka:​** podnebí ČR, vodstvo ČR 
 + 
 + 
 +**Inf 8.A skupina Kuboň** - Umět PC sítě - test 27. 11. Vyplnit e-mailový učet [[https://​forms.gle/​J5GAtuTsPBC4LMkE9|ve formuláři]] - termín: do 25. 11. 
 + 
 + 
 + 
 +**Přírodopis** - **Test Ploutvonožci,​ Kytovci, Chobotnatci** - čtvrtek 12. 12. :!: 
 + 
 + 
 + 
 +**Dějepis** -  Vždy po probrání určitého období - malé písemné opakování. 
  
 ===== 8.B =====  ===== 8.B ===== 
  
-{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​nolink&​100|}}+**Třídní učitelka:​** Mgr. Dana Kalníková  
 + 
 +☎ 558 412 471  e-mail: dkalnikova@zsdobra.cz  
 + 
 +:!: **zástup** po dobu nepřítomnosti:​ Mgr. Dagmar Pohludková,​ ☎ 558 412 469, e-mail: dpohludkova@zsdobra.cz 
 + 
 +---- 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +---- 
 + 
 + 
 +{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​nolink&​100|}} ​ 
 + 
 +**M**  
 +  * 9/12 Prověrka pravoúhlý trojúhelník (náčrt, konstrukce, zápis, vlastnosti trojúhelníku) + dodělat nesplněný úkol na pravoúhlý trojúhelník!  
 +  * 11/12 Prověrka výrazy 
 +  * https://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​list_topic_mat2.php ​  
 +  * http://​old.zsdobrichovice.cz/​ukoly/​matika/​testy/​testy.php?​go=blank 
 + 
 + 
 +**Inf BV - skupina 8.B, 8.BC**  
 +  * Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované 
 +  * Vytvořit účet na Googlu - znát přihlašovací jméno a heslo 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +**Přírodopis** - **Test Ploutvonožci,​ Kytovci, Chobotnatci** - středa 11. 12. :!:  
 + 
 + 
 + 
 +**AJ (Vranay)** pátek 6. prosince, test z celé Unit 2 
 + 
 + 
 +**Z** - 17. 12. - test (půdy, ochrana přírody) 
  
  
 ===== 8.C =====  ===== 8.C ===== 
  
-{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​nolink&​100|}}+ 
 +**Třídnické věci** - 2.12. - beseda se spisovatelkou Petrou Martiškovou - Donést 35 Kč 
 + 
 + 
 +{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​nolink&​100|}} ​ 
 + 
 + 
 +**Český jazyk** 
 + 
 +Od 25.11.2019 - zkouším povídání o přečtené knize !!! 
 + 
 + 
 +**Inf BV - skupina 8.C**  
 +  * Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované 
 +  * Vytvořit účet na Googlu - znát přihlašovací jméno a heslo 
 + 
 +**Inf DP - skupina 8.C**  
 +  * Do složky vložit 5 papírů A4  
 +  * Vytvořit účet na Googlu - znát přihlašovací jméno a heslo 
 + 
 +**F** 
 +  * Každou hodinu možnost krátkého testu na probrané učivo.  
 +  * Znát převody mili-, centi-, deci-, hekto-, kilo-, mega-, giga- (viz sešit, příp. Tabulky) 
 + 
 +   
 + 
 +**Přírodopis** - 12. 11. - test - chudozubí, letouni, hlodavci, zajíci 
 + 
 + 
 +**Výtvarná výchova** 
 + 
 +Test symbolismus ve výtvarném umění - o co se jednalo, jak se projevil v malbě + znát tři představitele (netýká se osob chybějících v minulé hodině) 
 + 
 + 
 + 
 +**MATEMATIKA** 
 + 
 + 
 +Ke zvládnutí učiva Druhé mocniny a odmocniny (nově) je třeba procvičovat:​ 
 + 
 +http://​old.zsdobrichovice.cz/​ukoly/​matika/​testy/​testy.php?​go=blank 
 +Na stránce vybrat vlevo Testy pro 8. ročník a projít si 
 + 
 +a) Druhá mocnina 2 
 + 
 +b) Mocnina a odmocnina - odhady  
 + 
 +c) Druhá mocnina - zpaměti 
 + 
 +d) Druhá odmocnina zpaměti 
 + 
 +a další: 
 + 
 +https://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​pub_list_exc.php?​action=show&​class=8&​subject=Matematika&​search1=01.+Druh%C3%A1+mocnina#​selid 
 +https://​www.zshavl.cz/​cvicne_testy/​druha_mocnina/​druhamocnina_procvicovani.htm 
 + 
 +Nezapomínat dopisovat učivo, vypracovávat domácí práce, sešit je průběžně kontrolován!!! 
 + 
 +7.11. čtvrtletní práce 
 + 
 +**Dějepis** -  vždy po probrání určitého období - malé písemné opakování.
  
 
/var/www/html/wiki/data/pages/stranky_trid/informace_pro_zaky_8._rocniku.txt · Poslední úprava: 2020/03/10 15:22 autor: vvranay
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki