8. ročník

Astronomická olympiáda - krajské kolo.

Skládá se z testu na internetu a pracovního listu. Odevzdání do 15.3. Veškeré informace u Mgr. Blanky Vroblové


:!:Seminář z matematiky pro 8. ročník probíhá každou středu od 13:30 do 14:15.


Odkaz na projekt „Zelený ostrov“ - vybraní žáci https://slunakov.cz/wp-content/uploads/E-DUR/zeleny_ostrov.pdf


8.A

Třídní učitelka: Mgr. Hana Vavrušová

☎ 558 412 471 e-mail: hvavrusova@zsdobra.cz

Třídnické informace:

Informace pro žáky:


Matematika

AJ (Vav)

 • písemka:

v úterý 14. 1. 2020 test od Atomu + chemické prvky

Zeměpis

 • Plastová šablona - obrysová mapa ČR
 • procvičování: pohoří a nejvyšší hory: https://slideplayer.cz/slide/2722123/
 • zkoušení: orientace na mapě - povrch a vodstvo ČR - dokončení zkoušení - leden
 • písemka:

Inf 8.A skupina Kuboň - Umět SW - test 15. 1.

Přírodopis - Test PRIMÁTI, ETOLOGIE - v úterý 21. ledna :!:

Dějepis - Vždy po probrání určitého období - malé písemné opakování.

8.B

Třídní učitelka: Mgr. Dana Kalníková

☎ 558 412 471 e-mail: dkalnikova@zsdobra.cz

:!: zástup po dobu nepřítomnosti: Mgr. Dagmar Pohludková, ☎ 558 412 469, e-mail: dpohludkova@zsdobra.czv úterý 14. 1. 2020 test od Atomu + chemické prvky

M

Inf BV - skupina 8.B, 8.BC

 • Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný, ostatní mohou být linkované
 • Vytvořit účet na Googlu - znát přihlašovací jméno a heslo

Přírodopis - Test PRIMÁTI, ETOLOGIE - v pondělí 20. ledna :!:

AJ (Vranay)

 • čtvrtek 16. ledna pololetní test

8.C

Třídní učitelka: Mgr. Vojtěch Vranay

☎ 558 412 465

e-mail: vvranay@zsdobra.cz

Třídnické věci

Průběžné známky - podpis s datem v ID

v úterý 14. 1. 2020 test od Atomu + chemické prvky

Český jazyk

Od 25.11.2019 - zkouším povídání o přečtené knize !!!

Inf BV - skupina 8.C

 • Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný, ostatní mohou být linkované
 • Vytvořit účet na Googlu - znát přihlašovací jméno a heslo

Inf DP - skupina 8.C

 • Do složky vložit 5 papírů A4
 • Vytvořit účet na Googlu - znát přihlašovací jméno a heslo

F

 • Každou hodinu možnost krátkého testu na probrané učivo.
 • Znát převody mili-, centi-, deci-, hekto-, kilo-, mega-, giga- (viz sešit, příp. Tabulky)

Přírodopis - 9. 1. test kopytníci, primáti / plakát chov domácího zvířete

Výtvarná výchova

Test symbolismus ve výtvarném umění - o co se jednalo, jak se projevil v malbě + znát tři představitele (netýká se osob chybějících v minulé hodině)

MATEMATIKA

Ke zvládnutí učiva Druhé mocniny a odmocniny (nově) je třeba procvičovat:

http://old.zsdobrichovice.cz/ukoly/matika/testy/testy.php?go=blank Na stránce vybrat vlevo Testy pro 8. ročník a projít si

a) Druhá mocnina 2

b) Mocnina a odmocnina - odhady

c) Druhá mocnina - zpaměti

d) Druhá odmocnina zpaměti

a další:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=8&subject=Matematika&search1=01.+Druh%C3%A1+mocnina#selid https://www.zshavl.cz/cvicne_testy/druha_mocnina/druhamocnina_procvicovani.htm

Nezapomínat dopisovat učivo, vypracovávat domácí práce, sešit je průběžně kontrolován!!!

7.11. čtvrtletní práce

Dějepis - vždy po probrání určitého období - malé písemné opakování.

 
/var/www/html/wiki/data/pages/stranky_trid/informace_pro_zaky_8._rocniku.txt · Poslední úprava: 2020/01/16 09:04 autor: hvavrusova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki