8. ročník

Astronomická olympiáda - kategorie EF - krajské kolo

Řeší se doma, odevzdá se do 20. března. 25.3. je prezenční kolo ve škole. Veškeré informace na https://olympiada.astro.cz/201819_krajske_zadani.html Další informace u Mgr. Blanka Vroblové

8.A

Třídní učitel: Mgr. Jan Lörinc, ☎ 558 412 465

Třídní projekt Osa věků osa_veku.docx

Tepláková mafie v parku img_20181012_093921.jpg

Český jazyk -

Občanská výchova - písemka (vše od státního rozpočtu) - úterý 14. 5.

Zeměpis - písemné opakování probraných krajů II (pátek 17. 5.).

Anglický jazyk - Lörinc

Přírodopis - 15. 5. test trávicí soustava

Chemie - 20.5. test - oxidy, sulfidy - názvosloví, teorie

Fyzika - test 20.5. - test elektrostatika - vodič, izolant, elektroskop, elektrostatická indukce, polarizace izolantu, siločáry… :!:

Německý jazyk - Konečná -

Dějepis - kolonialismus - mapa Afriky https://en.wikipedia.org/wiki/Colonisation_of_Africa#/media/File:Colonial_Africa_1913_map.svg, text http://www.davidmikolas.cz/dejepis/texty/devitka/9_rocnik-kolonialismus.pdf, příchod Evropanů do Afriky podle ústního podání původních obyvatel https://ucebnice.fraus.cz/file/edee/eshop/ucebnice/nahledy/3579/dejepis-8-uc_94-95.pdf, Berlínská konference 1885 http://www.dejepis.com/ucebnice/mezinarodni-situace-na-prelomu-19-a-20-stoleti/

8.B

Třídní učitelka: Mgr. Květoslava Lysková, e-mail klyskova@zsdobra.cz, ☎ 558 412 471

Informace pro zákonné zástupce a žáky :-)

  • Konzultace - 16. 5. 2019 od 15:30 do 17:00 hod., podpis v ID :!:
  • FOCENÍ ŽÁKŮ proběhne 13. 5. 2019 - společná fotka 30,- Kč (uhradíme z třídního fondu); jednotlivec, skupina 20,- Kč - peníze nutno odevzdat nejpozději v den focení :!:
  • Divadelní představení Bouře - 27. května - vybíráme 150 Kč.
  • Návštěva Úřadu práce ve F-M - 28. května.

Přírodopis :!: Test Trávicí soustava - v pondělí 13. května :!:

Zeměpis - písemné opakování probraných krajů II (pondělí 20. 5.).

Anglický jazyk - Lörinc -

Matematika - Zhoršení přípravy na výuku - opakovaně trénovat rovnice (!), slovní a konstrukční úlohy. Průběžně budeme psát testy.

Chemie - 20.5. test - oxidy, sulfidy - názvosloví, teorie

Informatika MK - vektorujeme

Německý jazyk - Konečná -

8.C

Třídní učitelka: Mgr. Radana Nohlová, ☎ 558 412 478, rnohlova@zsdobra.cz


Český jazyk -

Zeměpis - písemné opakování probraných krajů II (čtvrtek 16. 5.).

Anglický jazyk - Lörinc -

Přírodopis - 17. 5. test trávicí soustava

Chemie - 22.5. test - oxidy, sulfidy - názvosloví, teorie

Informatika MK - vektorujeme

Německý jazyk - Konečná -

Matematika - 16. 4. písemná práce 3. čtvrtletí - mnohočleny - úpravy, vytýkání, vzorce, rovnice, množiny bodů dané vlastnosti, válec - povrch, objem

 
/var/www/html/wiki/data/pages/stranky_trid/informace_pro_zaky_8._rocniku.txt · Poslední úprava: 2019/05/17 09:21 autor: bvroblova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki