Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:informace_pro_zaky_7._rocniku [2020/01/16 07:33]
bvroblova
stranky_trid:informace_pro_zaky_7._rocniku [2020/03/10 20:16] (aktuální)
nrehwaldova [7. D]
Řádek 7: Řádek 7:
 Veškeré informace u Mgr. Blanky Vroblové Veškeré informace u Mgr. Blanky Vroblové
  
- + **10.3 - projekce filmu "V síti"​** 
 + 
 +**Sraz žáků:** v 8:15 před kinem Vlast ve FM 
 + 
 +**Návrat:​** společně s pedagogickým doprovodem vlakem v 10:35 z FM 
 ===== 7. A ===== ===== 7. A =====
  
Řádek 13: Řádek 18:
 **Český jazyk** ​ **Český jazyk** ​
  
- 
-- od 25.11.2019 zkouším povídání o přečtené knize !!! 
  
  
Řádek 20: Řádek 23:
 **M** -  **M** - 
  
-**Pololetní písemná práce 10. ledna 2020** ​ - zlomky - krať, rozšiř, porovnej, seřaď vzestupně, převeď zlomek na smíšené číslo a naopak, převeď desetinné číslo na zlomek v základním tvaru, sčítání,​ odčítání zlomků; narýsuj rovinný útvar ve středové souměrnosti,​ rovnoběžníky - vlastnosti ​+
 https://​www.umimematiku.cz/​cviceni-zlomky https://​www.umimematiku.cz/​cviceni-zlomky
  
Řádek 36: Řádek 39:
 **Inf BV - skupina 7.A, 7.AB** - Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované **Inf BV - skupina 7.A, 7.AB** - Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované
  
-**F -**  NOSIT KALKULAČKU, ​chybí-li test - v hodinách dopisujeme+**F -** NOSIT KALKULAČKU, ​TABULKY 
-  * 10.1Výpočet rovnováha na páce+  * VŠICHNI: STR. 120 VYPSANÝ ARCHIMÉDŮV ZÁKON a zakreslit jeden obrázek do sešitu UČ str. 120 / 2.32 a) nebo b) 
 +  * :!: kdo nemá všechny testy, při příchodu do hodin dopisování 
 +  * DO 313ODEVZDAT VYPLNĚNÝ PROTOKOL LP - Měření spotřeby vody domácnosti
    
-**Přírodopis** ​   - 9.12. test - prvocižahavci+  
 +**Přírodopis** ​ 113. test - pavoukovcikorýši
  
 **VkZ** -  **VkZ** - 
Řádek 51: Řádek 57:
  
   * **Nosit si do hodin dvojjazyčný slovník**   * **Nosit si do hodin dvojjazyčný slovník**
-  * **procvičování:​** +  * **procvičování:​** ​nepravidelná slovesa 
-  * **písemka:​** ​+  * **písemka:​** ​unit 3 - 18.2. past continuous (positive, negative sentence, question, short answer), past c x past s (when, while), but, however, vocabulary U3, irregular verbs
  
  
  
-**Inf 7.BC skupina Kuboň** - Učivo Prezentace ​znát pravidla prezentace+**Inf 7.BC skupina Kuboň** - Grafika ​umět teorii o grafice
  
 **Inf BV - skupina 7.AB** - Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované **Inf BV - skupina 7.AB** - Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované
Řádek 64: Řádek 70:
  
  
-**Přírodopis** ​ - 11. 12. test - prvocižahavci +**Přírodopis** ​ - 11. 3. test - pavoukovcikorýši
  
  
 **VkZ** -  **VkZ** - 
 +
 +
 +** Z** - 21. 2. - test (severní a východní Evropa, Pobaltí)
  
  
Řádek 76: Řádek 84:
  
 **M** **M**
-  * **čtvrtletní práce** (viz sešit+  * Probrané učivo ​**Zlomky str. 22-43** (viz odkazy na web). 
-  * DÚ na leden- ​ předložit písemné procvičování zlomků, středové souměrnosti ​(zadání dle vlastního výběrusamostatný papírcelkový rozsah A4+  * Procvičovat probrané výpočty s racionálním číslem ​(s desetinnýmcelýmsmíšeným číslem, zlomky, složenými zlomky) 
-  * [[https://​www.zsdobra.cz/wiki/doku.php?id=8_sablona_dum]]... zlomky +  * [[https://​cs.khanacademy.org/​math/​arithmetic/​fraction-arithmetic]]  
-  * [[https://zlomky-hrave.cz/]] +  * [[https://​cs.khanacademy.org/​math/​arithmetic/​fraction-arithmetic#​fraction-arithmetic-unit-test]] - závěrečný test na zlomky 
-  * [[http://matematika.hrou.cz/]] +  * [[https://​www.umimematiku.cz/​cviceni-zlomky]] 
-  * +  * [[https://​www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&​class=7&​subject=Matematika&​search1=01.+Zlomky]] 
-  * Nosit průsvitku ​(peč. papír+  * [[https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-zlomky-1-uroven/​1394]] - slovní úlohy se zlomky ​ 
 +  * [[http://old.zsdobrichovice.cz/ukoly/​matika/​zkousky/​zkousky.php?​go=blank]] - pro zkušenější (vyber příklady se zlomky v 3,​5,​6,​10,​25,​27. týdnu) 
 +  * Doplnit zápisy u rovnoběžníků  a lichoběžníku ​(vlastnosti stran, úhlů, úhlopříček, os a středů souměrnosti,​ vzorce pro obvod, obsah) 
 +  * [[https://​cs.khanacademy.org/​math/​basic-geo/​basic-geometry-shapes#​basic-geo-quadrilaterals]] - čtyřúhelníky (vyber vhodnou kapitolu) 
  
 **AJ (Vav)** **AJ (Vav)**
  
   * **Nosit si do hodin dvojjazyčný slovník**   * **Nosit si do hodin dvojjazyčný slovník**
-  * **procvičování:​** +  * **procvičování:​** ​nepravidelná slovesa 
-  * **písemka:​** ​+  * **písemka:​** ​unit 3 - 18.2. past continuous (positive, negative sentence, question, short answer), past c x past s (when, while), but, however, vocabulary U3, irregular verbs
  
-**AJ (Vranay)** ​+**AJ (Vranay)** ​
  
  
-**Inf 7.BC skupina Kuboň** - Učivo Prezentace - znát pravidla prezentace+https://​quizlet.com/​_7zl72x?​x=1jqt&​i=1wb5iu
  
 +Učivo pro chybějící žáky: Unit 4 - Londýn, ptaní se na cestu, členy. Cvičení ve workbooku od stránky 34 až po stránku 39. Kartičky na nepravidelná slovesa (2. polovinu)
  
-**F -**NOSIT KALKULAČKU,​ chybí-li test - v hodinách dopisujeme! 
-  * 10. 1. Výpočet rovnováhy na páce 
  
 +**Inf 7.BC skupina Kuboň** - Grafika - umět teorii o grafice
  
  
 +**F - ** NOSIT KALKULAČKU,​ TABULKY
 +  * VŠICHNI: STR. 120 VYPSANÝ ARCHIMÉDŮV ZÁKON a zakreslit jeden obrázek do sešitu UČ str. 120 / 2.32 a) nebo b)
 +  * :!: kdo nemá všechny testy, při příchodu do hodin dopisování
 +  * DO 31. 3. ODEVZDAT VYPLNĚNÝ PROTOKOL LP - Měření spotřeby vody domácnosti
 + 
  
  
 +**Př** - 20. 2. - test kroužkovci
  
  
-    
  
  
Řádek 111: Řádek 128:
  
  
-===== 7. D ===== 
  
-**Třídní učitelka: Mgr. Naděžda Rehwaldová,​ 558 412 469, nrehwaldova@zsdobra.cz** 
-  * :!: **V ID  je vlepena klasifikace za 2. čtrvtletí,​ prosím podpis ZZ. Děkuji Rehwaldová** 
  
----- 
  
-**ČJ** ​ 
  
-- Doučování z ČJ - pondělí 7.00 - 7.30 ve třídě 6. D (**PO DOMLUVĚ**).+   
  
-13. ledna - pololetní test 
  
-**Do 20. ledna** odevzdejte **referát** o přečtené knize za 2. čtvrtletí. 
  
-**M - 13.1. ZMĚNA: DONÉST RÝSOVACÍ POMŮCKY** ​ 
-  * nosit v sešitu ZLOMKOVNICI 
-  * 16.1. - čtvrtletní práce - zlomky (krácení, základní tvar zlomku, rošiř., porovnávání,​ uspořádání vzestup., sestup., smíšené číslo, sčítání,​ odčítání zlomků); narýsuj obraz rovinného útvaru ve středové souměrnosti;​ rovnoběžníky - vlastnosti, obvod a obsah rovnoběžníků. ​ 
-  
-**F -** NOSIT KALKULAČKU,​ chybí-li test - v hodinách dopisujeme! 
-  ​ 
-**Přírodopis** - **Test na PLOŠTĚNCE** - ten, kdo nepsal - **17. ledna** :!: 
  
-** OV - **  
  
-**INF ( REH )** - +===== 7. D =====
  
-**VKZ** - +**Třídní učitelka: Mgr. Naděžda Rehwaldová,​ 558 412 469, nrehwaldova@zsdobra.cz** 
 +   
 +----
  
 +:!: **AKTUÁLNĚ:​ Od středy 11. 3. škola uzavřena až do odvolání.**
 +  ​
 +  * 17. 3. Divadelní představení pro 7. ročník: Císař Karel IV., sál, VSTUPNÉ 50 Kč/1 žák
  
 +----
  
  
 +**ČJ** ​
  
 +Věta hlavní, věta vedlejší, spojovací výrazy. ​
  
 +Týden od 10. února do 14. února LITERATURA!
  
  
 +**M ** NOSIT NŮŽKY, LEPIDLO, RÝSOVACÍ POMŮCKY S ÚHLOMĚREM!
 +  * DÚ - kdo nestihl UČ str. 42/13
 +   
 +**F**  - NOSIT KALKULAČKU,​ TABULKY ​
 +  * :!: kdo nemá všechny testy, při příchodu do F dopisování
 +  * VŠICHNI: STR. 120 VYPSANÝ ARCHIMÉDŮV ZÁKON a zakreslit jeden obrázek do sešitu UČ str. 120 / 2.32 a) nebo b)
 +  * DO 31. 3. ODEVZDAT VYPLNĚNÝ PROTOKOL LP - Měření spotřeby vody domácnosti
 + 
  
-**Hudební výchova** -  +**Přírodopis** - **Test na KROUŽKOVCE** - ten, kdo nepsal :!: **UČIVO:** - **Hmyz - obecně** str. 76-77; další zástupci **HMYZU S PROMĚNOU NEDOKONALOU** - viz měsíční plán - str. 80-85 :!: **Na praktický úkol** (18. 3.) vyhledejte a přineste nějakého zástupce hmyzu (mouchu, ... ne pavouky). Opakujte **PAVOUKOVCE**.
-//​psychedelický rock// ​+
  
-**Na středu 15.1. se oblékněte a učešte ve stylu hnutí hippies, které je spjato s tímto hudební stylem.**+** OV ** -
  
-Příklady oblečení a účesů: +**INF ( REH )** - nosit složku s 5 papíry A4
-https://​cz.pinterest.com/​pin/​708754060092976613/​ +
-https://​cz.pinterest.com/​pin/​792141021934071144/​ +
-https://​cz.pinterest.com/​pin/​223772675211416556/​ +
-https://​cz.pinterest.com/​pin/​784118985107682434/​ +
-https://​cz.pinterest.com/​pin/​421297740137733535/​ +
-https://​cz.pinterest.com/​pin/​693343305120122488/​ +
-https://​cz.pinterest.com/​pin/​76420524915260021/​ +
-https://​cz.pinterest.com/​pin/​680325087443692521/​ +
-https://​cz.pinterest.com/​pin/​849843392169884548/​ +
-https://​cz.pinterest.com/​pin/​765260161668010252/​+
  
-Dále si přineste jakoukoliv věc, která vydává nějaký nezvyklý zvuk. Můžou to být úplně obyčejné věci: skleničky, kuchyňské náčiní, sáčky, tašky, kovy, věci z pouzdra, lano, tkanička ​cokoliv vymyslíte. Raději přineste věcí více a můžete je i zapůjčit ostatním.+**VKZ** ​
  
-Rozdělte se už před hodinou do skupin po 3-4 lidech. 
  
-**Nepovinné:** +**Hudební výchova**  
-Do skupiny si přineste 1! mobilní telefon či diktafonkterý je schopen nahrávat takaby bylo možné daný zvuk dále přenést do počítače.+**Středa 11.3.** - Přinést si fotoaparát,​ kameru či mobilní telefon ​(do skupiny) pro natáčení videoklipu. Ujasnit sico se bude natáčet a kde - točíme v prostoru hudebnypopřípadě školy. 
 +Přinést si kostýmy ​či rekvizity potřebné pro váš klip. 
 +Kdo nepřinesl - scénář k videoklipu
  
 +**AJ (Vranay)** ​
  
 +úterý 3. března - písemka na nepravidelné tvary (levý sloupec) + hotové kartičky (levý sloupec)
  
-**AJ (Vranay)** -+https://​quizlet.com/​_7zl72x?​x=1jqt&​i=1wb5iu
  
-**Z  (Vranay)** - úterý 17. prosince - test severní Evropa 
-    
  
 +** Z ** 
 +  ​
 +  * Učivo pro chybějící žáky - východní a jihovýchodní Evropa, udělat myšlenkovou mapu Asie (stejně, jako u Evropy)
  
  
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/informace_pro_zaky_7._rocniku.1579156381.txt.gz · Poslední úprava: 2020/01/16 07:33 autor: bvroblova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki