Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:informace_pro_zaky_7._rocniku [2019/12/04 21:19]
nrehwaldova [7. C]
stranky_trid:informace_pro_zaky_7._rocniku [2020/03/10 20:16] (aktuální)
nrehwaldova [7. D]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 7. ročník ====== ====== 7. ročník ======
  
 + ​**Astronomická olympiáda - krajské kolo.** ​
  
 +  * https://​olympiada.astro.cz/​201920_krajske_zadani.html
 +Skládá se z testu na internetu a pracovního listu. Odevzdání do 15.3.
 +Veškeré informace u Mgr. Blanky Vroblové
  
 + ​**10.3 - projekce filmu "V síti"​**
 +
 +**Sraz žáků:** v 8:15 před kinem Vlast ve FM
 +
 +**Návrat:​** společně s pedagogickým doprovodem vlakem v 10:35 z FM
  
-** :!: Dotaz jen pro zájemce:** 
-**Zájemci na doučování z MATEMATIKY, FYZIKY - 7. ROČNÍK nahlásit se Mgr. Rehwaldové** 
 ===== 7. A ===== ===== 7. A =====
  
Řádek 11: Řádek 18:
 **Český jazyk** ​ **Český jazyk** ​
  
- 
-- od 25.11.2019 zkouším povídání o přečtené knize !!! 
  
  
Řádek 18: Řádek 23:
 **M** -  **M** - 
  
-**Čtvrtletní písemná práce 811.**  ​znaky dělitelnosti,​ dělitel a násobek čísla, prvočísla,​ největší společný dělitel, nejmenší společný násobek, slovní úlohy, shodnost trojúhelníků,​ věty o shodnosti trojúhelníků,​ trojúhelník - náčtr, rozbor, postup konstrukce, konstrukce, počet řešení. ​+ 
 +https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky 
  
 Pomůcky: pravítko s ryskou, pravítko, kružítko, úhloměr, tužka č. 3 Pomůcky: pravítko s ryskou, pravítko, kružítko, úhloměr, tužka č. 3
Řádek 32: Řádek 39:
 **Inf BV - skupina 7.A, 7.AB** - Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované **Inf BV - skupina 7.A, 7.AB** - Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované
  
-**F -**  NOSIT KALKULAČKU +**F -** NOSIT KALKULAČKU, TABULKY 
-  612TEST otáčivé účinky sílyPÁKA +  ​* VŠICHNI: STR120 VYPSANÝ ARCHIMÉDŮV ZÁKON a zakreslit jeden obrázek do sešitu UČ str120 / 2.32 a) nebo b) 
- +  * :!: kdo nemá všechny testypři příchodu do hodin dopisování 
-**Přírodopis** ​   - 9.12. test - prvocižahavci+  * DO 31. 3. ODEVZDAT VYPLNĚNÝ PROTOKOL LP - Měření spotřeby vody domácnosti 
 +  
 +  
 +**Přírodopis** ​ 113. test - pavoukovcikorýši
  
 **VkZ** -  **VkZ** - 
Řádek 47: Řádek 57:
  
   * **Nosit si do hodin dvojjazyčný slovník**   * **Nosit si do hodin dvojjazyčný slovník**
-  * procvičování:​ přítomný prostý x přítomný průběhový:​ https://​quizlet.com/​_70v8yc +  * **procvičování:​** ​nepravidelná slovesa 
-  ​* procvičování: ​past simple: https://​quizlet.com/​_7d81hu +  * **písemka:​** ​unit 3 18.2. past continuous (positive, negative sentence, question, short answer), past c x past s (when, while), but, however, vocabulary U3, irregular verbs
-  ​Procvičování "​will":​ https://​learnenglishkids.britishcouncil.org/​grammar-practice/​will-future-predictions +
-  ​Procvičování:​ **in, on, at:** https://​quizlet.com/​_7k4p93?​x=1qqt&​i=1wb5a1 +
-  * **písemka:​** ​nepravidelná slovesa ​zadaných 10 sloves+
  
  
  
-**Inf 7.BC skupina Kuboň** - Učivo Prezentace ​znát pravidla prezentace+**Inf 7.BC skupina Kuboň** - Grafika ​umět teorii o grafice
  
 **Inf BV - skupina 7.AB** - Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované **Inf BV - skupina 7.AB** - Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované
Řádek 61: Řádek 68:
 **matematika** **matematika**
 - nezapomínat pomůcky do rýsování - nezapomínat pomůcky do rýsování
-- 7.11. čtvrtletní práce 
  
  
-**Přírodopis** ​ - 11. 12. test - prvocižahavci +**Přírodopis** ​ - 11. 3. test - pavoukovcikorýši
  
  
 **VkZ** -  **VkZ** - 
 +
 +
 +** Z** - 21. 2. - test (severní a východní Evropa, Pobaltí)
  
  
Řádek 76: Řádek 84:
  
 **M** **M**
-  * 4/12 Prověrka konstrukce středové souměrnosti +  * Probrané učivo **Zlomky str. 22-43** (viz odkazy na web). 
-  * 6/12 Prověrka rozšiřování a krácení zlomků +  * Procvičovat probrané výpočty s racionálním číslem (s desetinným,​ celým, smíšeným číslem, zlomky, složenými zlomky) 
-  * Nosit průsvitku ​(peč. papír+  * [[https://​cs.khanacademy.org/​math/​arithmetic/​fraction-arithmetic]]  
 +  * [[https://​cs.khanacademy.org/​math/​arithmetic/​fraction-arithmetic#​fraction-arithmetic-unit-test]] - závěrečný test na zlomky 
 +  * [[https://​www.umimematiku.cz/​cviceni-zlomky]] 
 +  * [[https://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​pub_list_exc.php?​action=show&​class=7&​subject=Matematika&​search1=01.+Zlomky]] 
 +  * [[https://​www.umimematiku.cz/​slovni-ulohy-zlomky-1-uroven/​1394]] - slovní úlohy se zlomky  
 +  * [[http://​old.zsdobrichovice.cz/​ukoly/​matika/​zkousky/​zkousky.php?​go=blank]] - pro zkušenější (vyber příklady se zlomky v 3,​5,​6,​10,​25,​27. týdnu) 
 +  * Doplnit zápisy u rovnoběžníků  a lichoběžníku ​(vlastnosti stran, úhlů, úhlopříček, os a středů souměrnosti,​ vzorce pro obvod, obsah) 
 +  * [[https://​cs.khanacademy.org/​math/​basic-geo/​basic-geometry-shapes#​basic-geo-quadrilaterals]] - čtyřúhelníky (vyber vhodnou kapitolu) 
  
 **AJ (Vav)** **AJ (Vav)**
  
   * **Nosit si do hodin dvojjazyčný slovník**   * **Nosit si do hodin dvojjazyčný slovník**
-  * procvičování: ​přítomný prostý x přítomný průběhový:​ https://​quizlet.com/​_70v8yc +  ​* **procvičování:​** nepravidelná slovesa 
-  * procvičování: past simple: ​https://​quizlet.com/​_7d81hu +  * **písemka:** unit 3 - 18.2. past continuous (positive, negative sentence, question, short answer), past c x past s (when, while), but, however, vocabulary U3, irregular verbs 
-  * Procvičování "​will"​https://​learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/​will-future-predictions + 
-  Procvičování: ​**inon, at:** https://quizlet.com/_7k4p93?​x=1qqt&​i=1wb5a1 +**AJ (Vranay)**  
-  * **písemka:** nepravidelná slovesa ​zadaných 10 sloves+ 
 + 
 +https://​quizlet.com/​_7zl72x?​x=1jqt&​i=1wb5iu 
 + 
 +Učivo pro chybějící žákyUnit 4 - Londýn, ptaní se na cestu, členyCvičení ve workbooku od stránky 34 až po stránku 39Kartičky na nepravidelná slovesa (2. polovinu) 
 + 
 + 
 +**Inf 7.BC skupina Kuboň** ​Grafika ​umět teorii o grafice 
 + 
 + 
 +**F - ** NOSIT KALKULAČKUTABULKY 
 +  ​VŠICHNISTR120 VYPSANÝ ARCHIMÉDŮV ZÁKON a zakreslit jeden obrázek do sešitu UČ str. 120 2.32 a) nebo b) 
 +  * :!: kdo nemá všechny testy, přpříchodu do hodin dopisování 
 +  * DO 31. 3. ODEVZDAT VYPLNĚNÝ PROTOKOL LP - Měření spotřeby vody domácnosti 
 +  
 + 
 + 
 +**** - 20. 2. - test kroužkovci 
  
-**AJ (Vranay)** úterý 10. prosince, test z celé Unit 2 
  
  
-**Inf 7.BC skupina Kuboň** - Učivo Prezentace - znát pravidla prezentace 
  
  
-**F -**NOSIT KALKULAČKU 
- * 6. 12. TEST otáčivé účinky síly, PÁKA 
  
  
Řádek 111: Řádek 141:
  
 **Třídní učitelka: Mgr. Naděžda Rehwaldová,​ 558 412 469, nrehwaldova@zsdobra.cz** **Třídní učitelka: Mgr. Naděžda Rehwaldová,​ 558 412 469, nrehwaldova@zsdobra.cz**
-  ​*  ​:!: ** KDO DOSUD NEZAPLATIL ZA BESEDU 35 Kč ZE DNE 212., PROSÍM DONÉST V ÚTERÝ** +  ​ 
-  ​* LOL  Žádost o podporu akce VÁNOČNÍ JARMARK 1312., že se svými dětmi vytvoříte vánoční výrobek nebo upečete dobrotuVšechny výtvory budou na jarmarku prodejné a výtěžek bude vložen do kasičky třídy. Za Vaši podporu předem děkujeme+---- 
 + 
 +:!: **AKTUÁLNĚ: Od středy 113. škola uzavřena až do odvolání.** 
 +  ​ 
 +  * 173Divadelní představení pro 7ročník: Císař Karel IV., sál, VSTUPNÉ 50 Kč/1 žák
  
 ---- ----
-**ČJ** ​ 
  
-- Doučování z ČJ - pondělí 7.00 - 7.30 ve třídě 6. D (**PO DOMLUVĚ**). 
  
 +**ČJ** ​
  
-- Recitace vybrané básně - listopad+Věta hlavní, věta vedlejší, spojovací výrazy
  
-- Způsoby tvoření slov (odvozování,​ zkracování,​ skládání,​ přechylování).+Týden od 10února do 14. února LITERATURA!
  
  
-**M - POÚT aritmetikaČT,PÁ geometrie - NOSIT RÝSOVACÍ POMŮCKY**  +**M ** NOSIT NŮŽKYLEPIDLO, RÝSOVACÍ POMŮCKY ​S ÚHLOMĚREM
-  * :!: TEST 4.12. - PŘEVRÁCENÝ ZLOMEK,​DESETINNÉ ZLOMKY, SMÍŠENÉ ČÍSLO +  * DÚ - kdo nestihl ​UČ str42/13 
-  * DÚ .- kdo nestihl ​DODĚLAT ROZŠÍŘENÍ VIZ SEŠIT, ​ NA 9.12 přinést v obálce zlomkovnici +    
-**F -** NOSIT KALKULAČKU +**F**  ​- ​NOSIT KALKULAČKU, TABULKY ​ 
-  * 1012TEST otáčivé účinky síly, PÁKA+  * :!: kdo nemá všechny testy, při příchodu do F dopisování 
 +  * VŠICHNI: STR120 VYPSANÝ ARCHIMÉDŮV ZÁKON a zakreslit jeden obrázek do sešitu UČ str120 / 2.32 a) nebo b) 
 +  * DO 31. 3. ODEVZDAT VYPLNĚNÝ PROTOKOL LP - Měření spotřeby vody domácnosti
    
-** OV - **  
  
-**INF ( REH )** - KONTROLA DOPLNĚNÉHO VLÁČKU ( AUTA ANIMACÍ ​)+**Přírodopis** - **Test na KROUŽKOVCE** - ten, kdo nepsal :!: **UČIVO:** - **Hmyz - obecně** str. 76-77; další zástupci **HMYZU ​PROMĚNOU NEDOKONALOU** - viz měsíční plán - str. 80-85 :!: **Na praktický úkol** (18. 3.vyhledejte a přineste nějakého zástupce hmyzu (mouchu, ... ne pavouky). Opakujte **PAVOUKOVCE**.
  
-** VKZ -** +** OV ** -
  
-**Přírodopis** - **Test na potravní vztahy - středa 20. 11.**+**INF ( REH )** - nosit složku s 5 papíry A4
  
-**Hudební výchova - //počátky Rock ´n´ rollu// - na hodinu se oblečte a učešte ve stylu 50. let**+**VKZ** 
  
-Holky: [[https://​cz.pinterest.com/​pin/​606086062333461135/​]] [[https://​cz.pinterest.com/​pin/​AdTqS3dbaJY7OjrbsZ4ijsBUXrfhb3ahvXVBpFeM_qNIJFfBb7qN1MM/?​nic=1]] 
-[[https://​cz.pinterest.com/​pin/​783344928916548873/​]] https://​cz.pinterest.com/​pin/​556053885236939351/​ 
-Účes: [[https://​cz.pinterest.com/​pin/​488148047112016358/​]] https://​cz.pinterest.com/​pin/​377739487486940278/​ 
-Kluci: [[https://​cz.pinterest.com/​pin/​788552215985638671/​]] [[https://​cz.pinterest.com/​pin/​490540584402969065/​]] 
-[[https://​cz.pinterest.com/​pin/​796574252816286980/​]] [[https://​cz.pinterest.com/​pin/​573575702524480175/​]] 
-Dále se podívejte sami - pokuste se splnit alespoň něco z tohoto úkolu ;-) 
  
-**AJ (Vranay)** úterý 10prosincetest z celé Unit 2+**Hudební výchova** -  
 +**Středa 11.3.** - Přinést si fotoaparátkameru či mobilní telefon (do skupiny) pro natáčení videoklipu. Ujasnit si, co se bude natáčet a kde - točíme v prostoru hudebny, popřípadě školy. 
 +Přinést si kostýmy či rekvizity potřebné pro váš klip. 
 +Kdo nepřinesl - scénář k videoklipu. ​
  
-   +**AJ (Vranay)** ​
-   +
  
 +úterý 3. března - písemka na nepravidelné tvary (levý sloupec) + hotové kartičky (levý sloupec)
 +
 +https://​quizlet.com/​_7zl72x?​x=1jqt&​i=1wb5iu
 +
 +
 +** Z ** 
 +  ​
 +  * Učivo pro chybějící žáky - východní a jihovýchodní Evropa, udělat myšlenkovou mapu Asie (stejně, jako u Evropy)
  
  
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/informace_pro_zaky_7._rocniku.1575490775.txt.gz · Poslední úprava: 2019/12/04 21:19 autor: nrehwaldova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki