Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
stranky_trid:informace_pro_zaky_7._rocniku [2019/06/28 08:14]
hvavrusova [7. A]
stranky_trid:informace_pro_zaky_7._rocniku [2019/07/08 17:08] (aktuální)
mkubonova
Řádek 3: Řádek 3:
  
  
-===== 7. A ====+===== 7. A =====
  
-Třídní učitel: **Mgr. Hana Vavrušová**, ​           ☎ 558 412 471 
  
----- +===== 7B =====
-Vážení rodiče a děti, děkuji za kytky a sladké i nesladké dárečky, udělaly velkou radost. Užívejte dovolené a prázdnin s Vašimi dětmi+
  
  
 +===== 7. C =====
  
  
- +===== 7. =====
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
-===== 7. ==== +
- +
-Třídní učitel: **Mgr. Dana Kalníková**,​ ☎ 558 412 465 +
- +
-**Třídnické záležitosti:​** +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
-  +
- +
----- +
- +
-  +
-**Inf BV** -  +
-  * do složky vložit 5 čistých listů A4 +
-  +
- +
- +
-**AJ** (Vav) +
- +
-  * Nosit do hodin slovník  +
-  * **Vocabulary:​** 6A https://​quizlet.com/​_6s1vae +
-  * **Test:​** ​ ** 2. pololetní práce - 13.6.** (učivo 4. a 5. lekce) +
-  * **Project:​** Famous person - zadání viz sešit, **termín: 30.5.**  +
-  * **Exercising:​** ​  must, mustn´t: https://​umimto.webnode.cz/​anglictina-7-trida/​must-mustnt-have-to-dont-have-to/​ https://​www.helpforenglish.cz/​article/​2009101801-cviceni-modalni-slovesa-1 https://​learnenglishkids.britishcouncil.org/​grammar-practice/​modals-must-and-mustnt https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​exercises/​modals/​must_not.htm +
-  *  +
- +
- +
- +
-  +
-     +
- +
-**NJ** (Konečná) +
- +
- +
- +
-**Ze** +
- +
- +
-**písemka:​** slepá mapa členitost, povrch Ameriky +
- +
-**zkoušení:​** členitost, ​ povrch Ameriky +
- +
-**procvičování:​** https://​www.purposegames.com/​game/​europa-povrch-quiz. https://​www.purposegames.com/​game/​7a22109052 +
- +
-** Zajímavost** http://​dinosaurpictures.org/​ancient-earth#​120 +
- +
-**Projekt:​**  +
- +
-**Fyzika**  +
-  * **Pokus** do 30.5 - Kapaliny, plyny - protokol + předvedení  +
-  * možnost krátkého testu každou hodinu. Je nutné se učit. +
- +
- +
- +
-**Občanská výchova** SAMOSTATNÁ PRÁCE NA 23.5. - přiřaď ke každému obrázku, které z dětských práv znázorňuje. Vlepit do sešitu obrázky ​ a popsat tužkou. +
- +
-**VKZ**  +
- +
- +
- +
-**Pč** +
-  *  +
- +
-===== 7. C ==== +
-**Třídní učitel:** Mgr. Lukáš Kubiena, ☎ 558 412 465, [[lkubiena@zsdobra.cz]] +
-{{ :​stranky_trid:​7.c_1.jpg?​300|}} +
----- +
- +
-**Třídnické záležitosti**:​ +
- +
-**Přineste:​**  +
- +
-  * poplatky za poškozené nebo ztracené učebnice,​ +
-  * vyplněný a podepsaný lístek k pracovním sešitům. +
- +
-**Akce:** +
- +
-  * Úterý 25. 6. - výlet. +
 
/var/www/html/wiki/data/pages/stranky_trid/informace_pro_zaky_7._rocniku.txt · Poslední úprava: 2019/07/08 17:08 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki