Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:informace_pro_zaky_7._rocniku [2019/05/17 08:17]
jloerinc [7. C]
stranky_trid:informace_pro_zaky_7._rocniku [2019/07/08 17:08] (aktuální)
mkubonova
Řádek 3: Řádek 3:
  
  
 +===== 7. A =====
  
-**Seminář M pro 7. ročník** (zaměřený na procvičování učiva) v 2. pololetí šk. roku 2018/2019 se bude konat každý čtvrtek ráno od 7:00. Přihlášky u p.uč. Zvoníčkové. Seminář se koná. 
  
 +===== 7. B =====
  
  
-===== 7. A ==== +===== 7. C =====
- +
-Třídní učitel: **Mgr. Hana Vavrušová**, ​           ☎ 558 412 471 +
- +
- +
-**Třídnické záležitosti** +
- +
- +
-1. Prosím zákonné zástupce o včasnou omluvu chybějících žáků (do 3 dní) na můj e-mail. Děkuji za spolupráci +
- +
-2. Podpis zákonných zástupců v ID -  seznámení se s **čtvrtletní klasifikací** +
- +
-3. Beseda plazi: 40,- **Termín zaplacení:​** :!: 14.5. :!:  +
- +
-4. **Podpis v ID** - třídní schůzky +
- +
-5. :!: Podpis v ID :!: **Zkrácená výuka ve čtvrtek + projekt Voda** Kontrola podpisů: 14.5. :!: +
- +
- +
-**Výuka**  +
- +
-**Matematika** +
- +
-Noste si obalený sešit Matematika, rýsovací pomůcky, obalenou učebnici.  +
-  +
-  * Pondělí, úterý - aritmetika, středa, pátek - geometrie +
- +
-**Procvičování:​**  +
- +
- +
-**Písemka:​** Procenta - v týdnu od 13.5. +
- +
-**AJ** (Vav) +
- +
-  *  Nosit do hodin slovník  +
-  * **Vocabulary:​** čtvrtá desítka nepravidelných sloves +
-  * **Test:** +
-  * **Project:​**  +
-  * **Exercising:​** ​ 5A https://​quizlet.com/​_6itq0h Present perfect: https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​present-perfect-simple/​exercises?​03 https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​exercises/​tenses/​present_perfect_statements.htm +
- +
-**NJ** (Konečná) +
- +
- +
- +
-**Přírodopis** - Test na **HMYZ S PROMĚNOU DOKONALOU** (blechy, síťokřídlí,​ motýli, brouci) - pondělí 13. května :!: +
- +
- +
- +
-**Zeměpis** ​  +
- +
- +
-__písemka:​__  +
- +
-__procvičování:​__ https://​online.seterra.com/​cs https://​www.purposegames.com/​game/​europa-povrch-quiz. https://​www.purposegames.com/​game/​7a22109052 +
- +
-__Zkoušení:​__ členitost, povrch Ameriky +
- +
-__Projekt:​__  +
- +
- +
-**Občanská výchova** - SAMOSTATNÁ PRÁCE NA  9. 5.: Popiš 3 větami a vysvětli lidské právo s Tvým pořadovým číslem v třídní knize. +
- +
- +
-**Inf BV** -  +
-  * do složky vložit 5 čistých listů A4 +
- +
- +
-**Fyzika** ​  +
-   +
-  * **Pokus** do 30.5 - Kapaliny, plyny - protokol + předvedení  +
-  * možnost krátkého testu každou hodinu. Je nutné se učit. +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
-===== 7. B ==== +
- +
-Třídní učitel: **Mgr. Dana Kalníková**,​ ☎ 558 412 465 +
- +
-**Třídnické záležitosti:​** +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
-  +
- +
----- +
-**Přírodopis** - Test na **HMYZ S PROMĚNOU DOKONALOU** (blechy, síťokřídlí,​ motýli, brouci) - úterý 14. května :!: +
-  +
-**Inf BV** -  +
-  * do složky vložit 5 čistých listů A4 +
-  +
- +
- +
-**AJ** (Vav) +
- +
-  * Nosit do hodin slovník  +
-  * **Vocabulary:​** čtvrtá desítka nepravidelných sloves +
-  * **Test:**  +
-  * **Project:​**  +
-  * **Exercising:​** ​  5A https://​quizlet.com/​_6itq0h Present perfect: https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​present-perfect-simple/​exercises?​03 https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​exercises/​tenses/​present_perfect_statements.htm +
- +
- +
- +
-  * **AJ** (Kročková) +
-  * Gramatika "​předpřítomný čas - present perfect"​ - zápis v sešitě + vlepený list + ve WB mít dokončeno str. 48/ cv. 1,2,3 + str. 49/ cv. 4 + učit se nepravidelná slovesa (WB str. 79);    +
-  * procvičujte:​ https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level3/?​cc=cz&​selLanguage=cs,​ http://​learnenglishkids.britishcouncil.org/​en/,​ Míša: https://​skolakov.eu/​ +
-  +
-  * https://​learnenglishkids.britishcouncil.org/​games/​wordshake +
-  *  5A https://​quizlet.com/​_6itq0h Present perfect: https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​present-perfect-simple/​exercises?​03 https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​exercises/​tenses/​present_perfect_statements.htm +
-  * Ken Noguchi: ​ https://​www.youtube.com/​watch?​v=9YSTktUeKmw - učebnice str. 60  +
-  +
-     +
- +
-**NJ** (Konečná) +
- +
- +
- +
-**Ze** +
- +
- +
-**písemka:​** Shrnující test Asie - práce s mapou +
- +
-**zkoušení:​** členitost, ​ povrch Ameriky +
- +
-**procvičování:​** https://​www.purposegames.com/​game/​europa-povrch-quiz. https://​www.purposegames.com/​game/​7a22109052 +
- +
-** Zajímavost** http://​dinosaurpictures.org/​ancient-earth#​120 +
- +
-**Projekt:​**  +
- +
-**Fyzika**  +
-  * **Pokus** do 30.5 - Kapaliny, plyny - protokol + předvedení  +
-  * možnost krátkého testu každou hodinu. Je nutné se učit. +
- +
- +
-**Matematika**  +
-  * Procvičovat zlomky, úměrnost, poměr, procenta. +
-  * Testy dle domluvy  +
-  * [[https://​dum.rvp.cz/​materialy/​zlomky.html]]  +
-  * [[http://​www.uceninenimuceni.cz/​matematika-1/​matematicky-pomocnik/​arit]] +
-  * [[http://​old.zsdobrichovice.cz/​programy/​matika/​rvp/​rvp.htm]] +
-  +
- +
-**Občanská výchova** SAMOSTATNÁ PRÁCE NA 23.5. - přiřaď ke každému obrázku, které z dětských práv znázorňuje. Vlepit do sešitu obrázky ​ a popsat tužkou. +
- +
-**VKZ**  +
- +
- +
-**Inf DP** +
-  * test grafika 11.2. +
-  * doplň 3 čisté listy A4 +
- +
-===== 7. C ==== +
-**Třídní učitel:** Mgr. Lukáš Kubiena, ☎ 558 412 465, [[lkubiena@zsdobra.cz]] +
-{{ :​stranky_trid:​7.c_1.jpg?​300|}} +
----- +
- +
-**Třídnické záležitosti**:​ +
-  * **Ročníkové testy:** +
-  * Po 20. 5. - OSP +
-  * Út 21. 5. - Čj +
-  * St 22. 5. - M +
-  * Čt 23. 5. - Aj +
- +
----- +
- +
-**Výuka:​** +
- +
- +
-**Český jazyk** +
- +
-**Učit se na každou hodinu!** +
- +
-**Dú: do sešitu 64/4a!** +
- +
-**JV - 3.5.2019** - opravný test na psaní velkých písmen - viz sešit JV ! +
- +
-**Od 30.4.** - zkouším 2 žáky (v každé hodině) na povídání o přečtené knize ! +
- +
- +
-**Zeměpis** - **písemné opakování** (oblasti Asie) - pondělí 13. 5. +
- +
- +
-**Matematika** - **V PÁTEK PŘINÉST RÝSOVACÍ POMŮCKY!** DÚ: kdo nestihl dokončí UČ 128 /cv. 2 +
-  * UČIT SE PRAVIDELNĚ - možnost krátkých testů. +
- +
-**Inf BV** -  +
-  * do složky vložit 5 čistých listů A4 +
- +
- +
-**Anglický jazyk - Lörinc** - Procvičování slovní zásoby City/Town https://​quizlet.com/​_6cupag +
-    *Ptaní se na cestu https://​quizlet.com/​_6dwbwe +
-    *The Tailor of Swaffham https://​quizlet.com/​_6fcnjp +
-    *UNIT 4 TEST (6. 5.) {{:​stranky_trid:​7cu4test.docx|}} +
-    *Present Perfect - have/has https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​present-perfect-simple/​exercises?​03 +
-    *Present Perfect - Affirmative (kladné věty) https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​present-perfect-simple/​exercises?​04 +
-    *Present Perfect - Game https://​eslpuzzles.com/​Grammar%20Games/​Present%20Perfect%20Games/​Present%20Perfect%20Tense%20Basketball%20Grammar%20Game.html +
-    *Present Perfect - Negative (zápor) https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​present-perfect-simple/​exercises?​05 +
-    *Present Perfect - Questions http://​www.5minuteenglish.com/​jul28.htm +
-    *Present Perfect Revision https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level3/​unit5/​grammar/?​cc=cz&​selLanguage=cs +
- +
-**AJ** (Vav) +
- +
-  * Nosit do hodin slovník  +
-  * **Vocabulary:​** čtvrtá desítka nepravidelných sloves +
-  * **Test:**  +
-  * **Project:​**  +
-  * **Exercising:​** ​ 5A https://​quizlet.com/​_6itq0h Present perfect: https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​present-perfect-simple/​exercises?​03 https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​exercises/​tenses/​present_perfect_statements.htm +
- +
- +
- +
-**NJ** (Konečná) +
- +
-**Občanská výchova** +
- +
-**VkZ** +
- +
-**Přírodopis** ​  - 14.5. test hmyz s proměnou dokonalou + poznávání hmyzu z učebnice +
- +
-**Fyzika** +
-  * Možnost krátkého **testu** každou hodinu. Je nutné se učit. +
-  * **Pokus** (do 30.5) - protokol + předvedení (viz sešit) +
-  * Dobrovolné úkoly budou hodnoceny jen v případě, že bude dokončena práce v sešitě. +
-  ​+
  
  
 +===== 7. D =====
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/informace_pro_zaky_7._rocniku.1558081033.txt.gz · Poslední úprava: 2019/05/17 08:17 autor: jloerinc
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki