Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:informace_pro_zaky_7._rocniku [2019/01/14 12:43]
jkrockova [7. B]
stranky_trid:informace_pro_zaky_7._rocniku [2019/06/12 11:33] (aktuální)
jkrockova [7. B]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 7. ročník ====== ====== 7. ročník ======
 +
 +
  
 ===== 7. A ==== ===== 7. A ====
Řádek 8: Řádek 10:
 **Třídnické záležitosti** **Třídnické záležitosti**
  
-1. Podpis v ID - **změna výuky ve čtvrtek 17.1.** ​ 
  
-  ​+1. Prosím zákonné zástupce o včasnou omluvu chybějících žáků (do 3 dní) na můj e-mail. Děkuji za spolupráci 
 + 
 +2. Podpis ročníkových testů - ve škole založit do šanonů 
 + 
 +3. Podpis v ID - harmonogram výletu :!: 
 + 
 +4. **Výběr peněz na výlet:** 120,- (změna - do 14.6.), odevzdání podepsaného informačního letáku k výletu: 14.6.   
 + 
 +5. Odevzdat nabídku volitelných předmětů:​ ** :!: Termín: pátek 14.6. :!:** 
  
 **Výuka** ​ **Výuka** ​
Řádek 20: Řádek 30:
   * Pondělí, úterý - aritmetika, středa, pátek - geometrie   * Pondělí, úterý - aritmetika, středa, pátek - geometrie
  
-** Kdo chyběl - vysvětlení zlomky:**+**Procvičování:** 
  
-http://​www.uceninenimuceni.cz/​matematika-1/​matematicky-pomocnik/​aritmetika/​zlomky/​zlomky---rovnost-rozsirovani-kraceni 
  
-http://​www.uceninenimuceni.cz/​matematika-1/​matematicky-pomocnik/​aritmetika/​zlomky/​2-desetinne-zlomky +**Písemka:​** ​2. pololetní práce - 14.6(zadání viz sešit) ​propočítat příklady nalepené ​sešitě :!:
-   +
-http://​www.uceninenimuceni.cz/​matematika-1/​matematicky-pomocnik/​aritmetika/​zlomky/​prave-a-neprave-zlomky-smisena-cisla +
- +
-http://​www.uceninenimuceni.cz/​matematika-1/​matematicky-pomocnik/​aritmetika/​zlomky/​scitani-zlomkua +
- +
- +
-**Procvičování:​** https://​dum.rvp.cz/​materialy/​zlomky.html +
- +
-**Písemka:​** ​ +
- +
-**1. pololetní práce - 14.1.** - Zlomky ​- všechny úpravy co jsme brali, sčítání a odčítání zlomků, porovnávání zlomků, středová souměrnost, vlastnosti čtyřúhelníků+
  
 **AJ** (Vav) **AJ** (Vav)
  
   *  Nosit do hodin slovník ​   *  Nosit do hodin slovník ​
-  * **Slovní zásoba:** 3B +  * **Vocabulary:** 6A https://​quizlet.com/​_6s1vae 
-  * **Písemka:** minulý průběhový ​čas +  * **Test:**  ** 2. pololetní práce - 13.6.** (učivo 4. a 5. lekce) 
-  * **Project:​**  +  * **Project:** Famous person - zadání viz sešit, **termín: 28.5.**  
 +  * **Exercising:​** ​ Present perfect: https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​present-perfect-simple/​exercises?​03 https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​exercises/​tenses/​present_perfect_statements.htm https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level3/​unit5/​grammar/?​cc=cz&​selLanguage=cs
  
 **NJ** (Konečná) **NJ** (Konečná)
  
-  * procvičujte 1. lekci: https://​cz.hueber.de/​shared/​uebungen/​beste-freunde/​ab/​a1-1/​exercises/​index.php?​key=1,​1 
  
-Slovíčka, výslovnost (online Übungen): https://​cz.hueber.de/​seite/​pg_lernen_lernwortschatz_cz_bfr 
  
 +**Přírodopis** - **Test RYBY** - 12. června :!:
  
  
-**Přírodopis** -  
  
 **Zeměpis**  ​ **Zeměpis**  ​
  
  
-__písemka:​__ ​+__písemka:​__ ​slepá mapa členitost, povrch Ameriky
  
 __procvičování:​__ https://​online.seterra.com/​cs https://​www.purposegames.com/​game/​europa-povrch-quiz. https://​www.purposegames.com/​game/​7a22109052 __procvičování:​__ https://​online.seterra.com/​cs https://​www.purposegames.com/​game/​europa-povrch-quiz. https://​www.purposegames.com/​game/​7a22109052
  
-__Zkoušení:​__ ​vodstvo a povrch ​Evropy ​+__Zkoušení:​__ ​členitost, ​povrch ​Ameriky
  
 +__Projekt:​__ ​
  
-**Občanská výchova** **Dne 10.1. písemka** -  právní řád, právo veřejné, právo soukromé, právo + příslušný zákon, soudy, soudce, občanskoprávní nebo trestněprávní spory 
  
 +**Občanská výchova** - SAMOSTATNÁ PRÁCE NA  9. 5.: Popiš 3 větami a vysvětli lidské právo s Tvým pořadovým číslem v třídní knize.
  
  
-**Inf MK** - Umět **Pravidla prezentace**+**Inf BV** -  
 +  ​do složky vložit 5 čistých listů A4
  
-**Inf BV** - do složky vložit 5 čistých listů A4 
  
 **Fyzika**  ​ **Fyzika**  ​
-  * do **15. 2.** - odevzdat domácí laboratorní práci ​ření spotřeby vody  ​+  ​ 
 +  ​* **Pokus** do 31.5 Kapaliny, plyny protokol + předvedení ​
   * možnost krátkého testu každou hodinu. Je nutné se učit.   * možnost krátkého testu každou hodinu. Je nutné se učit.
-  * učit se - Pascalův zákon+ 
  
  
Řádek 96: Řádek 95:
  
 ---- ----
-**Přírodopis** - **Test ​Ploštěnci,​ hlísti** - ten, kdo nepsal.+**Přírodopis** - **Test ​RYBY** - 11června :!: 
 +  
 +**Inf BV** -  
 +  * do složky vložit 5 čistých listů A4
    
-**Inf BV** - do složky vložit 5 čistých listů A4+
  
 **AJ** (Vav) **AJ** (Vav)
  
   * Nosit do hodin slovník ​   * Nosit do hodin slovník ​
-  * slovní zásoba+  * **Vocabulary:​** 6A https://​quizlet.com/​_6s1vae 
-  * **Písemka:** minulý průběhový ​čas +  * **Test:**  ** 2. pololetní práce - 13.6.** (učivo 4. a 5. lekce) 
-  * **Project:​** ​+  * **Project:** Famous person - zadání viz sešit, **termín: 30.5.**  
 +  * **Exercising:​** ​  must, mustn´t: https://​umimto.webnode.cz/​anglictina-7-trida/​must-mustnt-have-to-dont-have-to/​ https://​www.helpforenglish.cz/​article/​2009101801-cviceni-modalni-slovesa-1 https://​learnenglishkids.britishcouncil.org/​grammar-practice/​modals-must-and-mustnt https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​exercises/​modals/​must_not.htm 
 +  ​
  
  
-**AJ** (**Kročková)** +  * **AJ** (Kročková) 
-  * Úterý 15.1. - slovíčka ​3B umět číst a překládat A DANGEROUS SITUATION ​- učebnice str. 34/ cv. 1,2,3 + WB str. 26/ cv. 1,2+  * Pondělí 17.6Testík ​- slovíčka ​6A,​B,​C,​D ​modální slovesa ("​MUST,​ MUSTN´T, HAVE TO HAS TO, DON´T HAVE TO - DOESN´T HAVE TO,  SHOULD, SHOULDN´T"​) + učebnice str. 74 (čtení a překlad) ​   ​
   * procvičujte:​ https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level3/?​cc=cz&​selLanguage=cs,​ http://​learnenglishkids.britishcouncil.org/​en/,​ Míša: https://​skolakov.eu/​   * procvičujte:​ https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level3/?​cc=cz&​selLanguage=cs,​ http://​learnenglishkids.britishcouncil.org/​en/,​ Míša: https://​skolakov.eu/​
 + 
 +  * https://​learnenglishkids.britishcouncil.org/​games/​wordshake
 +  *  5A https://​quizlet.com/​_6itq0h Present perfect: https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​present-perfect-simple/​exercises?​03 https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​exercises/​tenses/​present_perfect_statements.htm
 +  * Ken Noguchi: ​ https://​www.youtube.com/​watch?​v=9YSTktUeKmw - učebnice str. 60 
 +  * Vocabulary 5C https://​quizlet.com/​_6pighm,​
 +  * Nepravidelná slovesa: https://​quizlet.com/​291000301/​nepravidelna-slovesa-flash-cards/ ​
 +  * Should…: https://​quizlet.com/​191268296/​should-shouldnt-flash-cards/​
 +  * slovíčka 6A - https://​quizlet.com/​409913510/​project-3_-6a-flash-cards/​
 + 
 +    ​
  
 **NJ** (Konečná) **NJ** (Konečná)
  
-   * procvičujte 1. lekci: https://​cz.hueber.de/​shared/​uebungen/​beste-freunde/​ab/​a1-1/​exercises/​index.php?​key=1,​1 
  
-Slovíčka, výslovnost (online Übungen): https://​cz.hueber.de/​seite/​pg_lernen_lernwortschatz_cz_bfr 
  
 **Ze** **Ze**
  
  
-**písemka:​** ​státy západní a severní Evropy: **11.1.** státy a hlavní města Evropy: **9.1.** ​+**písemka:​** ​slepá mapa členitost, povrch Ameriky
  
-**zkoušení:​** povrch ​a vodstvo Evropy+**zkoušení:​** ​členitost,  ​povrch ​Ameriky
  
 **procvičování:​** https://​www.purposegames.com/​game/​europa-povrch-quiz. https://​www.purposegames.com/​game/​7a22109052 **procvičování:​** https://​www.purposegames.com/​game/​europa-povrch-quiz. https://​www.purposegames.com/​game/​7a22109052
  
 ** Zajímavost** http://​dinosaurpictures.org/​ancient-earth#​120 ** Zajímavost** http://​dinosaurpictures.org/​ancient-earth#​120
 +
 +**Projekt:​** ​
  
 **Fyzika** ​ **Fyzika** ​
-  * do **15. 2.** - odevzdat domácí laboratorní práci ​Měření spotřeby vody +  * **Pokus** do 30.5 Kapaliny, plyny protokol + předvedení ​
   * možnost krátkého testu každou hodinu. Je nutné se učit.   * možnost krátkého testu každou hodinu. Je nutné se učit.
-  * učit se - Pascalův zákon+
  
 **Matematika** ​ **Matematika** ​
-  * 16.11. čtvrtletka ​(dělitelnostshodnost ​- viz sešit) +  * 14.5čtvrtletní práce ​(čtyřúhelníky,​ hranoly, procentaúméra- viz pracovni listy v sešitě
-  * DÚ na pondělí ​slovní úloha na dělitelnost (v sešitě)+  * Testy dle domluvy  
 +  * [[https://​dum.rvp.cz/​materialy/​zlomky.html]]  
 +  * [[http://​www.uceninenimuceni.cz/​matematika-1/​matematicky-pomocnik/​arit]] 
 +  * [[http://​old.zsdobrichovice.cz/​programy/​matika/​rvp/​rvp.htm]] 
 + 
  
-**Informatika MH** 5.11test na **Pravidla ​zásady prezentace**+**Občanská výchova** SAMOSTATNÁ PRÁCE NA 23.5. - přiřaď ke každému obrázku, které z dětských práv znázorňujeVlepit do sešitu obrázky  ​popsat tužkou.
  
-**Občanská výchova** Dne** 10.1. písemka** -  právní řád, právo veřejné, právo soukromé, právo + příslušný zákon, soudy, soudce, občanskoprávní nebo trestněprávní spory+**VKZ** 
  
-**Informatika MH** - info k pololetnímu hodnocení: ​test na Pravidla prezentace je možné opravit 141., známku z malování - doděláním práce např. ráno před školou nebo po osobní domluvě+ 
 +**Inf DP** 
 +  * test grafika 11.2. 
 +  * doplň 3 čisté listy A4 
 + 
 +**Pč** 
 +  * 
  
 ===== 7. C ==== ===== 7. C ====
Řádek 148: Řádek 172:
 {{ :​stranky_trid:​7.c_1.jpg?​300|}} {{ :​stranky_trid:​7.c_1.jpg?​300|}}
 ---- ----
-**Třídnické záležitosti**:​ 
  
 +**Třídnické záležitosti**:​
 ---- ----
 +
 **Výuka:** **Výuka:**
  
Řádek 156: Řádek 181:
 **Český jazyk** **Český jazyk**
  
-**17.1. - donést informace o životě populární osoby (zpěvák, herec,​politik...) +**Učit se na každou hodinu!**
-** +
- +
- +
  
-**Zeměpis** - opakujte si západní a severní Evropu - **písemka po Vánocích.**+**Dú: do sešitu 64/4a!**
  
-**Matematika** - noste si obalený ​sešit ​Matematika 1, rýsovací pomůcky, obalenou učebnici, psací potřeby.+**JV - 3.5.2019** - opravný test na psaní velkých písmen - viz sešit ​JV !
  
-Upozorňuji na **časté** zapomínání pomůcek a domácích úkolů ​prosím o kontrolu sešitů!+**Od 30.4.** - zkouším 2 žáky (v každé hodině) na povídání o přečtené knize !
  
  
-**Dne 9.1. pololetní práce** - učivo: zlomky ​(učivo viz pracovní list = domácí úkol z vánočních prázdnin): rozšiřování,​ úpravy na smíšená čísla, na desetinná čísla, krácení, výpočet celku a části, porovnávání,​ slovní úloha, středová souměrnost, trojúhelníky (sss, sus, usu) = > čtyřúhelníky (náčrt, rozbor, zápis konstrukce, konstrukce, počet řešení)+**Zeměpis** - **slepá mapa Ameriky** ​(pondělí 10. 6.).
  
  
 +**Matematika** -  :!: **GEOMETRIE - nůžky, lepidlo, nosit rýsovací pomůcky, učebnici a sešit**
 +  * 10. 6. - ODEVZDÁNÍ DOBROVOLNÉHO ÚKOLU
 +  * 14. 6. - kontrola sešitu M (geometrie)
 +  * **Závěrečná písemná práce 14. 6.** - opakuj: výpočet základu, počtu procent, procentové části; slovní úlohy s procenty; trojčlenka;​ výpočet objemu hranolu; obsah a a obvod čtyřúhelníků.
 +  * UČIT SE PRAVIDELNĚ - možnost krátkých testů.
  
 +**Inf BV** - 
 +  * do složky vložit 5 čistých listů A4
  
-**Inf BV** - do složky vložit 5 čistých listů A4 
- 
-**Anglický jazyk - Lörinc** - UNIT 2 TEST - pátek 11. 1. - viz sešit 
  
 +**Anglický jazyk - Lörinc** ​
 +   ​*Vocabulary 6A https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level3/​unit6/​vocabulary/?​cc=cz&​selLanguage=cs
 +   ​*Problems https://​quizlet.com/​_6r2h9q
 +    ​
 +    ​
 +    ​
 **AJ** (Vav) **AJ** (Vav)
  
   * Nosit do hodin slovník ​   * Nosit do hodin slovník ​
-  * **slovní zásoba:**  +  * **Vocabulary:** 6A https://​quizlet.com/​_6s1vae 
-  * **Písemka:​**  ​minulý průběhový ​čas +  * **Test:​**  ​**2. pololetní práce - 13.6.** (učivo 4. a 5. lekce) 
-  * **Project:​** ​+  * **Project:​** ​Famous person - zadání viz sešit, **termín: 30.5.**  
 +  * **Exercising:​** ​ **Present perfect:** https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​present-perfect-simple/​exercises?​03 https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​exercises/​tenses/​present_perfect_statements.htm https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level3/​unit5/​grammar/?​cc=cz&​selLanguage=cs 
  
  
 **NJ** (Konečná) **NJ** (Konečná)
  
-  * procvičujte 1. lekci: https://​cz.hueber.de/​shared/​uebungen/​beste-freunde/​ab/​a1-1/​exercises/​index.php?​key=1,​1 +**Přírodopis** ​  ​- ​30. 5. test - paryby, ryby
- +
-Slovíčka, výslovnost (online Übungen): https://​cz.hueber.de/​seite/​pg_lernen_lernwortschatz_cz_bfr +
- +
-**Občanská výchova** +
- +
-**VkZ** +
- +
-**Přírodopis** ​  ​- ​ +
  
 **Fyzika** **Fyzika**
-  * Každou hodinu ​zkoušení nebo test na probrané ​ivo+  * Možnost krátkého **testu** každou hodinu. Je nutné se it
-  * 19.12. - tlak v praxi, zvětšení,​ zmenšení tlaku, výpočty p, S, F  +  * **Pokus** (do 30.5) protokol + předvedení ​(viz sešit
-  ​dobrovolný úkol do 21.12. - referát Pascal ​(emailem+  * Dobrovolné úkoly budou hodnoceny jen v případě, ​že bude dokončena ​práce ​v sešitě. 
-  * dobrovolný úkol na 19.12. - pokus  +  
-  * http://​www.zsondrejov.cz/​Vyuka/​F-7H/​Otaciv_01.pdf +
-  * http://​zsbrok.cz/​wp-content/​uploads/​P%C3%81KA-A-KLADKA-PRACOVN%C3%8D-LISTY.pdf +
-  +
-**Informatika MH** - info k pololetnímu hodnocení: test na Pravidla prezentace je možné opravit 14. 1., známku z malování - doděláním ​práce ​např. ráno před školou nebo po osobní domluvě +
- +
  
  
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/informace_pro_zaky_7._rocniku.1547469828.txt.gz · Poslední úprava: 2019/01/14 12:43 autor: jkrockova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki