Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:informace_pro_zaky_6._rocniku [2020/01/16 11:50]
rotipkova [6.C]
stranky_trid:informace_pro_zaky_6._rocniku [2020/01/19 18:16] (aktuální)
nrehwaldova [6.A]
Řádek 22: Řádek 22:
 **Dějepis** - úterý 21.1. - Mezopotámie **Dějepis** - úterý 21.1. - Mezopotámie
  
-**Matematika **  13.1. ZMĚNA: DONÉST RÝSOVACÍ POMŮCKY; ​PO, ÚT - aritmetika; ST, PÁ - geometrie +**Matematika **   ​PO, ÚT - aritmetika; ST, PÁ - geometrie 
- +  * :!:  21.1. -TEST NÁSOBENÍ DESETINNÉHO ČÍSLA
-  * :!: 14.1. - čtvrtletní práce (desetinná čísla - sčítání,​ odčítání,​ násobení, povrch a objem krychle, kvádru s užitím des.  čísel a převodů jednotek). +
-  * DÚ - dodělat kdo nestihl slovní úlohu - bazén (sešit)+
    
 **Fyzika** **Fyzika**
     * učit se převod jednotek délky, obsahu, objemu, hmotnosti     * učit se převod jednotek délky, obsahu, objemu, hmotnosti
 +    * DOBROVOLNĚ - VÝROB VLASTNÍ VÁHY
            
  **Inf DP**   **Inf DP** 
Řádek 52: Řádek 51:
 **Informace pro žáky:** **Informace pro žáky:**
  
 +Podpis u klasifikace,​ kdo neměl v ID
 ---- ----
  
Řádek 66: Řádek 65:
  
 **M** **M**
-  +  ​Trénuj také **písemné dělení** dvojciferným číslem (z 5.třídy), písemné dělení desetinných čísel přirozeným ​i se zbytkem. 
-  ​14.1. - **čtvrtletní práce** (desetinná čísla - sčítání,​ odčítání,​ násobení, včetně příkladů s více operacemi, se závorkami; povrch a objem krychle, kvádru s užitím desetinných čísel a převodů jednotek). +  * Do geometrie úhloměr.
-  * Trénuj také písemné dělení dvojciferným číslem (z 5.třídy), písemné dělení desetinných čísel přirozeným.+
   * [[http://​old.zsdobrichovice.cz/​ukoly/​matika/​testy/​testy.php?​go=m7_36]]... desetinná čísla, povrch a objem krychle a kvádru   * [[http://​old.zsdobrichovice.cz/​ukoly/​matika/​testy/​testy.php?​go=m7_36]]... desetinná čísla, povrch a objem krychle a kvádru
   * [[https://​www.zsdobra.cz/​wiki/​doku.php?​id=7_sablona_dum]]...Matematika ​ -> Desetinná čísla   * [[https://​www.zsdobra.cz/​wiki/​doku.php?​id=7_sablona_dum]]...Matematika ​ -> Desetinná čísla
Řádek 78: Řádek 76:
 **F** **F**
   * Každou hodinu krátký testík na probrané převody.   * Každou hodinu krátký testík na probrané převody.
-  * Trénovat převody jednotek délky, obsahu, objemu (proužky na převody do M i F).+ 
  
 **Inf** ​ **Inf** ​
-  * Prověrka na internet - vyhledávání+  * Procvičuj práci s textem, srozumitelné odpovědi na zadané otázky
    
 **AJ (Vav)** **AJ (Vav)**
Řádek 201: Řádek 199:
 Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované
   ​   ​
-**AJ** - skup. p. uč. Kročkové ​ - pátek 17.1- slovíčka 3A,3B + gramatika ​WAS, WERE, WASN´T, ...+ tvoření minulého ​času u pravidelných sloves **(PROVĚRKA)** ​;  procvičujte: ​ https://​elt.oup.com/​student/​project/​level2/?​cc=cz&​selLanguage=cs,​ https://​quizlet.com/​465960918/​verb-to-be-simple-past-flash-cards/?​x=1qqt,​ https://​quizlet.com/​348687327/​project-2-unit-3b-flash-cards/​ , http://​zsbcupice.cz/​hot-potatoes/​anglictina/​6-rocnik/​present-continuous/​cv2.htm+**AJ** - skup. p. uč. Kročkové ​ - učebnice str35/ cv8 (umět vytvořit věty s danými slovesy) ​+ gramatika ​"​minulý ​čas" ​;  procvičujte: ​ https://​elt.oup.com/​student/​project/​level2/?​cc=cz&​selLanguage=cs,​ https://​quizlet.com/​465960918/​verb-to-be-simple-past-flash-cards/?​x=1qqt,​ https://​quizlet.com/​348687327/​project-2-unit-3b-flash-cards/​ , http://​zsbcupice.cz/​hot-potatoes/​anglictina/​6-rocnik/​present-continuous/​cv2.htm
  
  
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/informace_pro_zaky_6._rocniku.1579175458.txt.gz · Poslední úprava: 2020/01/16 11:50 autor: rotipkova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki