Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:informace_pro_zaky_6._rocniku [2020/01/16 12:50]
rotipkova [6.C]
stranky_trid:informace_pro_zaky_6._rocniku [2020/03/10 14:29] (aktuální)
rotipkova [6.C]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 6. ročník ====== ====== 6. ročník ======
 +
 +
 +
  
 **Astronomická olympiáda - krajské kolo.** ​ **Astronomická olympiáda - krajské kolo.** ​
Řádek 20: Řádek 23:
 **Informace pro žáky:​** ​ **Informace pro žáky:​** ​
  
-**Dějepis** - úterý 21.1. Mezopotámie+**dějepis** - nejbližší prověrka (zeměpisné údaje Řecka, řečtí bohové, městské státy Athény, Sparta, řecko-perské války)
  
-**Matematika **  13.1. ZMĚNA: DONÉST RÝSOVACÍ POMŮCKY; PO, ÚT - aritmetika; ST, PÁ - geometrie 
  
-  ​* :!: 14.1. - čtvrtletní práce (desetinná čísla - sčítání,​ odčítání,​ násobení, povrch a objem krychle, kvádru s užitím des.  čísel a převodů jednotek). +**Matematika ** :!: nosit rýsovací potřeby s úhloměrem ​ 
-  * DÚ - dodělat ​kdo nestihl ​slovní ​úlohu - bazén (sešit) +  * 9. 3. kdo nestihl ​dokončí 3. úlohu ​na součet úhlů ​zadání viz sešit
- +  * 9. 3. -  KONTROLA DOKONČENÉ SP PRACOVNÍ LIST DĚLENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL 
 **Fyzika** **Fyzika**
-    * učit se převod jednotek délky, obsahu, objemu, hmotnosti +          ​ 
-      +**Inf DP** 
- **Inf DP**  +
-  * Prověrka na internet 10.12. +
  
  
 **AJ (Vranay)** ​ **AJ (Vranay)** ​
 +  * čtvrtek 5. března - písemka na slovíčka unit 4 
  
-  * pondělí 13ledna slovíčka unit 3 + dodělat papírky s irregular verbs +https://​quizlet.com/​_81etnq?​x=1jqt&​i=1wb5iu (1polovina)
-  * čtvrtek 16ledna pololetní test +
-  *  +
-**Přírodopis**+
  
-  * vyrábíme model květenství ​termín odevzdání do 171.+https://​quizlet.com/​_81lwyq?​x=1jqt&​i=1wb5iu (2. polovina) 
 + 
 +Učivo pro chybějící žáky: Unit 4 jídlo, členy (a/an, the), počítatelné a nepočítatelné podstatná jménaVe workbooku od stránky 34 až po stránku 37Dodělat kartičky nepravidelných sloves. 
 + 
 +**Z** - pátek 6. 2. - test (litosféra) 
 + 
  
 ===== 6.B ===== ===== 6.B =====
Řádek 57: Řádek 60:
 **Čj** **Čj**
  
-- Doučování z ČJ pondělí 7.00 - 7.30 ve třídě 6. D (**PO DOMLUVĚ**).+Větné ​členy (Po, Př, Pks, Pkn, Pt, Pum, Puč, Puz) průběžně opakujte probírané učivo, procvičujteBudeme psát opravný test!
  
----- 
- 
-15. ledna - pololetní pís. práce. 
-**Referát** o přečtené knize **za 2. čtvrtletí** - odevzdat __do 20. ledna__! 
 ---- ----
  
 **M** **M**
-  +  ​Geometrie ​**pomůcky**: ostrouhané tužky ​. 3,2)pravítkakružítko, guma, úhloměr, průsvitkabarevný papíržky, lepidlo + návodné kartičky na evody jednotek ​úhlů
-  ​14.1. - **čtvrtletní práce** (desetinná ​čísla - sčítáníodčítánínásobenívčetně příkladů s více operacemise závorkami; povrch a objem krychlekvádru s užitím desetinných ​čísel a evodů ​jednotek)+  * Probrané učivo **Úhel str55-73** (viz odkazy na webpočetní sčítání a odčítání jem celé stupně) 
-  * Trénuj také písemné dělení dvojciferným ​číslem (z 5.třídy)písemné dělení desetinných ​čísel přirozeným. +  * [[https://cs.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geo-angle]] - měření a konstrukce úhlů 
-  * [[http://old.zsdobrichovice.cz/ukoly/matika/testy/testy.php?go=m7_36]]... desetinná ​čísla, povrch a objem krychle a kvádru +  * [[https://www.youtube.com/​watch?v=EnD0BQMS0VA]] - přenášení úhlů 
-  * [[https://​www.zsdobra.cz/wiki/doku.php?id=7_sablona_dum]]...Matematika ​ -> Desetinná čísla +  * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=m4lcdxpmtT0]] - grafické sčítání úhlů 
-  * [[https://​www.umimematiku.cz/​cviceni-desetinna-cisla#​exercise27]] ​... příklady 13 - 28+  * [[https://​www.skolaci.com/uhly-prevod-minut-na-stupne-a-minuty-interaktivni/20861]] - převody jednotek velikosti úhlů 
 +  * [[https://​www.youtube.com/​watch?v=5rp6Q-4bgOA]] - osa úhlu 
 +  * [[http://​old.zsdobrichovice.cz/​ukoly/​matika/​testy/​testy.php?​go=m7_36]] 
 +  * [[https://​www.umimematiku.cz/​cviceni-desetinna-cisla#​exercise27]] ​
   * [[https://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​pub_list_exc.php?​action=show&​class=5&​subject=Matematika&​search1=10.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla#​selid]]   * [[https://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​pub_list_exc.php?​action=show&​class=5&​subject=Matematika&​search1=10.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla#​selid]]
 +  * * :!: Stále trénuj výpočty s desetinnými čísly, hlavně písemné dělení desetinným číslem.
    
  
  
 **F** **F**
-  * Každou hodinu krátký testík na probrané převody. +  ​* Probrané učivo Hustota (značka, jednotka, hledání v tabulce - obal učebnice - a zápis hodnoty s jednotkou) 
-  * Trénovat převody jednotek délky, obsahu, objemu ​(proužky ​na převody ​do M i F).+  ​* Každou hodinu krátký testík na probrané ​učivo a převody. 
 +  * Procvičuj  ​(nejen na prověrku)značky,​ jednotky, měřidla, ​převody ​probraných jednotek (viz sešit).  
 + 
 + 
  
 **Inf** ​ **Inf** ​
-  * Prověrka na internet - vyhledávání+  * Procvičuj práci s textem, vyhledávání informací, srozumitelné odpovědi na zadané otázky (na internetu i v knize, časopise) 
 +  ​
    
 **AJ (Vav)** **AJ (Vav)**
  
   * **Nosit si do hodin dvojjazyčný slovník**   * **Nosit si do hodin dvojjazyčný slovník**
-  * procvičování: ​**was, were**: https://​quizlet.com/​_7pf5d5?​x=1qqt&​i=1wb5a1 ​  ​https://​quizlet.com/​_7pf5qu?​x=1qqt&​i=1wb5a1 +  * procvičování: ​  
-  * Nepravidelná ​slovesa ​- příprava kartiček - donést ve středu 22.1. +  * nepravidelná ​slovesa ​
-  * **písemka:​**  ​+
   * **Project:​** ​   * **Project:​** ​
 +  * **Písemka:​** 11.3. - počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, členy a , an 
  
 **AJ (Vranay)** ​ **AJ (Vranay)** ​
 +    * čtvrtek 5. března - písemka na slovíčka unit 4
  
-  * pondělí 13. ledna slovíčka unit 3 + dodělat papírky s irregular verbs +Učivo pro chybějící žáky: Unit 4 - jídlo, ​členy (a/an, the), počítatelné a nepočítatelné podstatná jména. Ve workbooku od stránky 34 až po stránku 37. Dodělat kartičky nepravidelných sloves.
-  * čtvrtek 16ledna pololetní test+
  
 +**OV** - DÚ 5.3. Vyhledej ​ a zapiš do sešitu OV pojmy, viz. zadání lísteček
  
-**OV** - dopsat do sešitu klady a zápory naší školy.+**Hv**
  
 +**
 +Referáty - hudební nástroje** ​
  
 +__**Co bude referát obsahovat**__
  
-**Hv** +Parametry: formát A4 nebo A3 může se i rozložitMůže být i v elektronické podobě.
- +
-**Práce ve skupině ​dávné obřady- pondělí 18.11.** +
-  +
-Předvedení scénky s hudebním rytmickým doprovodem+
  
-Připravte si scénku na vámi vylosovaný obřad i s hudebním rytmickým doprovodem (lze ještě natrénovat v hodině). Na přípravu budete mít ještě 15 minut.  +**Referát prezentuje, nečteme.**
-Neprozrazujte svůj obřad jiným skupinám - bude se hádat. +
-Bonusová známka za přípravu kostýmů (musí mít celá skupina!) a úpravu zevnějšku.+
  
 +1) Informace o nástroji (kde vznikl, z čeho se vyrábí, typy nástroje)
 +2) Fotografie či obrázky nástroje
 +3) Popis nástroje + jak to funguje
 +4) Hudební období, styl hudby, země kde je populární
 +5) Hudební ukázky s daným nástrojem (alespoň dvě)
  
 ** **
-Přírodopis**  ​- 9.1. test - list+Přírodopis**  ​182 test PLODY 
 + 
 +**Zeměpis** ​pátek 6. 2. - test (litosféra) 
 + 
 + 
  
-Vyrábíme model květenství - termín odevzdání do 17. 1.  
  
  
Řádek 136: Řádek 150:
 **Informace pro žáky:​** ​ **Informace pro žáky:​** ​
  
 +**dějepis** - nejbližší prověrka (zeměpisné údaje Řecka, řečtí bohové, městské státy Athény, Sparta, řecko-perské války)
  
-**Dějepis** - úterý 21.1. - Mezopotámie 
  
-**Přírodopis** - **test KVĚT** - tenkdo nepsal - **20ledna** :!: **Praktický úkol** - vyrobte vylosovaný model **květenství** - **termín odevzdání nejpozději do 24ledna**+**Přírodopis** - **UČIVO:** Dokončení učiva ŘASY, začneme MECHOROSTY ​až celé doplnímepracovní listy vložím na stránky. **Test na** **Růst a vývin rostlin a na srovnání jednoděložných a dvouděložných rostlin** - opravuji, test bude **až ve středu 11. 3.** :!:
  
  
Řádek 149: Řádek 163:
  
   * **Nosit si do hodin dvojjazyčný slovník**   * **Nosit si do hodin dvojjazyčný slovník**
-  * procvičování: ​**was, were**: https://​quizlet.com/​_7pf5d5?​x=1qqt&​i=1wb5a1 ​    ​https://​quizlet.com/​_7pf5qu?​x=1qqt&​i=1wb5a1 +  * procvičování:​  
-  * Nepravidelná slovesa - příprava kartiček - donést ve středu 22.1. :!: +  * Nepravidelná slovesa - 
-  * 17.1. - **donést dokončenou práci Mr. X :!:** +  * **písemka:​** ​11.3. - počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, členy a , an 
-  * **písemka:​** ​+
   * **Project:​**   * **Project:​**
  
Řádek 160: Řádek 173:
  
  
-**Matematika** - průběžně trénovat desetinná čísla, převody jednotek a výpočet objemu a povrchu krychle a kvádru. ​**Pololetní písemná práce 13. 1. 2020 - desetinná čísla, krychle, kvádr.**+**Matematika** - průběžně trénovat desetinná čísla, převody jednotek a výpočet objemu a povrchu krychle a kvádru. ​
  
-**Fyzika** - průběžně trénovat fyzikální veličiny, převody jednotek. ​**Písemné opakování fyzikálních veličin 10. 1. 2020 - převody jednotek, značky, jednotky, měřidla, pravidla měření.**+**Fyzika** - průběžně trénovat fyzikální veličiny, převody jednotek. ​
  
 +**Zeměpis** - čtvrtek 5. 2. - test (litosféra)
  
  
  
  
-===== 6.D ===== 
  
-**Třídní učitelka: Mgr. Petra Stypková, tel.: 558 412 470, e-mail: pstypkova@zsdobra.cz** 
  
  
  
-Informace pro žáky: ​+===== 6.D =====
  
 +**Třídní učitelka: Mgr. Petra Stypková, tel.: 558 412 470, e-mail: pstypkova@zsdobra.cz**
  
-- Doučování z ČJ - pondělí 7.00 - 7.30 ve třídě 6. D (**PO DOMLUVĚ**). 
  
  
 +Informace pro žáky: ​
 +
 +  * 
  
 ---- ----
Řádek 186: Řádek 201:
 **ČJ** ​ **ČJ** ​
  
-15. ledna - pololetní pís. práce. +Větné členy (Po, Př, Pks, Pkn, Pt, Pum, Puč, Puz) - průběžně opakujte probírané učivo, procvičujteBudeme psát opravný test!
- +
-**Referát** o přečtené knize **za 2. čtvrtletí** - odevzdat __do 20ledna__! +
-----+
  
  
 +**Přírodopis** - **UČIVO:** Dokončení učiva ŘASY, začneme MECHOROSTY - až celé doplníme, pracovní listy vložím na stránky. **Test na** **Růst a vývin rostlin a na srovnání jednoděložných a dvouděložných rostlin** - opravuji, test bude **až v pátek 13. 3.** :!:
  
-**Přírodopis** -  **test KVĚT** - ten, kdo nepsal - **17. ledna** :!: **Praktický úkol** - vyrobte vylosovaný model **květenství** - **termín odevzdání nejpozději do 24. ledna**. 
   ​   ​
   ​   ​
Řádek 201: Řádek 213:
 Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované
   ​   ​
-**AJ** - skup. p. uč. Kročkové ​ - pátek 17.1. - slovíčka ​3A,3B gramatika WAS, WERE, WASN´T, ...+ tvoření minulého ​času pravidelných sloves **(PROVĚRKA)** ;  procvičujte: ​ https://​elt.oup.com/​student/​project/​level2/?​cc=cz&​selLanguage=cs,​ https://​quizlet.com/​465960918/​verb-to-be-simple-past-flash-cards/?​x=1qqt,​ https://​quizlet.com/​348687327/​project-2-unit-3b-flash-cards/​ , http://​zsbcupice.cz/​hot-potatoes/​anglictina/​6-rocnik/​present-continuous/​cv2.htm+**AJ** - skup. p. uč. Kročkové ​ - opakujte gramatiku MINULÉHO ČASU, opakujte ​slovíčka + "MY LAST HOLIDAY"​ (nebo "MY IDEAL HOLIDAY"​) - aspoň 10 vět v minulém ​čase - zadání v učebnici str. 43 (plakát nebo prezentace PC ;-)) ;  procvičujte: ​ https://​elt.oup.com/​student/​project/​level2/?​cc=cz&​selLanguage=cs,​ https://​quizlet.com/​465960918/​verb-to-be-simple-past-flash-cards/?​x=1qqt,​ https://​quizlet.com/​348687327/​project-2-unit-3b-flash-cards/​ , http://​zsbcupice.cz/​hot-potatoes/​anglictina/​6-rocnik/​present-continuous/​cv2.htm 
 +  * https://​quizlet.com/​310941661/​project-2-unit-3c-flash-cards/​ 
 +  * https://​quizlet.com/​287981322/​project-2-unit-3-abcd-flash-cards/​ 
 +  * https://​lyricstraining.com/​
  
  
Řádek 218: Řádek 233:
  
 **Hv** **Hv**
 +**
 +Referáty - hudební nástroje** ​
 +
 +__**Co bude referát obsahovat**__
 +
 +Parametry: formát A4 nebo A3 - může se i rozložit. Může být i v elektronické podobě.
 +
 +**Referát prezentuje, nečteme.**
 +
 +1) Informace o nástroji (kde vznikl, z čeho se vyrábí, typy nástroje)
 +2) Fotografie či obrázky nástroje
 +3) Popis nástroje + jak to funguje
 +4) Hudební období, styl hudby, země kde je populární
 +5) Hudební ukázky s daným nástrojem (alespoň dvě)
  
-**Práce ve skupině - dávné obřady. - pondělí 18.11.** 
-  
-Předvedení scénky s hudebním rytmickým doprovodem. ​ 
  
-Připravte si scénku na vámi vylosovaný obřad i s hudebním rytmickým doprovodem (lze ještě natrénovat v hodině). Na přípravu budete mít ještě 15 minut. ​ 
-Neprozrazujte svůj obřad jiným skupinám - bude se hádat. 
-Bonusová známka za přípravu kostýmů (musí mít celá skupina!) a úpravu zevnějšku. 
  
  
  
  
 +**Zeměpis** - test čtvrtek 5. 2. (litosféra)
  
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/informace_pro_zaky_6._rocniku.1579175458.txt.gz · Poslední úprava: 2020/01/16 12:50 autor: rotipkova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki