Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:informace_pro_zaky_6._rocniku [2019/12/04 21:20]
nrehwaldova [6.A]
stranky_trid:informace_pro_zaky_6._rocniku [2020/03/10 14:29] (aktuální)
rotipkova [6.C]
Řádek 2: Řádek 2:
  
  
-===== SEMINÁŘ Z MATEMATIKY pro 6. ročník ===== 
- 
- 
-**BOHUŽEL PRO NEDOSTATEČNÉ NAPLNĚNÍ SE KROUŽEK - SEMINÁŘ Z MATEMATIKY V TOMTO POLOLETÍ NEBUDE KONAT!!** 
- 
-vYBRANÝ POPLATEK SE BUDE VRACET 
  
  
 +**Astronomická olympiáda - krajské kolo.** ​
  
 +  * https://​olympiada.astro.cz/​201920_krajske_zadani.html
 +Skládá se z testu na internetu a pracovního listu. Odevzdání do 15.3.
 +Veškeré informace u Mgr. Blanky Vroblové
  
 ===== 6.A ===== ===== 6.A =====
Řádek 25: Řádek 23:
 **Informace pro žáky:​** ​ **Informace pro žáky:​** ​
  
 +**dějepis** - nejbližší prověrka (zeměpisné údaje Řecka, řečtí bohové, městské státy Athény, Sparta, řecko-perské války)
  
  
-Výrobky na vánoční jarmark můžete přinést kdykoliv :)=) +**Matematika ** :!: nosit rýsovací potřeby s úhloměrem  
- +  93kdo nestihl dokončí 3úlohu na součet úhlů - zadání ​viz sešit. 
- +  * 93. -  ​KONTROLA DOKONČENÉ SP PRACOVNÍ LIST DĚLENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL
- +
- +
-**__Jednotlivé předměty__:** +
- +
-**Dějepis** - prověrka Vývojové typy člověka 24.10. +
- +
-**Jazyk ​český **  +
- +
-- od 2.12.2019 zkouším povídání o přečtené knize (viz sešit ​LV) +
- +
-**Matematika ** PO, ÚT - aritmetika; ST, PÁ - geometrie +
-  * :!:  **VŠICHNI: Odevzdat KRYCHLI Z KARTONU ( a = 1 dm )**  +
-  * 612test odčítání desetinných čísel+
  
 **Fyzika** **Fyzika**
-  * učit se převod jednotek délky, obsahu, objemu +          ​ 
-  * 5. 12. TEST- Převod jednotek obsahu +**Inf DP** 
- +
-**Z** - 4. 12. - test (mapa)+
  
  
 +**AJ (Vranay)** ​
 +  * čtvrtek 5. března - písemka na slovíčka unit 4 
  
 +https://​quizlet.com/​_81etnq?​x=1jqt&​i=1wb5iu (1. polovina)
  
 +https://​quizlet.com/​_81lwyq?​x=1jqt&​i=1wb5iu (2. polovina)
  
 +Učivo pro chybějící žáky: Unit 4 - jídlo, členy (a/an, the), počítatelné a nepočítatelné podstatná jména. Ve workbooku od stránky 34 až po stránku 37. Dodělat kartičky nepravidelných sloves.
  
 +**Z** - pátek 6. 2. - test (litosféra)
 + 
  
 ===== 6.B ===== ===== 6.B =====
Řádek 69: Řádek 60:
 **Čj** **Čj**
  
-- Doučování z ČJ pondělí 7.00 - 7.30 ve třídě 6. D (**PO DOMLUVĚ**).+Větné ​členy (Po, Př, Pks, Pkn, Pt, Pum, Puč, Puz) průběžně opakujte probírané učivo, procvičujteBudeme psát opravný test!
  
 +----
  
 +**M**
 +  * Geometrie **pomůcky**:​ ostrouhané tužky (č. 3,2), pravítka, kružítko, guma, úhloměr, průsvitka, barevný papír, nůžky, lepidlo + návodné kartičky na převody jednotek úhlů.
 +  * Probrané učivo **Úhel str. 55-73** (viz odkazy na web, početní sčítání a odčítání jem celé stupně)
 +  * [[https://​cs.khanacademy.org/​math/​basic-geo/​basic-geo-angle]] - měření a konstrukce úhlů
 +  * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=EnD0BQMS0VA]] - přenášení úhlů
 +  * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=m4lcdxpmtT0]] - grafické sčítání úhlů
 +  * [[https://​www.skolaci.com/​uhly-prevod-minut-na-stupne-a-minuty-interaktivni/​20861]] - převody jednotek velikosti úhlů
 +  * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=5rp6Q-4bgOA]] - osa úhlu
 +  * [[http://​old.zsdobrichovice.cz/​ukoly/​matika/​testy/​testy.php?​go=m7_36]]
 +  * [[https://​www.umimematiku.cz/​cviceni-desetinna-cisla#​exercise27]] ​
 +  * [[https://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​pub_list_exc.php?​action=show&​class=5&​subject=Matematika&​search1=10.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla#​selid]]
 +  * * :!: Stále trénuj výpočty s desetinnými čísly, hlavně písemné dělení desetinným číslem.
 + 
  
-Referát o přečtené knize - listopad. 
  
-Přídavná jména - druhy, vzory. Možnost opravy známky ve středu 27. listopadu. 
- 
-**M** 
-  * Trénovat převody jednotek délky, obsahu, objemu (proužky na převody do M i F). 
-  * Stále procvičovat všechny probrané operace s desetinnými čísly a povrch, objem 
 **F** **F**
-  * Každou hodinu krátký testík na probrané převody. +  ​* Probrané učivo Hustota (značka, jednotka, hledání v tabulce - obal učebnice - a zápis hodnoty s jednotkou) 
-  * Trénovat převody jednotekvyrobit proužky s převody (možno použít u prvních písemek).+  ​* Každou hodinu krátký testík na probrané ​učivo a převody. 
 +  * Procvičuj ​ (nejen na prověrku)značky,​ jednotky, měřidla, převody ​probraných jednotek ​(viz sešit).  
 + 
 + 
  
 **Inf** ​ **Inf** ​
-  * Prověrka na internet 9,10.12.+  * Procvičuj práci s textem, vyhledávání informací, srozumitelné odpovědi na zadané otázky (na internetu i v knizečasopise) 
 +  ​
    
 **AJ (Vav)** **AJ (Vav)**
  
   * **Nosit si do hodin dvojjazyčný slovník**   * **Nosit si do hodin dvojjazyčný slovník**
-  * Procvičování: ​https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level2/​unit1/?​cc=cz&​selLanguage=cs +  * procvičování: ​  
-  * Procvičování:​ frekvenční příslovcehttps://​quizlet.com/​279747518/​adverbs-of-frequency-flash-cards/​ +  * nepravidelná slovesa  
-  * **písemka:** nepravidelná slovesa ​zadaných 10 sloves+  * **Project:**  
 +  * **Písemka:** 11.3. počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, členy a , an 
  
 +**AJ (Vranay)** ​
 +    * čtvrtek 5. března - písemka na slovíčka unit 4
  
 +Učivo pro chybějící žáky: Unit 4 - jídlo, členy (a/an, the), počítatelné a nepočítatelné podstatná jména. Ve workbooku od stránky 34 až po stránku 37. Dodělat kartičky nepravidelných sloves.
  
-**OV** - dopsat ​do sešitu ​klady a zápory naší školy.+**OV** - DÚ 5.3. Vyhledej ​ a zapiš ​do sešitu ​OV pojmy, vizzadání lísteček
  
 +**Hv**
  
 +**
 +Referáty - hudební nástroje** ​
  
-**Hv**+__**Co bude referát obsahovat**__
  
-**Práce ve skupině ​dávné obřady- pondělí 18.11.** +Parametry: formát A4 nebo A3 může se i rozložitMůže být i v elektronické podobě.
-  +
-Předvedení scénky s hudebním rytmickým doprovodem+
  
-Připravte si scénku na vámi vylosovaný obřad i s hudebním rytmickým doprovodem (lze ještě natrénovat v hodině). Na přípravu budete mít ještě 15 minut.  +**Referát prezentuje, nečteme.**
-Neprozrazujte svůj obřad jiným skupinám - bude se hádat. +
-Bonusová známka za přípravu kostýmů (musí mít celá skupina!) a úpravu zevnějšku.+
  
 +1) Informace o nástroji (kde vznikl, z čeho se vyrábí, typy nástroje)
 +2) Fotografie či obrázky nástroje
 +3) Popis nástroje + jak to funguje
 +4) Hudební období, styl hudby, země kde je populární
 +5) Hudební ukázky s daným nástrojem (alespoň dvě)
  
 ** **
-Přírodopis** ​ - 2811.- test-  kořen+Přírodopis**  ​18. 2.  test PLODY 
 + 
 +**Zeměpis** ​pátek 62. - test (litosféra) 
 + 
 + 
 + 
 + 
  
  
-**Z** - 3. 12. - test (mapa) 
  
  
Řádek 133: Řádek 150:
 **Informace pro žáky:​** ​ **Informace pro žáky:​** ​
  
-**Dějepis** - prověrka ​Vývojové typy člověka 24.10.+**dějepis** - nejbližší ​prověrka ​(zeměpisné údaje Řecka, řečtí bohové, městské státy Athény, Sparta, řecko-perské války)
  
  
- +**Přírodopis** - **UČIVO:** Dokončení učiva ŘASY, začneme MECHOROSTY - až celé doplníme, pracovní listy vložím na stránky. **Test na** **Růst a vývin rostlin a na srovnání jednoděložných a dvouděložných rostlin** - opravuji, test bude **až ve středu 11. 3.** :!:
-**Přírodopis** - +
  
  
Řádek 147: Řádek 163:
  
   * **Nosit si do hodin dvojjazyčný slovník**   * **Nosit si do hodin dvojjazyčný slovník**
-  * Procvičování: ​https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level2/​unit1/?​cc=cz&​selLanguage=cs +  * procvičování:  
-  * https://​quizlet.com/​372272414/​present-simple-flash-cards/ +  * Nepravidelná slovesa ​
-  * Procvičovánífrekvenční příslovce:​ https://​quizlet.com/​279747518/​adverbs-of-frequency-flash-cards/​ +  * **písemka:** 11.3. - počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, členy a , an  
-  * **písemka:** nepravidelná slovesa - zadaných 10 sloves+  * **Project:**
  
  
Řádek 157: Řádek 173:
  
  
-**Matematika** - 7. 11. **čtvrtletní práce** na učivo od začátku školního roku - desetinná čísla, ​matematická symbolika, ​krychle.+**Matematika** - průběžně trénovat ​desetinná čísla, ​převody jednotek a výpočet objemu a povrchu ​krychle ​a kvádru
  
 +**Fyzika** - průběžně trénovat fyzikální veličiny, převody jednotek. ​
  
 +**Zeměpis** - čtvrtek 5. 2. - test (litosféra)
  
  
-**Z** - 2. 12. - test (mapa) 
  
-===== 6.D ===== 
  
-**Třídní učitelka: Mgr. Petra Stypková, tel.: 558 412 470, e-mail: pstypkova@zsdobra.cz** 
  
  
  
-Informace pro žáky: ​ 
  
-- Vybíráme 150,- na představení Nastupovat! Děják z rychlíku+===== 6.D =====
  
-- Budeme rádi za výrobky na vánoční jarmarkŽáci je mohou donést kdykoliDěkuji.+**Třídní učitelka: MgrPetra Stypková, tel.: 558 412 470, e-mail: pstypkova@zsdobra.cz**
  
-- Pár fotek z adaptačního kurzu: https://​www.zsdobra.cz/​wiki/​doku.php?​id=adaptacni_kurzy_2019 
  
  
-- Doučování z ČJ - pondělí 7.00 - 7.30 ve třídě 6. D (**PO DOMLUVĚ**).+Informace pro žáky: ​
  
 +  * 
  
 ---- ----
Řádek 187: Řádek 201:
 **ČJ** ​ **ČJ** ​
  
 +Větné členy (Po, Př, Pks, Pkn, Pt, Pum, Puč, Puz) - průběžně opakujte probírané učivo, procvičujte. Budeme psát opravný test!
  
  
 +**Přírodopis** - **UČIVO:** Dokončení učiva ŘASY, začneme MECHOROSTY - až celé doplníme, pracovní listy vložím na stránky. **Test na** **Růst a vývin rostlin a na srovnání jednoděložných a dvouděložných rostlin** - opravuji, test bude **až v pátek 13. 3.** :!:
  
-  * JV  
-  * - Přídavná jména 
-  * LV  
-  * - Referát o přečtené knize (připravený mluvený projev, plakátek) - listopad, prosinec. 
-  * SV 
- 
- 
- 
-**Vkz** -  
- 
-**Přírodopis** -  ​ 
   ​   ​
   ​   ​
Řádek 208: Řádek 213:
 Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované
   ​   ​
-**AJ** - skup. p. uč. Kročkové - procvičujte: ​ https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level2/?​cc=cz&​selLanguage=cs,​ http://​zsbcupice.cz/​hot-potatoes/​anglictina/​6-rocnik/​present-continuous/​cv2.htm+**AJ** - skup. p. uč. Kročkové ​ opakujte gramatiku MINULÉHO ČASU, opakujte slovíčka + "MY LAST HOLIDAY"​ (nebo "MY IDEAL HOLIDAY"​) - aspoň 10 vět v minulém čase - zadání v učebnici str. 43 (plakát nebo prezentace PC ;-)) ;  ​procvičujte: ​ https://​elt.oup.com/​student/​project/​level2/?​cc=cz&​selLanguage=cs, https://​quizlet.com/​465960918/​verb-to-be-simple-past-flash-cards/?​x=1qqt,​ https://​quizlet.com/​348687327/​project-2-unit-3b-flash-cards/ ​, http://​zsbcupice.cz/​hot-potatoes/​anglictina/​6-rocnik/​present-continuous/​cv2.htm 
 +  * https://​quizlet.com/​310941661/​project-2-unit-3c-flash-cards/​ 
 +  * https://​quizlet.com/​287981322/​project-2-unit-3-abcd-flash-cards/​ 
 +  * https://​lyricstraining.com/​
  
  
 +**Fyzika** - průběžně trénovat fyzikální veličiny, převody jednotek. **Písemné opakování fyzikálních veličin 8. 1. 2020 - převody jednotek, značky, jednotky, měřidla, pravidla měření.**
  
  
Řádek 224: Řádek 233:
  
 **Hv** **Hv**
 +**
 +Referáty - hudební nástroje** ​
 +
 +__**Co bude referát obsahovat**__
 +
 +Parametry: formát A4 nebo A3 - může se i rozložit. Může být i v elektronické podobě.
 +
 +**Referát prezentuje, nečteme.**
 +
 +1) Informace o nástroji (kde vznikl, z čeho se vyrábí, typy nástroje)
 +2) Fotografie či obrázky nástroje
 +3) Popis nástroje + jak to funguje
 +4) Hudební období, styl hudby, země kde je populární
 +5) Hudební ukázky s daným nástrojem (alespoň dvě)
 +
  
-**Práce ve skupině - dávné obřady. - pondělí 18.11.** 
-  
-Předvedení scénky s hudebním rytmickým doprovodem. ​ 
  
-Připravte si scénku na vámi vylosovaný obřad i s hudebním rytmickým doprovodem (lze ještě natrénovat v hodině). Na přípravu budete mít ještě 15 minut. ​ 
-Neprozrazujte svůj obřad jiným skupinám - bude se hádat. 
-Bonusová známka za přípravu kostýmů (musí mít celá skupina!) a úpravu zevnějšku. 
  
  
-**Z** - 2. 12. - test (mapa) 
  
 +**Zeměpis** - test čtvrtek 5. 2. (litosféra)
  
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/informace_pro_zaky_6._rocniku.1575490840.txt.gz · Poslední úprava: 2019/12/04 21:20 autor: nrehwaldova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki