Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:informace_pro_zaky_6._rocniku [2019/12/04 20:20]
nrehwaldova [6.A]
stranky_trid:informace_pro_zaky_6._rocniku [2019/12/12 13:12] (aktuální)
vvranay
Řádek 2: Řádek 2:
  
  
-===== SEMINÁŘ Z MATEMATIKY pro 6ročník =====+ =) **1712. 2019 OD 13:40 se koná v učebně fyziky ZÁBAVNÉ LOGICKÉ ODPOLEDNE.** Zájemci vyplní a odevzdají přihlášku p. uč. Rehwaldové (kabinet M).
  
- 
-**BOHUŽEL PRO NEDOSTATEČNÉ NAPLNĚNÍ SE KROUŽEK - SEMINÁŘ Z MATEMATIKY V TOMTO POLOLETÍ NEBUDE KONAT!!** 
- 
-vYBRANÝ POPLATEK SE BUDE VRACET 
  
  
Řádek 41: Řádek 37:
  
 **Matematika ** PO, ÚT - aritmetika; ST, PÁ - geometrie **Matematika ** PO, ÚT - aritmetika; ST, PÁ - geometrie
-  * :!:  **VŠICHNI: Odevzdat KRYCHLI Z KARTONU ( a = 1 dm )**  +  * :!:  **VŠICHNI: Odevzdat KRYCHLI Z KARTONU ( a = 1 dm )** 
-  * 6. 12. test - odčítání desetinných čísel+  * DOKONČIT PRACOVNÍ LIST NÁSOBENÍ! 
 +  * NA 11.12. KRABIČKU KVÁDR
  
 **Fyzika** **Fyzika**
   * učit se převod jednotek délky, obsahu, objemu   * učit se převod jednotek délky, obsahu, objemu
-  * 5. 12. TEST- Převod jednotek obsahu+  
  
-**Z** - 4. 12. - test (mapa) 
  
 +**Inf DP** 
 +  * Prověrka na internet 10.12.
  
  
 +**PŘ** - 13. 12. - test (kořen, stonek)
  
 +**AJ (Vranay)** 16. prosince test na nepravidelná slovesa
  
  
Řádek 92: Řádek 93:
   * Procvičování:​ https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level2/​unit1/?​cc=cz&​selLanguage=cs   * Procvičování:​ https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level2/​unit1/?​cc=cz&​selLanguage=cs
   * Procvičování:​ frekvenční příslovce:​ https://​quizlet.com/​279747518/​adverbs-of-frequency-flash-cards/​   * Procvičování:​ frekvenční příslovce:​ https://​quizlet.com/​279747518/​adverbs-of-frequency-flash-cards/​
-  * **písemka:​** nepravidelná slovesa ​- zadaných 10 sloves+  ​* procvičování:​ předmětná a podmětná zájmena: https://​quizlet.com/​_7ob4ec?​x=1qqt&​i=1wb5a1 
 +  ​* **písemka:​** ​**test Unit 2:** :!: termín bude upřesněn :!: (přítomný průběhový čas - kladná záporná věta, tvoření otázky, krátká odpověď, předmětná a podmětná zájmena, sloveso must, slovní zásoba lekce 2) 
 + 
 +**AJ (Vranay)** 16. prosince test na nepravidelná slovesa
  
  
Řádek 115: Řádek 119:
  
  
-**Z** - 3. 12. - test (mapa)+
  
  
Řádek 133: Řádek 137:
 **Informace pro žáky:​** ​ **Informace pro žáky:​** ​
  
-**Dějepis** - prověrka Vývojové typy člověka 24.10.+**Dějepis** - 
  
  
  
-**Přírodopis** - +**Přírodopis** - **test KOŘEN** - středa 11. 12. :!:
  
  
Řádek 150: Řádek 154:
   * https://​quizlet.com/​372272414/​present-simple-flash-cards/​   * https://​quizlet.com/​372272414/​present-simple-flash-cards/​
   * Procvičování:​ frekvenční příslovce:​ https://​quizlet.com/​279747518/​adverbs-of-frequency-flash-cards/​   * Procvičování:​ frekvenční příslovce:​ https://​quizlet.com/​279747518/​adverbs-of-frequency-flash-cards/​
-  * **písemka:​** ​nepravidelná slovesa ​zadaných 10 sloves+  ​* procvičování:​ předmětná a podmětná zájmena: https://​quizlet.com/​_7ob4ec?​x=1qqt&​i=1wb5a1 
 +  ​* **písemka:​** ​**test Unit 2:**:!: termín bude upřesněn :!:  (přítomný průběhový čas kladná záporná věta, tvoření otázky, krátká odpověď, předmětná a podmětná zájmena, sloveso must, slovní zásoba lekce 2)
  
  
Řádek 157: Řádek 162:
  
  
-**Matematika** - 7. 11. **čtvrtletní práce** na učivo od začátku školního roku desetinná ​číslamatematická symbolika, krychle.+**Matematika** - průběžně trénovat desetinná čísla, převody jednotek a výpočet objemu a povrchu krychle a kvádru. 
 + 
 +**Fyzika** - průběžně trénovat fyzikální veličinypřevody jednotek.
  
  
  
  
-**Z** - 2. 12. - test (mapa) 
  
 ===== 6.D ===== ===== 6.D =====
Řádek 200: Řádek 206:
 **Vkz** -  **Vkz** - 
  
-**Přírodopis** -  ​+**Přírodopis** -  ​**test KOŘEN** - pátek 13. 12. :!:
   ​   ​
   ​   ​
Řádek 209: Řádek 215:
   ​   ​
 **AJ** - skup. p. uč. Kročkové - procvičujte: ​ https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level2/?​cc=cz&​selLanguage=cs,​ http://​zsbcupice.cz/​hot-potatoes/​anglictina/​6-rocnik/​present-continuous/​cv2.htm **AJ** - skup. p. uč. Kročkové - procvičujte: ​ https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level2/?​cc=cz&​selLanguage=cs,​ http://​zsbcupice.cz/​hot-potatoes/​anglictina/​6-rocnik/​present-continuous/​cv2.htm
 +  * https://​quizlet.com/​399987996/​project-2-unit-2d-flash-cards/​
  
  
 +**Fyzika** - průběžně trénovat fyzikální veličiny, převody jednotek.
  
  
Řádek 234: Řádek 241:
  
  
-**Z** - 2. 12. - test (mapa)+
  
  
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/informace_pro_zaky_6._rocniku.1575490840.txt.gz · Poslední úprava: 2019/12/04 20:20 autor: nrehwaldova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki