Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:informace_pro_zaky_6._rocniku [2019/07/08 17:07]
mkubonova
stranky_trid:informace_pro_zaky_6._rocniku [2019/12/15 11:40] (aktuální)
pstypkova [6.B]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 6. ročník ====== ====== 6. ročník ======
 +
 +
 + =) **17. 12. 2019 OD 13:40 se koná v učebně fyziky ZÁBAVNÉ LOGICKÉ ODPOLEDNE.** Zájemci vyplní a odevzdají přihlášku p. uč. Rehwaldové (kabinet M).
 +
 +
 +
 +
  
 ===== 6.A ===== ===== 6.A =====
 +
 +**Třídní učitelka : Mgr.Olga Kafonková
 +**
 +
 +tel.: 558 412 479  ;-)
 +
 +email : okafonkova@zsdobra.cz
 +
 +------------------------------------------------------------------------------------------
 +
 +**Informace pro žáky:​** ​
 +
 +
 +
 +Výrobky na vánoční jarmark můžete přinést kdykoliv :)=)
 +
 +
 +
 +
 +**__Jednotlivé předměty__:​**
 +
 +**Dějepis** - prověrka Vývojové typy člověka 24.10.
 +
 +**Jazyk český ** 
 +
 +- od 2.12.2019 zkouším povídání o přečtené knize (viz sešit LV)
 +
 +**Matematika ** PO, ÚT - aritmetika; ST, PÁ - geometrie
 +  * :!:  **VŠICHNI: Odevzdat KRYCHLI Z KARTONU ( a = 1 dm )**
 +  * DOKONČIT PRACOVNÍ LIST NÁSOBENÍ!
 +  * NA 11.12. KRABIČKU KVÁDR
 +
 +**Fyzika**
 +  * učit se převod jednotek délky, obsahu, objemu
 + 
 +
 +
 +
 +**Inf DP** 
 +  * Prověrka na internet 10.12.
 +
 +
 +**PŘ** - 13. 12. - test (kořen, stonek)
 +
 +**AJ (Vranay)** 16. prosince test na nepravidelná slovesa
 +
  
  
 ===== 6.B ===== ===== 6.B =====
 +
 +**Třídní učitelka: Mgr. Dagmar Pohludková,​ 558 412 469, dpohludkova@zsdobra.cz**
 +
 +----
 +
 +**Informace pro žáky:**
 +
 +
 +----
 +
 +**Čj**
 +
 +- Doučování z ČJ - pondělí 7.00 - 7.30 ve třídě 6. D (**PO DOMLUVĚ**).
 +
 +
 +
 +
 +**M**
 +  * Trénovat převody jednotek délky, obsahu, objemu (proužky na převody do M i F).
 +  * Stále procvičovat všechny probrané operace s desetinnými čísly a povrch, objem
 +**F**
 +  * Každou hodinu krátký testík na probrané převody.
 +  * Trénovat převody jednotek, vyrobit proužky s převody (možno použít u prvních písemek).
 +
 +**Inf** ​
 +  * Prověrka na internet 9,10.12.
 + 
 +**AJ (Vav)**
 +
 +  * **Nosit si do hodin dvojjazyčný slovník**
 +  * Procvičování:​ https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level2/​unit1/?​cc=cz&​selLanguage=cs
 +  * Procvičování:​ **frekvenční příslovce:​** https://​quizlet.com/​279747518/​adverbs-of-frequency-flash-cards/​
 +  * procvičování:​ **předmětná a podmětná zájmena:** https://​quizlet.com/​_7ob4ec?​x=1qqt&​i=1wb5a1
 +  * procvičování:​ **was, were**: https://​quizlet.com/​_7pf5d5?​x=1qqt&​i=1wb5a1 ​  ​https://​quizlet.com/​_7pf5qu?​x=1qqt&​i=1wb5a1
 +  * **písemka:​** **test Unit 2:** :!: termín bude upřesněn :!: (přítomný průběhový čas - kladná záporná věta, tvoření otázky, krátká odpověď, předmětná a podmětná zájmena, sloveso must, slovní zásoba lekce 2)
 +
 +**AJ (Vranay)** 16. prosince test na nepravidelná slovesa
 +
 +
 +
 +**OV** - dopsat do sešitu klady a zápory naší školy.
 +
 +
 +
 +**Hv**
 +
 +**Práce ve skupině - dávné obřady. - pondělí 18.11.**
 + 
 +Předvedení scénky s hudebním rytmickým doprovodem. ​
 +
 +Připravte si scénku na vámi vylosovaný obřad i s hudebním rytmickým doprovodem (lze ještě natrénovat v hodině). Na přípravu budete mít ještě 15 minut. ​
 +Neprozrazujte svůj obřad jiným skupinám - bude se hádat.
 +Bonusová známka za přípravu kostýmů (musí mít celá skupina!) a úpravu zevnějšku.
 +
 +
 +**
 +Přírodopis** ​ - 28. 11.- test-  kořen
 +
 +
 +
 +
  
  
 ===== 6.C ===== ===== 6.C =====
 +
 +
 +**Třídní učitelka : Mgr. Žaneta Konečná
 +**
 +
 +tel.: 558 412 479  ;-)
 +
 +
 +----
 +
 +
 +**Informace pro žáky:​** ​
 +
 +**Dějepis** - 
 +
 +
 +
 +**Přírodopis** - **test KOŘEN** - středa 11. 12. :!:
 +
 +
 +**Inf BV - skupina 6.C, 6.CD** ​
 +  * Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované
 +
 +
 +**AJ (Vav)**
 +
 +  * **Nosit si do hodin dvojjazyčný slovník**
 +  * Procvičování:​ https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level2/​unit1/?​cc=cz&​selLanguage=cs
 +  * https://​quizlet.com/​372272414/​present-simple-flash-cards/​
 +  * Procvičování:​ **frekvenční příslovce:​** https://​quizlet.com/​279747518/​adverbs-of-frequency-flash-cards/​
 +  * procvičování:​ **předmětná a podmětná zájmena:** https://​quizlet.com/​_7ob4ec?​x=1qqt&​i=1wb5a1
 +  * procvičování:​ **was, were**: https://​quizlet.com/​_7pf5d5?​x=1qqt&​i=1wb5a1 ​    ​https://​quizlet.com/​_7pf5qu?​x=1qqt&​i=1wb5a1
 +
 +  * **písemka:​** **test Unit 2:**:!: termín bude upřesněn :!:  (přítomný průběhový čas - kladná záporná věta, tvoření otázky, krátká odpověď, předmětná a podmětná zájmena, sloveso must, slovní zásoba lekce 2)
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +**Matematika** - průběžně trénovat desetinná čísla, převody jednotek a výpočet objemu a povrchu krychle a kvádru.
 +
 +**Fyzika** - průběžně trénovat fyzikální veličiny, převody jednotek.
 +
 +
 +
  
  
 ===== 6.D ===== ===== 6.D =====
 +
 +**Třídní učitelka: Mgr. Petra Stypková, tel.: 558 412 470, e-mail: pstypkova@zsdobra.cz**
 +
 +
 +
 +Informace pro žáky: ​
 +
 +
 +- Pár fotek z adaptačního kurzu: https://​www.zsdobra.cz/​wiki/​doku.php?​id=adaptacni_kurzy_2019
 +
 +
 +- Doučování z ČJ - pondělí 7.00 - 7.30 ve třídě 6. D (**PO DOMLUVĚ**).
 +
 +
 +
 +----
 +
 +
 +**ČJ** ​
 +
 +
 +
 +
 +**Vkz** - 
 +
 +**Přírodopis** -  **test KOŘEN** - pátek 13. 12. :!:
 +  ​
 +  ​
 +**Inf BV - skupina 6.CD** - 
 +
 +
 +Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované
 +  ​
 +**AJ** - skup. p. uč. Kročkové - opakujte slovní zásobu a gramatiku Unitu 2 (bude Opakovací test U2);  procvičujte: ​ https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level2/?​cc=cz&​selLanguage=cs,​ http://​zsbcupice.cz/​hot-potatoes/​anglictina/​6-rocnik/​present-continuous/​cv2.htm
 +  * https://​quizlet.com/​399987996/​project-2-unit-2d-flash-cards/​
 +
 +
 +**Fyzika** - průběžně trénovat fyzikální veličiny, převody jednotek.
 +
 +
 + 
 +
 +**MATEMATIKA**
 +
 +- nosit pomůcky do rýsování
 +- opakovat převádění jednotek, násobení a dělení 10, 100, 1000
 +
 +
 +
 +**Hv**
 +
 +**Práce ve skupině - dávné obřady. - pondělí 18.11.**
 + 
 +Předvedení scénky s hudebním rytmickým doprovodem. ​
 +
 +Připravte si scénku na vámi vylosovaný obřad i s hudebním rytmickým doprovodem (lze ještě natrénovat v hodině). Na přípravu budete mít ještě 15 minut. ​
 +Neprozrazujte svůj obřad jiným skupinám - bude se hádat.
 +Bonusová známka za přípravu kostýmů (musí mít celá skupina!) a úpravu zevnějšku.
 +
 +
 +
 +
 +
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/informace_pro_zaky_6._rocniku.1562605678.txt.gz · Poslední úprava: 2019/07/08 17:07 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki