Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
stranky_trid:informace_pro_zaky_6._rocniku [2019/06/28 06:23]
dpohludkova [6.A]
stranky_trid:informace_pro_zaky_6._rocniku [2019/07/08 17:07] (aktuální)
mkubonova
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 6. ročník ====== ====== 6. ročník ======
- 
- 
- 
- 
-:!: **Seminář M pro 6. ročník ** (zaměřený na procvičování učiva) v 2. pololetí šk. roku 2018/2019 se bude koná každou středu ráno od 7:00.  
- 
- 
-:!: **Doučování z anglického jazyka na základě přihlášky pro žáky 6. ročníků** 
- 
-2. pololetí šk. roku 2018/2019 ve **středu od 13:40 - 14:40** 
- 
-**Informace:​** Mgr. Hana Vavrušová 
- 
- 
- 
  
 ===== 6.A ===== ===== 6.A =====
- 
- 
- 
----- 
- 
- 
- 
- 
-**Matematika** 
- 
-Zkontrolovat pomůcky do geometrie, pravítko s ryskou, druhé libovolné, kružítko - funkční, úhloměr 
- 
-16. 4. - Projektový den, podepsat konec výuky ve 12:45 
- 
-Pomůcky k projektu 
-Rýsovací a psací potřeby, pastelky, fixy, krabice (ne moc velká), papír na polepení (balící, barevný), lepidlo, lepící páska, nůžky, kalkulačka,​ encyklopedie o zvířatech ( informace o psech) 
- 
- 
-**__Český jazyk__** 
- 
-Neztratit "​tahák"​ a nosit ho do JV !!! 
- 
-**Od 29.4.** - zkouším 2 žáky na povídání o přečtené knize ! 
- 
- 
- 
- 
- 
-**Přírodopis 
-**        
-  
- 
-**HERBÁŘ** - poslední termín odevzdání 7. června :-D 
- 
- 
-**Fyzika** 
-  * Každou hodinu možnost testu na probrané učivo. 
-  * Na obal sešitu (vnitřní strana) doplnit tabulku -hustota, síla - přehled (veličina, značka, jednotka, měřidlo, ​ vzorec) a znát! ​ 
-  * převody jednotek on-line: 
-  * http://​www.zsvltava.cz/​fyzika/​prevody/#​ 
-  * http://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​pub_list_exc.php?​id=2152&​action=show#​selid 
- 
-**Občanská výchova** ​ 
- 
-**Dějepis** - učit se z hodiny na hodinu, opakovat probrané učivo,​plnit zadané úkoly, průběžně se budou psát krátké opakovací testy (data nebudou na stránkách tříd). Učebnici a sešit nosit domů pro domácí přípravu, nenechávat je ve škole. Znát od úvodní kapitoly ke starověkému Římu, celou republiku, punské války a Spartakovo povstání. ​ 
- 
  
  
 ===== 6.B ===== ===== 6.B =====
  
-**Třídní učitel:** Mgr. Eva Procházková,​ ☎ 558 412 479, eprochazkova@zsdobra.cz 
- 
----- 
-**Třídnické záležitosti**: ​ **Z důvodu nepříznivé předpovědi počasí bude třídní výlet přesunut z pátku 21.6.2019 na pondělí 24.6.2019. Trasa, plánovaný odjezd, příjezd a veškeré informace pro rodiče a žáky jsou stejné. Prosím o nahlášení žáků, kteří se školního výletu nezúčastní. Děkuji Mgr. Eva Procházková.** 
- 
-**Odevzdávání učebnic a poplatků za zničené učebnice** 
- 
- * **Výuka poslední červnový týden:​** ​ 
- 
-       24.6. výuka dle rozvrhu, ​ 
-       25. 6. konec výuky 12:​10, ​ 
-       26. 6. konec výuky 12:​10, ​ 
-       27. 6. konec výuky 10:55, 
-       28. 6. konec výuky 8:35 
- 
- 
----- 
- 
- 
-**Výuka:** 
- 
- 
-**Český jazyk** ​ 
- 
- 
- 
- 
-**Fyzika**  ​ 
-  
-**Inf DP**  
- 
-**Občanská výchova** ​ 
- 
-**Přírodopis** ​ 
- 
- 
- 
-**Informatika MK**  
- 
- 
-**Aj** ​ 
- 
- 
-**Matematika** 
  
 ===== 6.C ===== ===== 6.C =====
  
- 
----- 
-**Výuka** ​ 17. 4. 2019 jedeme do divadla, vybíráme 150 Kč (60 Kč vstupné + autobusová doprava). 
- 
- 
-**Český jazyk** 
-Procvičování pravopisu a psaní velkých písmen- Pravopisne.cz,​ Umimecesky.cz,​ opakování a procvičování učiva - větné členy. 
- * Pololetní písemná práce- slovní druhy, větné členy, pravopis, věta hlavní a vedlejší; podrobně vypsáno v sešitu jazykové výchovy. 
- 
-**AJ** ​ 
- 
-  * Nosit do hodin slovník 
-  * **slovní zásoba:** 6A https://​quizlet.com/​_6s1tn9 
-  * **Procvičování:​** ​ 
-  * **Písemka:​** slovní zásoba 6A - tento týden, 2. pololetní práce - 13.6. (učivo 4. a 5. lekce) 
-  * **Project:​** ​ 
- 
- 
-** 
-Přírodopis** - **HERBÁŘ** - poslední termín odevzdání 7. června :-D 
- 
- 
-**Občanská výchova** ​ 
- 
-**Dějepis**- ​ učit se z hodiny na hodinu, opakovat probrané učivo,​plnit zadané úkoly, průběžně se budou psát krátké opakovací testy (data nebudou na stránkách tříd). Učebnici a sešit nosit domů pro domácí přípravu, nenechávat je ve škole. Znát úvodní kapitoly ke starověkému Římu , období republiky, punské války, Spartakovo povstání (bude na toto učivo test).  ​ 
- 
-  
- 
- 
- 
- 
- 
-**Informatika MK** - animujeme 
  
 ===== 6.D ===== ===== 6.D =====
-__**Třídní učitel**__:​ Mgr. Naděžda Rehwaldová, ​ ☎ 558 412 469,  e-mail: nrehwaldova@zsdobra.cz 
-  
-**Třídní informace:​** 
-  * **Vážení rodiče, během září 2019 se uskuteční dvoudenní adaptační kurz třídy VII. D, předběžná částka 700,- Kč bude vybrána první týden nového školního roku od každého žáka. Reh** 
-  * Pátek 28. 6. - někteří žáci: :!: **přinést odstřižek na pracovní sešit do AJ**, rozdání vysvědčení,​ **konec výuky 8:35** 
-  
-**ČJ** -  
- 
-**AJ** - 
- 
-**Fyzika** -  
-  ​ 
-**PČ** -  
- 
-**VKZ** -  
- 
-**Hudební výchova** - 
- 
-**Matematika** -  
 
/var/www/html/wiki/data/pages/stranky_trid/informace_pro_zaky_6._rocniku.txt · Poslední úprava: 2019/07/08 17:07 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki