Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:informace_pro_zaky_6._rocniku [2019/05/17 09:24]
bvroblova [6.D]
stranky_trid:informace_pro_zaky_6._rocniku [2019/07/08 17:07] (aktuální)
mkubonova
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 6. ročník ====== ====== 6. ročník ======
- 
- 
- 
- 
-:!: **Seminář M pro 6. ročník ** (zaměřený na procvičování učiva) v 2. pololetí šk. roku 2018/2019 se bude koná každou středu ráno od 7:00.  
- 
- 
-:!: **Doučování z anglického jazyka na základě přihlášky pro žáky 6. ročníků** 
- 
-2. pololetí šk. roku 2018/2019 ve **středu od 13:40 - 14:40** 
- 
-**Informace:​** Mgr. Hana Vavrušová 
- 
- 
- 
  
 ===== 6.A ===== ===== 6.A =====
  
-**Matematika** 
  
-Zkontrolovat pomůcky do geometrie, pravítko s ryskou, druhé libovolné, kružítko - funkční, úhloměr 
- 
-16. 4. - Projektový den, podepsat konec výuky ve 12:45 
- 
-Pomůcky k projektu 
-Rýsovací a psací potřeby, pastelky, fixy, krabice (ne moc velká), papír na polepení (balící, barevný), lepidlo, lepící páska, nůžky, kalkulačka,​ encyklopedie o zvířatech ( informace o psech) 
- 
- 
-**__Český jazyk__** 
- 
-Neztratit "​tahák"​ a nosit ho do JV !!! 
- 
-**Od 29.4.** - zkouším 2 žáky na povídání o přečtené knize ! 
- 
- 
- 
- 
-**Zeměpis** - písemka - slepá mapa Afriky. 
- 
-**Přírodopis 
-**   20.5. test - čeledi -pryskyřníkovité,​ růžovité,​ brukvovité 
- 
- 
-**Fyzika** 
-  * Každou hodinu možnost testu na probrané učivo. 
-  * Na obal sešitu (vnitřní strana) doplnit tabulku -hustota, síla - přehled (veličina, značka, jednotka, měřidlo, ​ vzorec) a znát! ​ 
-  * převody jednotek on-line: 
-  * http://​www.zsvltava.cz/​fyzika/​prevody/#​ 
-  * http://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​pub_list_exc.php?​id=2152&​action=show#​selid 
- 
-**Občanská výchova** DÚ - Zapiš do sešitu 3 Tobě „nejbližší“ lidi a jednoho - pro Tebe - nejvýznamnějšího nakresli. 
- 
-**Dějepis** - učit se z hodiny na hodinu, opakovat probrané učivo,​plnit zadané úkoly, průběžně se budou psát krátké opakovací testy (data nebudou na stránkách tříd). Učebnici a sešit nosit domů pro domácí přípravu, nenechávat je ve škole. Znát úvodní kapitoly ke starověkému Římu uč. str.88-90 (bude na toto učivo test) 
- 
- 
- 
-**Inf DP** - dokončení nebo oprava práce možná každé ráno od 7:00 vždy do pátku daného týdne (učebna PC). 
 ===== 6.B ===== ===== 6.B =====
- 
-**Třídní učitel:** Mgr. Eva Procházková,​ ☎ 558 412 479, eprochazkova@zsdobra.cz 
- 
----- 
-**Třídnické záležitosti**: ​ 21. 5. 2019 Výchovný koncert - vybíráme 45,- Kč  
- 
- ​Třídní schůzky 16. 5. v 15:30 
----- 
- 
- 
-**Výuka:** 
- 
- 
-**Český jazyk** - Procvičování pravopisu a psaní velkých písmen- Pravopisne.cz,​ Umimecesky.cz,​ opakování a procvičování učiva - větné členy. 
- * Pololetní písemná práce- slovní druhy, větné členy, pravopis, věta hlavní a vedlejší; podrobně vypsáno v sešitu jazykové výchovy. 
- 
- 
-**Zeměpis** - písemka - slepá mapa Afriky. 
- 
- 
- 
-**Fyzika** -  
-  * :!:  - test 21.5. - **všechny fyzikální veličiny, gravitační síla, skládání sil** - opakování LOL 
-  * převody jednotek on-line ​ 
-  * http://​www.zsvltava.cz/​fyzika/​prevody/#​ 
-  * http://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​pub_list_exc.php?​id=2152&​action=show#​selid 
-  * možnost krátkého testu každou hodinu. Je nutné se učit LOL 
-  * dobrovolný úkol - převody jednotek 
- 
-**Inf DP** - dokončení nebo oprava práce možná každé ráno od 7:00 (učebna PC) 
- 
-**Občanská výchova** ​ 
- 
-**Přírodopis** -  22.5. test - čeledi -pryskyřníkovité,​ růžovité,​ brukvovité 
- 
- 
- 
- 
-**Informatika MK** - animujeme 
- 
- 
- 
- 
-**Aj** - procvičování slovní zásoby https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​games/​hangman26.html ​ https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​exercises/​tenses/​simple_present_negation2.htm https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​exercises/​vocabulary2/​zoo1.htm 
- 
- 
-**Matematika** 
-Webové stránky na procvičování celých čísel.: http://​nove.procvicuj.cz/​www/​matematika/​cela_cisla/​cela_cisla.php, ​ 
- 
-https://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​pub_list_exc.php?​action=show&​class=7&​subject=Matematika&​search1=02.+Cel%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla+%E2%80%93+kladn%C3%A1+a+z%C3%A1porn%C3%A1#​selid 
- 
-16. 4. Projektový den 
- 
-Pomůcky k projektu 
-Rýsovací a psací potřeby, pastelky, fixy, krabice (ne moc velká), papír na polepení (balící, barevný), lepidlo, lepící páska, nůžky, kalkulačka,​ encyklopedie o zvířatech ( informace o psech) 
  
  
 ===== 6.C ===== ===== 6.C =====
  
- 
- 
----- 
-**Výuka** ​ 17. 4. 2019 jedeme do divadla, vybíráme 150 Kč (60 Kč vstupné + autobusová doprava). 
- 
- 
-**Český jazyk** 
-Procvičování pravopisu a psaní velkých písmen- Pravopisne.cz,​ Umimecesky.cz,​ opakování a procvičování učiva - větné členy. 
- * Pololetní písemná práce- slovní druhy, větné členy, pravopis, věta hlavní a vedlejší; podrobně vypsáno v sešitu jazykové výchovy. 
- 
-**AJ** ​ 
- 
-  * Nosit do hodin slovník 
-  * **slovní zásoba:** 5B 
-  * **Procvičování:​** 5A: https://​quizlet.com/​_6itpev comperative,​ superlative:​ https://​www.englishexercises.org/​makeagame/​viewgame.asp?​id=3565 https://​learnenglishkids.britishcouncil.org/​grammar-practice/​comparatives-and-superlatives quizlet: https://​quizlet.com/​399196068/​comparative-superlative-flash-cards/​ 
-  * **Písemka:​** ​ 
-  * **Project:​** **My favourite country** :Write 10 sentences about your favourite country (capital, population, rives, interesting places ..), 2 pictures (flag, interisting place), T: 23.5.  
- 
- 
- 
-**Zeměpis** - dokončete a vybarvěte mapu Afriky. 
- 
-** 
-Přírodopis** - 23.5. test - čeledi -pryskyřníkovité,​ růžovité,​ brukvovité 
- 
- 
-**Občanská výchova** ​ 
- 
-**Dějepis**- ​ učit se z hodiny na hodinu, opakovat probrané učivo,​plnit zadané úkoly, průběžně se budou psát krátké opakovací testy (data nebudou na stránkách tříd). Učebnici a sešit nosit domů pro domácí přípravu, nenechávat je ve škole. Znát úvodní kapitoly ke starověkému Římu uč. str.88-90 (bude na toto učivo test).  ​ 
- 
-  
-**Matematika**  ​ 
-  * Procvičovat výpočty s desetinnými čísly, celými čísly. 
-  * Procvičovat konstrukce a zápisy. 
- 
- 
- 
- 
-**Fyzika** 
- 
-  * Každou hodinu možnost testu na probrané učivo. 
-  * Na obal sešitu (vnitřní strana) doplnit tabulku -hustota, síla - přehled (veličina, značka, jednotka, měřidlo, ​ vzorec) a znát! ​ 
-  * převody jednotek on-line: 
-  * http://​www.zsvltava.cz/​fyzika/​prevody/#​ 
-  * http://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​pub_list_exc.php?​id=2152&​action=show#​selid 
- 
-**Informatika MK** - animujeme 
  
 ===== 6.D ===== ===== 6.D =====
-__**Třídní učitel**__:​ Mgr. Naděžda Rehwaldová, ​ ☎ 558 412 469,  e-mail: nrehwaldova@zsdobra.cz 
-  
-**Třídní informace:​**  ​ 
-  * ** NOVĚ -  21. 5. 2019 - VÝCHOVNÝ KONCERT - vybíráme 45,- Kć**  
- 
-  * ** __Třídní schůzky 16. 5. v 15:30, prosím o podpis v ID, Reh.__ ** 
-    
-  * FOCENÍ ŽÁKŮ kdo se fotil jednotlivě nebo ve skupince - je nutné přinést za každé foto 20,- Kč.  
-  
- 
----- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-**ČJ** -  
- 
- 
-**Pravopis** - procvičujte např. tady: https://​www.pravopisne.cz/​category/​pravidla-pravopisu/​souhrn-pravopisnych-pravidel/​ 
- 
- 
-Zadaná četba - **Mark TWAIN** (referát o přečtené knize dle vlastního výběru si připravte na pondělí 13. května)! 
- 
-Vlastní tvorba - básnička na zadané téma... ​ 
- 
- 
-Práce s Pravidly českého pravopisu (používejte příručku na ujc.cas.cz). 
- 
- 
-**Přírodopis** - Test **Listnaté stromy a keře** - 15. května :!: Pracujte na **HERBÁŘI** :-) 
- 
- 
-**AJ** - 
- 
-  * Nosit do hodin slovník 
-  * **slovní zásoba:** 5B 
-  * **Procvičování:​** ​ 5A: https://​quizlet.com/​_6itpev comperativ, superlativ: https://​learnenglishkids.britishcouncil.org/​grammar-practice/​comparatives-and-superlatives https://​www.englishexercises.org/​makeagame/​viewgame.asp?​id=3565 **quzlet:​**https://​quizlet.com/​399196068/​comparative-superlative-flash-cards/​ 
-  
- ​* ​ **__STRÁNKY K PROCVIČOVÁNÍ:​__** 
-  *  https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​exercises_list/​mengen.htm 
-  *  https://​elt.oup.com/​student/​solutions/​preint/​grammar/​grammar_03_012e?​cc=cz&​selLanguage=cs ​ 
-  * https://​www.englishtestsonline.com/​some-any-no-a-lot-of-much-many-a-little-a-few-test-a2-b1-grammar-exercises/ ​ 
-  * https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​vocabulary/​little-few 
-    ​ 
-  * **Písemka:​** ​ 
-  * **Project:​** **My favourite country** :Write 10 sentences about your favourite country (capital, population, rives, interesting places ..), 2 pictures (flag, interisting place), T: 23.5.  
- 
-  *Past Simple http://​www.eslgamesworld.com/​members/​games/​grammar/​New_Snakes_%20Ladders/​Past_simple_tense.html 
- 
- 
- 
- 
-**Zeměpis** - písemka - slepá mapa Afriky. 
- 
-**Fyzika** -  
-  * :!: - test 20.5. - **všechny fyzikální veličiny, gravitační síla, skládání sil** - opakování LOL 
-  * převody jednotek on-line ​ 
-  * http://​www.zsvltava.cz/​fyzika/​prevody/#​ 
-  * http://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​pub_list_exc.php?​id=2152&​action=show#​selid 
-  * možnost krátkého testu každou hodinu. Je nutné se učit LOL 
-  * dobrovolný DÚ na jedničky - převody jednotek 
- 
- 
-**Občanská výchova** - DÚ - Zapiš do sešitu 3 Tobě "​nejbližší"​ lidi a jednoho ​ - pro Tebe - nejvýznamnějšího nakresli. 
- 
-**PČ ( Reh )**  - na ST 15. 5. - tvrdé barevné papíry, nůžky, lepidlo, kdo má kousek zbytku krajky 
- 
- 
-**PČ (Sty)** - na st 15. 5. - **ovoce** (jakékoli ovoce...). Budete dělat ovocný pokrm (salát, kompot, špízy...). 
- 
-**VKZ** - Nahlásit vybrané téma na referát z VKZ. 
- 
- 
- 
-**Hudební výchova** - 
- 
-**The Beatles** - poslechnout ukázky, zjistit zajímavost. ​ 
-Vybrat si ukázku ke zpěvu: 
-Here comes the sun,  
-Yellow submarine, ​ 
-Let it be,  
-Twist And Shout 
-a další dle vašich návrhů ;-) 
- 
- 
-**Matematika** - Webové stránky na procvičování sčítání a odčítání celých čísel: 
- 
- 
-https://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​pub_list_exc.php?​action=show&​class=7&​subject=Matematika&​search1=02.+Cel%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla+%E2%80%93+kladn%C3%A1+a+z%C3%A1porn%C3%A1#​selid 
-http://​nove.procvicuj.cz/​www/​matematika/​cela_cisla/​cela_cisla.php 
- 
-16. 4. Projektový den 
- 
-Pomůcky k projektu 
-Rýsovací a psací potřeby, pastelky, fixy, krabice (ne moc velká), papír na polepení (balící, barevný), lepidlo, lepící páska, nůžky, kalkulačka,​ encyklopedie o zvířatech ( informace o psech) 
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/informace_pro_zaky_6._rocniku.1558085059.txt.gz · Poslední úprava: 2019/05/17 09:24 autor: bvroblova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki