Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:informace_pro_zaky_6._rocniku [2019/01/14 11:11]
okafonkova [6.A]
stranky_trid:informace_pro_zaky_6._rocniku [2019/06/09 17:31] (aktuální)
klyskova
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 6. ročník ====== ====== 6. ročník ======
  
-:!: **Zábavná věda** - v prosinci neproběhne,​ bude pokračovat v lednu zapojením do soutěže Pohár vědy. 
  
  
  
-:!: **Seminář M pro 6. ročník ** +:!: **Seminář M pro 6. ročník ** (zaměřený na procvičování učiva) v 2. pololetí šk. roku 2018/2019 se bude koná každou středu ráno od 7:00. 
  
-(zaměřený na procvičování učiva) se zatím pro malý počet zájemců nekoná. V případě zájmu přihlášky a informace u p.uč. D. Pohludkové. 
  
 :!: **Doučování z anglického jazyka na základě přihlášky pro žáky 6. ročníků** :!: **Doučování z anglického jazyka na základě přihlášky pro žáky 6. ročníků**
  
-2. pololetí šk. roku 2018/2019 ve **středu od 13:40 - 14:​40** ​+2. pololetí šk. roku 2018/2019 ve **středu od 13:40 - 14:40**
  
 **Informace:​** Mgr. Hana Vavrušová **Informace:​** Mgr. Hana Vavrušová
 +
 +
 +
 +
 ===== 6.A ===== ===== 6.A =====
 +
 +
 +
 +----
 +
 +
 +
 +
 +**Matematika**
 +
 +Zkontrolovat pomůcky do geometrie, pravítko s ryskou, druhé libovolné, kružítko - funkční, úhloměr
 +
 +16. 4. - Projektový den, podepsat konec výuky ve 12:45
 +
 +Pomůcky k projektu
 +Rýsovací a psací potřeby, pastelky, fixy, krabice (ne moc velká), papír na polepení (balící, barevný), lepidlo, lepící páska, nůžky, kalkulačka,​ encyklopedie o zvířatech ( informace o psech)
 +
  
 **__Český jazyk__** **__Český jazyk__**
  
 +Neztratit "​tahák"​ a nosit ho do JV !!!
  
-**Zeměpis** - učte se tvar a rozměry ​Země, pohyby Země - **písemka v úterý 81.**+**Od 29.4.** - zkouším 2 žáky na povídání o přečtené knize ! 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +**Zeměpis** - opakujte si oblasti Afriky. Dokončete křížovku...
  
 **Přírodopis **Přírodopis
-**  +**        
 +  
 + 
 +**HERBÁŘ** - poslední termín odevzdání 7. června :-D 
  
-**Fyzika**  +**Fyzika** 
-  * Každou hodinu ​test na převody, veličiny, pravidla měření+  * Každou hodinu ​možnost testu na probrané učivo
-  * Na obal sešitu (vnitřní strana) ​dodělat ​tabulku - přehled (veličina, značka, jednotka, měřidlo, ​ vzorec)+  * Na obal sešitu (vnitřní strana) ​doplnit ​tabulku ​-hustota, síla - přehled (veličina, značka, jednotka, měřidlo, ​ vzorec) ​a znát! ​
   * převody jednotek on-line:   * převody jednotek on-line:
   * http://​www.zsvltava.cz/​fyzika/​prevody/#​   * http://​www.zsvltava.cz/​fyzika/​prevody/#​
   * http://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​pub_list_exc.php?​id=2152&​action=show#​selid   * http://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​pub_list_exc.php?​id=2152&​action=show#​selid
  
-**Občanská výchova** ​- Dne 15.1. písemka - práva a povinnosti, školský systém, stupně vzdělání(tituly),​ zajímavosti z projektu naše obec, významné osobnosti naší vlasti, státní svátky+**Občanská výchova** ​
  
-**Dějepis** - učit se z hodiny na hodinu, opakovat probrané učivo,​plnit zadané úkoly, průběžně se budou psát krátké opakovací testy (data nebudou na stránkách tříd). ​+**Dějepis** - učit se z hodiny na hodinu, opakovat probrané učivo,​plnit zadané úkoly, průběžně se budou psát krátké opakovací testy (data nebudou na stránkách tříd). Učebnici a sešit nosit domů pro domácí přípravu, nenechávat je ve škole. Znát od úvodní kapitoly ke starověkému Římu, celou republiku, punské války a Spartakovo povstání
  
-**Pč** - skup. p. uč. Stypkové - Nezapomeňte... V úterý budeme připravovat jednoduchý zdravý pokrm. 
  
  
-**Inf DP** - dokončení nebo oprava práce možná každé ráno od 7:00 kromě úterý ​(učebna PC)+**Inf DP** - dokončení nebo oprava práce možná každé ráno od 7:00 vždy do pátku daného týdne ​(učebna PC).
 ===== 6.B ===== ===== 6.B =====
  
Řádek 44: Řádek 72:
  
 ---- ----
-**Třídnické záležitosti**:​ +**Třídnické záležitosti**:  ​21. 5. 2019 Výchovný koncert - vybíráme 45,- Kč  
-   + 
-Příprava výrobků k prodeji na jarmark.+ Třídní schůzky 165. v 15:30 
 + 
 ---- ----
  
Řádek 52: Řádek 82:
 **Výuka:** **Výuka:**
  
-**Dějepis** - naučit se na pondělí 14.1. Mezopotámii! 
  
 +**Český jazyk** - Procvičování pravopisu a psaní velkých písmen- Pravopisne.cz,​ Umimecesky.cz,​ opakování a procvičování učiva - větné členy.
 + * Pololetní písemná práce- slovní druhy, větné členy, pravopis, věta hlavní a vedlejší; podrobně vypsáno v sešitu jazykové výchovy.
  
-**Český jazyk** - Procvičování pravopisu a psaní velkých písmen- Pravopisne.cz,​ Umimecesky.cz,​ opakování a procvičování učiva - literární druhy, poezie, próza, druhy rýmů- test kdykoli (učivo probráno). 
-Test velká písmena v tomto týdnu. 
  
-**Zeměpis** - učte se tvar a rozměry Země, pohyby Země - **písemka v pondělí 71.**+**Zeměpis** - :!: Kdo nestihl - dokončit výpis UČ str. 37 40   
 + opakujte si oblasti Afriky. Dokončete křížovku...
  
  
  
 **Fyzika** -  **Fyzika** - 
-  * :!: **délka, obsah - značky, jednotka, měřidlapřevodypostup měření** - opakování LOL+  * :!: - test 28.5. - **klid a pohyb tělesadruhy pohyburychlost** - opakování LOL
   * převody jednotek on-line ​   * převody jednotek on-line ​
   * http://​www.zsvltava.cz/​fyzika/​prevody/#​   * http://​www.zsvltava.cz/​fyzika/​prevody/#​
   * http://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​pub_list_exc.php?​id=2152&​action=show#​selid   * http://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​pub_list_exc.php?​id=2152&​action=show#​selid
   * možnost krátkého testu každou hodinu. Je nutné se učit LOL   * možnost krátkého testu každou hodinu. Je nutné se učit LOL
-  * dobrovolný ​DÚ na jedničky ​vyrobit krychli o hraně 10 cm do pátku 14.12.+  * dobrovolný ​úkol převody jednotek
  
 **Inf DP** - dokončení nebo oprava práce možná každé ráno od 7:00 (učebna PC) **Inf DP** - dokončení nebo oprava práce možná každé ráno od 7:00 (učebna PC)
  
-**Občanská výchova**- ​Dne 10.1. písemka ​práva a povinnosti, školský systém, stupně vzdělání(tituly),​ zajímavosti z projektu naše obec, významné osobnosti naší vlasti, státní svátky+**Občanská výchova**  
 + 
 +**Přírodopis** -  ​**HERBÁŘ** - poslední termín odevzdání 7června :-D 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +**Informatika MK** animujeme 
  
-**Přírodopis** ​ 
  
-**Matematika** - 15.11. čtvrtletní písemná práce (desetinná čísla - porovnávání,​ převádění na desetinný zlomek, zaokrouhlování,​násobení a dělení 10, 100, 1000, matematická symbolika, síť krychle, zobrazení krychle) 
  
 **Aj** - procvičování slovní zásoby https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​games/​hangman26.html ​ https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​exercises/​tenses/​simple_present_negation2.htm https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​exercises/​vocabulary2/​zoo1.htm **Aj** - procvičování slovní zásoby https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​games/​hangman26.html ​ https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​exercises/​tenses/​simple_present_negation2.htm https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​exercises/​vocabulary2/​zoo1.htm
  
-**Matematika** - Čermák, Škandera, Kačmařík,​ Kaloč, Bialková ​ co nejrychleji přinesou písemkové sešity (524e) 
  
 +**Matematika**
 +Webové stránky na procvičování celých čísel.: http://​nove.procvicuj.cz/​www/​matematika/​cela_cisla/​cela_cisla.php, ​
  
-===== 6.C =====+https://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​pub_list_exc.php?​action=show&​class=7&​subject=Matematika&​search1=02.+Cel%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla+%E2%80%93+kladn%C3%A1+a+z%C3%A1porn%C3%A1#​selid
  
 +16. 4. Projektový den
  
 +Pomůcky k projektu
 +Rýsovací a psací potřeby, pastelky, fixy, krabice (ne moc velká), papír na polepení (balící, barevný), lepidlo, lepící páska, nůžky, kalkulačka,​ encyklopedie o zvířatech ( informace o psech)
  
----- 
-**Výuka** 
  
-**Český jazyk** +===== 6.C =====
-Procvičování pravopisu a psaní velkých písmen- Pravopisne.cz,​ Umimecesky.cz,​ opakování a procvičování učiva - literární druhy, poezie, próza, druhy rýmů- test kdykoli (učivo probráno).+
  
  
 +----
 +**Výuka** ​ 17. 4. 2019 jedeme do divadla, vybíráme 150 Kč (60 Kč vstupné + autobusová doprava).
 +
 +
 +**Český jazyk**
 +Procvičování pravopisu a psaní velkých písmen- Pravopisne.cz,​ Umimecesky.cz,​ opakování a procvičování učiva - větné členy.
 + * Pololetní písemná práce- slovní druhy, větné členy, pravopis, věta hlavní a vedlejší; podrobně vypsáno v sešitu jazykové výchovy.
  
 **AJ** ​ **AJ** ​
  
   * Nosit do hodin slovník   * Nosit do hodin slovník
-  * **slovní zásoba:​** ​3B +  * **slovní zásoba:​** ​6A https://​quizlet.com/​_6s1tn9 
-  * **Písemka:​** ​+  * **Procvičování:​** ​ 
 +  * **Písemka:​** ​slovní zásoba 6A - tento týden, 2. pololetní práce - 13.6. (učivo 4. a 5. lekce)
   * **Project:​** ​   * **Project:​** ​
  
-**Zeměpis** - učte se tvar a rozměry Země, pohyby Země - **písemka ve středu 91.** +**Zeměpis** - opakujte si oblasti Afriky. Dokončete křížovku...
  
 ** **
-Přírodopis**+Přírodopis** ​- **HERBÁŘ** - poslední termín odevzdání 7. června :-D
  
  
 +**Občanská výchova** ​
  
- +**Dějepis**- ​ učit se z hodiny na hodinu, opakovat probrané učivo,​plnit zadané úkoly, průběžně se budou psát krátké opakovací testy (data nebudou na stránkách tříd). ​Učebnici a sešit nosit domů pro domácí přípravu, nenechávat je ve škole. Znát úvodní kapitoly ke starověkému Římu , období republiky, punské války, Spartakovo povstání (bude na toto učivo test).  ​
-**Dějepis**- ​ učit se z hodiny na hodinu, opakovat probrané učivo,​plnit zadané úkoly, průběžně se budou psát krátké opakovací testy (data nebudou na stránkách tříd). ​+
  
    
-**Matematika** ​  +**Matematika** ​ 
-  * Procvičovat ​desetinná ​čísla  +  * 10.kvetna -čtvrtletní práce (desetinná a celá čísla, trojúhelníky - viz pracovni list z hodiny) ​ 
-  * Nosit rozloženou krabičku malou krabičku zavřenou (do geometrie).+  * Procvičovat ​výpočty s desetinnými čísly, celými čísly. 
 +  * Procvičovat konstrukce ​zápisy.
  
-**Fyzika** ​ 
-  * Každou hodinu testík na převody (délka, obsah)+ značky, jednotky, měřidla, pravidla měření. 
-  * Dobrovolný úkol - obrázek z barevných čtverečků 1cm x 1cm. 
-  * Přinést měřidlo délky. 
-  * převody jednotek on-line 
-  * http://​www.zsvltava.cz/​fyzika/​prevody/#​ 
-  * http://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​pub_list_exc.php?​id=2152&​action=show#​selid 
  
  
-**Pč** - skup. p. uč. Stypkové - Nezapomeňte... V úterý budeme připravovat jednoduchý zdravý pokrm. 
  
 +**Fyzika**
 +
 +  * Každou hodinu možnost testu na probrané učivo.
 +  * Na obal sešitu (vnitřní strana) doplnit tabulku -hustota, síla - přehled (veličina, značka, jednotka, měřidlo, ​ vzorec) a znát! ​
 +  * převody jednotek on-line:
 +  * http://​www.zsvltava.cz/​fyzika/​prevody/#​
 +  * http://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​pub_list_exc.php?​id=2152&​action=show#​selid
  
-**Informatika ​MH** 21.11. test stromová struktura, složky, soubory...+**Informatika ​MK** - animujeme
  
 ===== 6.D ===== ===== 6.D =====
-**Třídní učitel: Mgr. Denisa Šnajdrová ​** Tel: 558 412 469 emaildsnajdrova@zsdobra.cz+__**Třídní učitel**__Mgr. Naděžda Rehwaldová, ​ ☎ 558 412 469,  e-mailnrehwaldova@zsdobra.cz 
 +  
 +  * **Třídní informace:​** ​ **Informace ke školnímu výletu - někteří žáci nedodali souhlas / nesouhlas, prosím o doručení v pondělí** 
 + 
 + 
  
 ---- ----
-**Dějepis** - naučit se na pondělí 14.1. Mezopotámii! 
  
  
-**ČJ** - 11. ledna pololetní test.+**ČJ** - 
  
 +Opakujte - slovní druhy, větné členy, pravopis, věta hlavní a vedlejší.
  
-Práce s Pravidly českého pravopisu (používejte příručku na ujc.cas.cz). 
  
 +**Pravopis** - procvičujte např. tady: https://​www.pravopisne.cz/​category/​pravidla-pravopisu/​souhrn-pravopisnych-pravidel/​
  
-**Přírodopis** - ** Test na list a květ - ten, kdo nepsal.** 
  
 +Práce s Pravidly českého pravopisu (používejte příručku na ujc.cas.cz).
  
-**AJ** ​ 
  
-  * Nosit do hodin slovník 
-  * **slovní zásoba:** 3B 
-  * **Písemka:​** ​ 
-  * **Project:​** ​ 
  
 +**Přírodopis** - Test **čeleď RŮŽOVITÉ,​ BOBOVITÉ, MIŘÍKOVITÉ** - 12. června :!: 
  
 +**AJ** -
  
 +  * Nosit do hodin slovník
 +  * **slovní zásoba:** 6A https://​quizlet.com/​_6s1tn9
 +  * **Procvičování:​**  ​
 +  *  **__STRÁNKY K PROCVIČOVÁNÍ:​__**
 +  *  https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​exercises_list/​mengen.htm
 +  *  https://​elt.oup.com/​student/​solutions/​preint/​grammar/​grammar_03_012e?​cc=cz&​selLanguage=cs ​
 +  * https://​www.englishtestsonline.com/​some-any-no-a-lot-of-much-many-a-little-a-few-test-a2-b1-grammar-exercises/ ​
 +  * https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​vocabulary/​little-few
 +    ​
 +  * **Písemka:​** ​ slovní zásoba 6A - tento týden, 2. pololetní práce - 14.6. (učivo 4. a 5. lekce)
  
 +  * **Project:​** ​
 +  ​
  
-**Zeměpis** - učte se tvar a rozměry Země, pohyby Země - **písemka ve čtvrtek 101.**+ 
 +**Zeměpis** - opakujte si oblasti Afriky. Dokončete křížovku...
  
 **Fyzika** -  **Fyzika** - 
-  * :!: **délka, obsah - značky, jednotka, měřidlapřevodypostup měření** - opakování LOL+  * :!: - test 27.5. - **klid a pohyb tělesadruhy pohyburychlost** - opakování LOL
   * převody jednotek on-line ​   * převody jednotek on-line ​
   * http://​www.zsvltava.cz/​fyzika/​prevody/#​   * http://​www.zsvltava.cz/​fyzika/​prevody/#​
   * http://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​pub_list_exc.php?​id=2152&​action=show#​selid   * http://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​pub_list_exc.php?​id=2152&​action=show#​selid
   * možnost krátkého testu každou hodinu. Je nutné se učit LOL   * možnost krátkého testu každou hodinu. Je nutné se učit LOL
-  * dobrovolný DÚ na jedničky - vyrobit krychli o hraně 10 cm do čtvrtku 13.12.+  * dobrovolný DÚ na jedničky - převody jednotek 
 + 
 + 
 +**Občanská výchova** -  
 + 
 +**PČ ( Reh )**  - 12. 6.  dílny 
 + 
 +**PČ (Sty)** -  
 + 
 +**VKZ** - :!: Kontrola zakreslené výživové pyramidy 
 +  * Referát připraví žáci, kteří neměli referát.
  
 +**Hudební výchova** -
  
-**Občanská výchova** Dne 14.1. písemka ​práva a povinnostiškolský systém, stupně vzdělání(tituly)zajímavosti z projektu naše obecvýznamné osobnosti naší vlasti, státní svátky+**The Beatles** - poslechnout ukázkyzjistit zajímavost.  
 +Vybrat si ukázku ke zpěvu: 
 +Here comes the sun 
 +Yellow submarine,  
 +Let it be 
 +Twist And Shout 
 +a další dle vašich návrhů ;-)
  
-**PČ** (Šnajdrová) ​ 
  
-**** (Stypková) ​Nezapomeňte... V úterý budeme připravovat jednoduchý zdravý pokrm.+**Matematika** - Webové stránky na procvičování sčítání a odčítání celých čísel:
  
  
-**Matematika** - 15.11.čtvrtletní písemná práce (desetinná čísla - porovnávání,​ převádění na desetinný zlomek, zaokrouhlování,​násobení ​dělení 10, 100, 1000, matematická symbolika, síť krychle, zobrazení krychle)+https://www.onlinecviceni.cz/​exc/​pub_list_exc.php?​action=show&​class=7&​subject=Matematika&​search1=02.+Cel%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla+%E2%80%93+kladn%C3%A1+a+z%C3%A1porn%C3%A1#​selid 
 +http://​nove.procvicuj.cz/​www/​matematika/​cela_cisla/​cela_cisla.php
  
-**Informatika** 21.11. test - stromová struktura, složky, soubory ....+164Projektový den
  
 +Pomůcky k projektu
 +Rýsovací a psací potřeby, pastelky, fixy, krabice (ne moc velká), papír na polepení (balící, barevný), lepidlo, lepící páska, nůžky, kalkulačka,​ encyklopedie o zvířatech ( informace o psech)
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/informace_pro_zaky_6._rocniku.1547464287.txt.gz · Poslední úprava: 2019/01/14 11:11 autor: okafonkova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki