Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:2._stupen [2019/11/28 17:44]
mkubonova
stranky_trid:2._stupen [2020/05/27 05:17] (aktuální)
mkubonova
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Stránky tříd 2. stupně - školní rok 2019/2020 ====== 
  
-  * [[Informace pro žáky 6ročníku]] +[[https://www.zsdobra.cz/​wiki/​doku.php?​id=stranky_trid:​1._stupen|{{:​stranky_trid_1.jpg?​nolink&​160|}}]] [[https://​www.zsdobra.cz/​wiki/​doku.php?​id=stranky_trid:​2._stupen|{{:​stranky_trid2.jpg?​nolink&​160|}}]] 
-     +
-  * [[Informace pro žáky 7ročníku]]+
  
-  ​* [[Informace pro žáky 8. ročníku]]+====== Rozvrh hodin online výuky ====== 
 + 
 +  ​* [[Rozvrh hodin online výuky]] 
 + 
 + 
 + 
 +====== Stránky tříd 2. stupně - školní rok 2019/2020 ======
  
-  * [[Informace pro žáky 9. ročníku]]+  ​*Informace pro žáky 6. ročníku 
 +     * [[třída 6.A]] 
 +     * [[třída 6.B]] 
 +     * [[třída 6.C]] 
 +     * [[třída 6.D]] 
 +  * Informace pro žáky 7. ročníku 
 +     * [[třída 7.A]] 
 +     * [[třída 7.B]] 
 +     * [[třída 7.C]] 
 +     * [[třída 7.D]] 
 +  * Informace pro žáky 8. ročníku 
 +     * [[třída 8.A]] 
 +     * [[třída 8.B]] 
 +     * [[třída 8.C]] 
 +  * Informace pro žáky 9. ročníku 
 +     * [[třída 9.A]] 
 +     * [[třída 9.B]] 
 +     * [[třída 9.C]]
  
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/2._stupen.1574959452.txt.gz · Poslední úprava: 2019/11/28 17:44 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki