Třída 5.C

Třídní učitelka: Mgr. Lada Šmiřáková, tel. 558 412 467 e-mail: lsmirakova@zsdobra.cz


Komunikace rodičů s vyučujícími:

- Bakaláři - Komens - Poslat zprávu, pokud chcete své dítko omluvit z výuky (omluva nutná do 3 dnů) využijte přímo položku Omluvenky

- telefonicky

Obecné informace pro rodiče a žáky

- Bakaláři - Komens - Nástěnka (zde se budou vkládat obecné informace pro všechny, např. podzimní sběr papíru, výuka náboženství a další

Pro žáky

Učivo pro žáky, kteří chybí, ale také další informace do jednotlivých předmětů (Domácí úkoly si zapisujte do deníčku!)

- vše naleznete v jednotlivých předmětech na účtu Google (přihlášení: přihlašovací jméno do bakalářů@skola.zsdobra.cz, stejné heslo jako do Bakalářů)

 
/var/www/html/wiki/data/pages/stranky_trid/1._stupen/trida_5.c.txt · Poslední úprava: 2020/09/23 20:49 autor: lsmirakova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki