Třída 4.B

Třídní učitelka: Mgr. Simona Kahánková, skahankova@zsdobra.cz

Milé děti a rodiče,

přikládám informace k prvnímu školnímu týdnu a pevně doufám, že letos strávíme školní rok pohromadě. Přeji Vám, ať se Vám ve škole líbí a načerpáte mnoho nového.

Úterý 1. 9. – Slavnostní zahájení školního roku

Vyučování proběhne od 7.50 do 8.35. Žáci obdrží Informační deník a Evidenční list (pro školní matriku) – prosím rodiče o vyplnění EL a navrácení do 3. 9. Děkuji.

Středa 2. 9. – Pátek 4. 9.

Výuka bude probíhat od 7.50 do 11. 43. Výdej obědů - od středy 2. 9. (Žáci, kteří odebírali obědy v předešlém roce, jsou automaticky přihlášeni. Pokud nebudete chtít obědy odebírat, je nutné se odhlásit u paní vedoucí školní jídelny.). Výdej obědů bude v době 11:43 - 11:56.

Ve středu 2. 9. si žáci donesou:

k odevzdání učebnice 3. ročníku (vygumované, polepené průhlednou lepicí páskou), čipy ke kontrole, klíče od šatních skřínek. Dále bych chtěla rodičům připomenout uhrazení platby za pracovní sešity pro školní rok 2020/2021 (pokud tak dosud neučinili).

Cena: 522 Kč; platba: bezhotovostně na účet školy 1684582359/0800, ve zprávě pro příjemce uveďte příjmení a třídu dítěte. Podepsaný Souhlas se zakoupením pracovních sešitů (platba_za_pracovni_sesity_4._rocnik.pdf- byl žákům předán v loňském roce) budu vybírat v průběhu tohoto týdne.

Zítra se na Vás těším.

Vaše paní učitelka

Simona Kahánková

AJ - skup. p. uč. Kročkové - procvičování ze 3. roč. - https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida, písnička k „protáhnutí“ : https://www.youtube.com/watch?v=VIDcRSutPsE,

My family: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/my-family

quizlet: https://quizlet.com/152836364/chit-chat-2-unit-1-flash-cards/

quizlet - sporty: https://quizlet.com/509274996/chit-chat-2-unit-1-sports-time-flash-cards/

 
/var/www/html/wiki/data/pages/stranky_trid/1._stupen/trida_4.b.txt · Poslední úprava: 2020/10/12 10:24 autor: jkrockova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki