Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:1._stupen:5.b [2019/01/14 12:38]
jkrockova
stranky_trid:1._stupen:5.b [2019/06/14 11:06] (aktuální)
jkrockova
Řádek 1: Řádek 1:
  
 ====== Třída 5. B ====== ====== Třída 5. B ======
 +
 +
 +
 +
 +----
 +
  
   * Třídní učitelka: Mgr.J. Kročková, ☎ 558 412 467, jkrockova@zsdobra.cz   * Třídní učitelka: Mgr.J. Kročková, ☎ 558 412 467, jkrockova@zsdobra.cz
 +
 +
 +
 +{{:​stranky_trid:​1._stupen:​img_20190502_093548.jpg?​direct&​400|}}
 +
  
   ​   ​
- * **Třídnické záležitosti:​** + 
-* STALETÉ KOŘENY - vzdělávací výukový vlastivědný program pro 5. roč. - středa 16. ledna  od 7.50 - 9.30 (ke 100. výročí založení ČSR)  + 
-  * Opětovný výskyt vší ve škole ​prosím o pravidelnou ​domácí ​kontrolu ​vlasů, děkuji ​+ 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +   * **Třídnické záležitosti:​** 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +  * Opětovný výskyt vší ve školeprosím o pravidelnou kontrolu, děkuji.
    
 + 
 +  ​
 +
 +
 +
 +  * PŘIPOMÍNKA:​ pořád trvá ZÁKAZ chození na multifunkční hřiště o volných hodinách !
 +
 +
 +
 +   
 +
 +
 +
 +
  
    
Řádek 22: Řádek 59:
   * **Informace pro chybějící děti:​** ​   * **Informace pro chybějící děti:​** ​
  
- +  ​* **ČJ** - opakování učiva (pracovní list)  ​http://rysava.websnadno.cz/​ceskyjazyk_5.roc/​podmet_a_prisudek1.htm ; PEXESO: https://www.umimecesky.cz/pexeso-5-trida ​  
-  ​* **ČJ** - PS str. 40cv1,​2,​3,​4,​5 ​.....mít dokončeno 8-)+  * 
   ​   ​
-  *  ​procvičujte např: http://​www.pripravy.estranky.cz/​clanky/​jazyk-cesky/​slovni-druhy.html,​ http://​www.pripravy.estranky.cz/​clanky/​jazyk-cesky/​opakovani-podstatnych-jmen.html, ​http://​www.rysava.websnadno.cz/​Cesky-jazyk-5rocnik.html +  *    http://​www.rysava.websnadno.cz/​Cesky-jazyk-5rocnik.html 
-  * **Čtení** - VESMÍRNÁŠ SVĚT (str. 79 81)+  * ZÁVĚREČNÝ OPAKOVACÍ TEST Z ČJ: **diktát**, **slovní druhy**, mluvnické kategorie **podstatných jmen** - pádčíslo, rod, vzor, **druhy zájmen**, **druhy číslovek**,​ u **SLOVES** určování osoby, čísla, způsobu a času, **PODMĚT A PŘÍSUDEK**,​ rozlišit **PŘÍDAVNÁ JMÉNA** ​tvrdá, měkká a přivlastňovací,​ doplnění **správných koncovek** u přísudku 8-O 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-  * **MAT** -  ​procvičujte učivo +  * **MAT** - PS str. 30  
-  * úterý 15.1. - D.ú. ....nakopírovaný pracovní list OPRAVA POLOLETNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE Z MAT +
   * procvičujte:​ http://​www.rysava.websnadno.cz/​Matematika-5rocnik.html,​ https://​skolakov.eu/​matematika-4-trida   * procvičujte:​ http://​www.rysava.websnadno.cz/​Matematika-5rocnik.html,​ https://​skolakov.eu/​matematika-4-trida
-  * **GEO** - PLÁNEK BYTUOBSAHY A OBVODY+  * **GEO** -  ​opakování učiva 
 +  * ZÁVĚREČNÝ OPAKOVACÍ TEST Z MATEMATIKY: sčítání a odčítání v řádech miliónůnásobení trojciferným činitelem, dělení dvojciferným dělitelem + zk. (2 příklady),​ pamětné násobení a dělení např.: 520 x 100, 36 000: 60, zlomky - např. zapiš zlomkem vybarvenou část, slovní úlohy, obsah a obvod čtverce a obdélníku - znát vzorečky, desetinná čísla, aritmetický průměr m(
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-  * **AJ** - skup. p.uč. Kročkové ​ - učebnice str34/ cv1,umět slovíčka   ​procvičujte:​ https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level1/?​cc=cz&​selLanguage=cs,​ http://​learnenglishkids.britishcouncil.org/​en/,​+  * **AJ** - skup. p.uč. Kročkové ​ - pátek 14.6Testík slovíčka 6A,B,C,D gramatika přítomný čas průběhový + mít dokončený překlad na papíře z učebnice str. 71 (pořadí obrázků: G,B,​D,​A,​C,​F,​E) ​ ; procvičujte: ​  
 +  * https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level1/?​cc=cz&​selLanguage=cs,​ 
 +  *  ​http://​learnenglishkids.britishcouncil.org/​en/,​ 
 +  *  https://​lyricstraining.com/,​ https://​www.umimeanglicky.cz/​odkryvacka,​ https://​learnenglishkids.britishcouncil.org/​games/​wordshake 
 +  * ( https://​quizlet.com/​_61ljg9 ) 
 +  * https://​skolakov.eu/​ 
 +  * Animals: https://​quizlet.com/​384951388/​animals-flash-cards/​ 
 +  * describing people: https://​quizlet.com/​307209895/​popis-osoby-flash-cards/,​ https://​quizlet.com/​296591911/​describing-people-flash-cards/​ 
 +  ​
  
 +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
 +AJ - skupina p. uč. Tošenovské
 +  * máme zapsány slovíčka 6C,D 
 +  * 14.6. Závěrečný test z AJ (6. lekce)
 +  * procvičovat přítomný čas průběhový a prostý
  
  
-**Aj** - skupp. uč. Dr. - středa 19.12. **opět** Test Unit 2 (Sloveso To be, rodina, Wh- otázky), **druhá šance, procvičujte s pomocí pracovního sešitu!!!**+6lekce
  
 +  * https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​exercises/​tenses/​have_got.htm
 +  * https://​testi.cz/​testy/​anglictina/​anglictina-sloveso-have-got/​
 +  * https://​learnenglishteens.britishcouncil.org/​vocabulary/​beginner-vocabulary/​jobs
 +  * https://​learnenglishteens.britishcouncil.org/​vocabulary/​beginner-vocabulary/​clothes
  
 +PROCVIČOVÁNÍ
 +
 +  * https://​www.englishexercises.org/​makeagame/​viewgame.asp?​id=7049
 +  * https://​www.englishexercises.org/​makeagame/​viewgame.asp?​id=5084
 +  * http://​planetavedomosti.iedu.sk/​page.php/​resources/​view_all?​id=anglicky_jazyk_122
 +  * https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​exercises_list/​alle_words.htm
 +  * http://​learnenglishkids.britishcouncil.org/​games/​wordshake
 +
 +----
  
  
Řádek 46: Řádek 117:
  
    * **VV** -     * **VV** - 
-   ​* ​-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+   * -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
  
  
-  * **HV** - čtvrtek 17.1. - referát J.K., P.D. (náhradník O.N.), hra na hudební nástroj M.Ř., E.P. (náhradník J.K.) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
-  * **PŘ** -  +  * **PŘ** - možnost vypracování referátů
-  * Můžete si pročíst: http://​www.vyukovematerialy.cz/​svet/​rocnik5/​zdrav1.htm +
-  * +
   ​   ​
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-  * **VL** - průběžně opakovat probrané učivo, v pondělí 7. 1. test na probrané učivo 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-  * **Pč** - skup. p. uč. Stypkové -  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-  ​ 
- ​**Informatika skupina 5b2 - páteční sk.**  -  ​ 
  
-**Informatika skupina 5b1 pondělní sk.**     +----
- +
  
 +https://​www.youtube.com/​watch?​v=adLahyi7v0Y
 +https://​www.youtube.com/​watch?​v=WCdGAdM64r4
 +
 +
 +  * **VL** - nezapomenout na zápis do sešitu - uč. str. 57-59
 +
 +
 +
 +
 +  * **Pč - skup. p. uč. Stypkové** - Vyberte si téma, které zrovna probíráte nebo jste probírali v jiných předmětech. Vytvoříte si LAPBOOK. A3 barevný, lepidlo, nůžky, různé kreativní doplňky (ozdobné izolepy, nalepovací kamínky, očička...),​ tvrdé i měkké barevné papíry, obrázky/​fotky vámi zvoleného námětu atd. Budeme pokračovat i v následující hodině.
 +
 +---------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 +
 +   ​* ​ Informatika -  ​
 + 
 +            ​
 + 
  
    
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/1._stupen/5.b.1547469538.txt.gz · Poslední úprava: 2019/01/14 12:38 autor: jkrockova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki