Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:1._stupen:5.a [2019/05/17 07:24]
ktosenovska
stranky_trid:1._stupen:5.a [2019/07/08 17:06] (aktuální)
mkubonova
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Třída 5.A ====== ====== Třída 5.A ======
  
- 
-Třídní učitelka: Mgr. Petra Stypková, ☎ 558 412 470, pstypkova@zsdobra.cz 
- 
----- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-{{:​stranky_trid:​1._stupen:​divadlo_5a.jpg?​direct&​480|}} 
- 
- 
- 
- 
- 
-**ZNÁMKY ZA 3. ČTVRTLETÍ MAJÍ DĚTI V ID (PODPIS).** 
- 
- 
-** 
-Prosím o pravidelnou kontrolu ID, děkuji.** 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-☆ **ČJ** -  
- 
-**Do 20. 5.** přečíst a zapsat knihu (spisovatelé na magn. tabuli ve třídě) 
- 
-**Nové učivo** -  
- 
-Základní skladební dvojice, podmět a přísudek ve větě 
- 
-Např. zde: https://​testi.cz/​testy/​cestina/​podmet-a-prisudek/​ 
- 
- 
- 
- 
-☆ **ČTENÍ** -  
- 
- 
-Básnička (v čítance) na 21. května (zpaměti). 
- 
- 
-☆ **Vlastivěda** -  
- 
-Jak zacházet s penězi (finanční gramotnost):​ https://​www.zlatka.in/​cs/​ nebo https://​decko.ceskatelevize.cz/​bankovkovi nebo https://​www.chranimekorunu.cz/ ​ 
- 
-https://​www.penizenauteku.cz/​ 
- 
- 
-Evropa, procvičujte,​ zjišťujte... http://​www.rysava.websnadno.cz/​Vlastiveda-zemepis-5roc.html 
- 
-☆ **Přírodověda** 
- 
-Ekologická výchova - můžete se inspirovat a procvičit např. zde: https://​www.skolaci.com/​az-kviz-ekologie/​1424 
- 
-https://​www.tonda-obal.cz/​ 
- 
- 
- 
-Třídění organismů - pracovní list (vyplněný) - nalepit do sešitu, nahosemenné a krytosemenné rostliny (rozdíl napsat do sešitu), naučit se (učebnice, sešit)! 
- 
- 
- 
- 
-☆ **PČ** (Stypková) -  
- 
-☆ **VV** -  
- 
- 
- 
- 
- 
-Tvrdé výkresy (A3, A4) 
- 
- 
-☆ **Každý žák si __denně__ nosí svou (novou) knihu.** ​ 
- 
-☆ **HV** - píseň "​Buchet je spousta.."​ - https://​www.youtube.com/​watch?​v=K3tObPHmLPw + referáty dětí (dle domluvy) ​   ​ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
----- 
----- 
-****M**- **** DÚ na 16.5.-dokončit cv.12/​str.49 v PS; OPAKUJEME dělení dvojcifernýmm dělitelem, PŘEVODY JEDNOTEK ,;​desetinná čísla ​ - **ve čtvrtek 16.5. prověrka na výpočty obvodů a obsahů, převody jednotek obsahu** ( viz. str.59 v učebnici II.díl) ​ 
-https://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​test_exc.php,  ​ 
- **** 
- 
- * ** 
- 
-Můžete se procvičovat:​https://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​test_exc_swf.php 
-https://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​test_exc_swf.php ​ 
- 
-http://​www.vyukovematerialy.cz/​matika/​5/​cisla/​operace.htm 
- 
-https://​view.officeapps.live.com/​op/​view.aspx?​src=http://​dumy.cz/​nahled/​134680 
- 
- 
-  
- 
- 
----- 
- 
----- 
- 
-**AJ-** skup.p.uč.Kavkové - v pátek 17.5.- prověrka na slovní zásobu lekce 5 -celá + věty s užitím předložek a časování sloves v přítomném čase! ​ 
-    
-  
-   ​MŮŽETE PROCVIČOVAT:​ https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​games/​hangman29.html; ​ 
-https://​www.youtube.com/​watch?​v=LIQsyHoLudQ; ​ https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level1/​unit2/​vocabulary/​exercise1?​cc=cz&​selLanguage=cs 
- 
- ​https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level1/?​cc=cz&​selLanguage=cs 
-- https://​www.youtube.com/​watch?​v=e0dJWfQHF8Y; ​   
-https://​skolakov.eu/​anglicky-jazyk-4-trida/​slovesa-1 ​ 
- 
- 
- 
----- 
-  * **AJ** - skupina p. uč. Tošenovské ​ 
-  * slovíčka 6A + slovíčka z pracovních listů, které mají mít žáci vlepeny v sešitě 
-  * v sešitě mají mít žáci zápis na popis lidí podle učebnice (str. 65 tabulka) + 6 vět o sobě  
-  * v pracovním sešitě máme hotovy první dvě cvičení z lekce 6 
-  * zopakujte si rozdíl mezi I am/ I have got (ve všech osobách) 
- 
-6. lekce  
-  * https://​learnenglishteens.britishcouncil.org/​vocabulary/​beginner-vocabulary/​jobs 
-  * https://​learnenglishteens.britishcouncil.org/​vocabulary/​beginner-vocabulary/​clothes 
-  *  
- 
- 
-PROCVIČOVÁNÍ ​ 
-  * https://​www.englishexercises.org/​makeagame/​viewgame.asp?​id=7049 
-  * https://​www.englishexercises.org/​makeagame/​viewgame.asp?​id=5084 
-  * http://​planetavedomosti.iedu.sk/​page.php/​resources/​view_all?​id=anglicky_jazyk_122 
-  * https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​exercises_list/​alle_words.htm 
-  * http://​learnenglishkids.britishcouncil.org/​games/​wordshake 
- 
----- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-Inf BV -  
-  * do složky vložit 5 čistých listů A4 
-  * **Trénuj opis textu! Nauč se vyjmutí, kopírování,​ vložení textu** 
- 
- 
----- 
----- 
  
  
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/1._stupen/5.a.1558077875.txt.gz · Poslední úprava: 2019/05/17 07:24 autor: ktosenovska
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki