Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:1._stupen:5.a [2019/01/14 08:33]
jkavkova1
stranky_trid:1._stupen:5.a [2019/03/22 11:06] (aktuální)
pstypkova
Řádek 5: Řádek 5:
  
  
-☆ **DIVADLO ZRUŠENO!** ​ 
-Bohužel nás Divadlo loutek Ostrava dnes odpoledne informovalo o zrušení představení Komenského hodina z technických důvodů. 
-100,- za vstup a dopravu od dětí dovybíráme a použijeme na náhradní termín (přesné datum zatím nevíme). Děti budou mít informace o zrušení zapsány v ID.  
  
-☆ STALETÉ KOŘENY - vzdělávací výukový vlastivědný program pro 5. roč. - 16ledna od 7.50 - 9.30. Vstupné hrazeno z Klubu rodičů.+Prosím rodiče o pravidelnou kontrolu připravenosti dětí na vyučování (velmi časté ztrácení a zapomínání nakopírovaných pracovních listů), zapomínání učebnic...
  
  
-☆ Prosím o podpis průběžné klasifikace v ID (lístečky se známkami). Děkuji. 
  
 +**Návštěva Divadla loutek v Ostravě** - nový termín **2.5.2019** (odjezd od školy v **7.30 hod.**, začátek div. představení v 8.30 hod). Prosím o podpis v ID, děkuji.
  
  
 +
 +
 +Opět připomínáme zákaz chození na šk. hřiště v době volných hodin (někteří žáci na to zapomněli)...
 +
 +Doplňte si tvrdé výkresy...
 ---- ----
  
  
-☆ **ČJ** - Opakujte a procvičujte podstatná a přídavná jména. Např. zde: https://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​pub_list_exc.php?​action=show&​class=5&​subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&​search1=02.+P%C5%99%C3%ADdavn%C3%A1+jm%C3%A9na&​topic=01.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD#​selid+☆ **ČJ** - 
  
  
 +LV - Zaveden nový sešit "​Čtenářské dílny"​ - děti mají za úkol do něj zapisovat vše, co přečtou (kniha, komiks, ukázka z čítanky, časopisový či novinový článek atd.). Sešity budu namátkově vybírat.
  
 +__Do konce března__ **minimálně tři zápisy** (sešit //​Čtenářské dílny//)! 8-o
  
-☆ **ČTENÍ** - Denně procvičujte hlasité čtení (stačí chvilku)... Z knihy, kterou právě čtete, vypracujete referát. 
  
  
-☆ **Vlastivěda** - Opravný test (učivo 1. pololetí) bude možné napsat **v pondělí 14. ledna.** 
  
 +Opakujte a procvičujte podstatná a přídavná jména. Např. zde: https://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​pub_list_exc.php?​action=show&​class=5&​subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&​search1=02.+P%C5%99%C3%ADdavn%C3%A1+jm%C3%A9na&​topic=01.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD#​selid
  
  
-☆ **Přírodověda** - Návykové látky (video na youtube od BESIP), krátké scénky ve skupinkách (odmítání návykových látek).+**Nové učivo** - 
  
 +**Zájmena - druhy, skloňování osobních zájmen** - př. týden TEST
 +
 +http://​www.ucirna.cz/​cestina/​zajmena_druhy.php
 +
 +
 +
 +☆ **ČTENÍ** - 
 +
 +
 +Denně procvičujte hlasité čtení (stačí chvilku)... Z knihy, kterou právě čtete, vypracujete referát.
 +
 +
 +☆ **Vlastivěda** - 
 +
 +Kraje ČR, pracovní list - vybarvená mapa krajů (nalepit do sešitu).
 +
 +
 +☆ **Přírodověda** - 
 +
 +
 +Nové učivo - Počasí, podnebí, podnebné pásy - učte se (učebnice, zápisy)!
 +
 +Vybrané skupinky žáků si připraví referáty - projekty na daný podnebný pás.
 +
 +
 +☆ **PČ** (Stypková) - malý květináč,​ různé barvy krepového papíru, špejle, florex (aranžovací hmota), nůžky, lepidlo, stuha.
 +
 +
 +Vezměte si **pracovní rukavice** (zahradnické).
 +
 +Tvrdé výkresy (A3, A4)
  
-☆ **PČ** (Stypková) - Hliněný nebo plastový květináč (pevnější),​ ozdoby (bambulky, vlnu - různé barvy, vlastní nápad), lepidlo. Uděláte si své květináče a v další hodině budeme sadit rostlinky. 
  
 ☆ Každý žák si __denně__ nosí svou (novou) knihu. ​ ☆ Každý žák si __denně__ nosí svou (novou) knihu. ​
  
 +☆ **HV** - úterý 26.3. - referáty dětí - oblíbený zpěvák, zpěvačka, skupina + ukázka písničky...A.Ž.,​ N.N., B.Ž. + děti, které neměly referát (opět zapomněly m( )  ​
  
  
-  
  
  
Řádek 52: Řádek 85:
 ---- ----
 ---- ----
-**M**- ​ **   ​*  ​ve středu prověrka ​na písemné násobení a dělení;   ​*POLOLETNÍ PRÁCE- v pátek 11.1- pamětné i písemné sčítání,​ odčítání,​ násobení, dělení(jednociferným ​dělitelem), přímá úměrnost, římské číslice, slovní úlohy, zlomky, rýsování trojůhelníka,​ vápočet obvodu. ​**+****M**- ****  ​15.3. Kdo nedokončil 2 příklady ​na dělení, dodělá si doma !  
 +https://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​test_exc.php  
 + dělení ​dvoj.dělitelem**** 
 + 
 + ​* ​**
  
 Můžete se procvičovat:​https://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​test_exc_swf.php Můžete se procvičovat:​https://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​test_exc_swf.php
Řádek 67: Řádek 104:
 ---- ----
  
-**AJ-** skup.p.uč.Kavkové -   ​+**AJ-** **skup.p.uč.Kavkové - pátek 15.3. - D.ú.** - WB str. 38/ cv. 1,2 + UČTE SE- (kartičky k procvičování zájmen nosit stále) - každou středu test slovíček ( dle domluvy)** -zájmena osobní, přivlastňovací,​ čas)  ** https://​quizlet.com/​365481657/​zajmena-flash-cards/​ 
 + 
 + ​http://​learnenglishkids.britishcouncil.org/​songs/​time-another-year 
 + 
 + ​https://​quizlet.com/​quizlette48302217 
    
    ​MŮŽETE PROCVIČOVAT:​ https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​games/​hangman29.html; ​    ​MŮŽETE PROCVIČOVAT:​ https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​games/​hangman29.html; ​
Řádek 77: Řádek 119:
  
  
- +**
- +
-**Aj** - skup. p. uč. Dr. - středa 19.12. **opět** Test Unit 2 (Sloveso To be, rodina, Wh- otázky), **druhá šance, procvičujte s pomocí pracovního sešitu!!!**+
  
 ---- ----
Řádek 89: Řádek 129:
  
  
-Informatika MH -1.11. test na malování geometrických útvarů pomocí křivky+ 
 + 
 + 
 + 
 +Inf BV** -  
 +  * do složky vložit 5 čistých listů A4 
 +  * **písemný test 13.2.** - internetový prohlížeč a vyhledavač - natrénuj :!:** 
 + 
 + 
 +---- 
 +---- 
 + 
 + 
 + 
 + **Informatika MH** v týdnu po jarních prázdninách:​  
 +1) proběhne kontrola složek (doplněné učivo, prázdné 3 listy), ​                                                 
 +2) náhradní termín písemky *Internet* - kdo ji nemá napsanou nebo si ji chce opravit ​                                                      3) písemka ​na složky a přípony souborů 
 +  
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/1._stupen/5.a.1547451227.txt.gz · Poslední úprava: 2019/01/14 08:33 autor: jkavkova1
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki