Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:1._stupen:4.b [2019/01/14 08:45]
atrombikova
stranky_trid:1._stupen:4.b [2019/03/20 18:45] (aktuální)
atrombikova
Řádek 2: Řádek 2:
 Třídní učitel: Mgr. Alžběta Trombikova, atrombikova@zsdobra.cz Třídní učitel: Mgr. Alžběta Trombikova, atrombikova@zsdobra.cz
  
-** Návštěva divadla se z důvodu technických problémů ruší. Náhradní termín představení bude upřesněn. ​ 
  
 +**Ve čtvrtek 21.3. odpadá výuka náboženství.
 +**
  
 +**V případě změny adresy, telefonního čísla (či dalších údajů) prosím rodiče o nahlášení změny třídnímu učiteli.**
  
 +**Čj** ​
  
  
-Čj - Nosit si kostku (nechat v pouzdře)+Nosit si kostku (nechat v pouzdře)
  
  
-**Pátek!** Nosit knihu ke čtení - nechat ve škole!.+**Pátek** Nosit knihu ke čtení - nechat ve škole!.
  
-  + **VV - pátek:** Přinést suché pastely (lépe větší) a temperové barvy.
-**+
  
-M - **Pátek** - nosit na geometrii: kružítko, 2 pravítka - 1 dlouhé alespoň 30 cm a trojúhelníkové s ryskou+M - **Pátek** - nosit na geometrii: ​**kružítko**, 2 pravítka - 1 dlouhé alespoň 30 cm a trojúhelníkové s ryskou
    
-Čtvrtek 10.1. Opakovací prověrka z matematiky (písemné sčítání,​ odčítání,​ násobení a dělení) 
  
 +**VL - Nosit druhý díl učebnice - červená. ​
  
-**VL - středa Dokončení prezentace referátů** 
  
-Prezentace referátů ​dodržujte pravidla mluveného projevu - vyvěšena ve třídě.+Pravidelné ústní zkoušení ​pravěk, Keltové, Slované.
  
-Referát musí obsahovat: ​ 
-Erb kraje - nakreslený,​ 
  
-Významné osobnosti kraje – alespoň 3 a jednu z nich konkrétně popsat+Středa velký test- Pravěk a Keltové
  
-Významná památka - vyjmenovat 3, jednu z nich popsat – např. jaký se k ní váže příběh? 
  
-Mapku ČR s vybarveným krajem+Aj 
 +Pátek- test Hodiny - zakreslit čas, umět napsat větu: Kolik je hodin? Je půl sedmé. Je šest hodin.
  
-Počet obyvatel kraje 
  
-Krajské město – vyznačit ​na mapce+**Nosit složku ​na slovíčka! V pátek všichni přinést.**
  
-Další tři větší města - vyznačit na mapce 
- 
-Řeky, pohoří (nížiny)- nejvyšší vrchol 
- 
-Průmysl/​zemědělství/​služby – čím je kraj významný nebo známý 
- 
-Hrady, zámky - vyznačit na mapce 
- 
-Turistické zajímavosti/​tip na výlet 
-(vstupné, kde to je, proč jsme vybrali tento výlet) 
- 
-Obrázky: Erb kraje, mapa kraje, osobnosti kraje, památky 
- 
----- 
-**PŘ-** na čtvrtek přineste nějaké své měřidlo( metr, váhu, teploměr, hodinky, stopky,​...). 
  
  
  
  
 +**PŘ-**** společenství louky- opakování ** DÚ - do 28.3. si připravte referát - na papír A4 - o živočichovi nebo nějaké rostlině ze společenstva ( ekosystému) louky, parku ;)
  
  
Řádek 62: Řádek 46:
  
 ---- ----
 +**PČ- skupina J.Kavkové**- **
  
----- 
  
----- 
-**PČ- skupina J.Kavkové**- na čtvrtek si přineste jednu vyřazenou ponožku, jehlu+ nit, 2 knoflíky, vlnu,​..apod.- na výrobu ponožkové loutky 
  
----- 
----- 
  
-----+  ​
  
  
- 
-  ​ 
- 
-  ​ 
  
  
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/1._stupen/4.b.1547451909.txt.gz · Poslední úprava: 2019/01/14 08:45 autor: atrombikova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki