Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:1._stupen:4.a [2019/05/17 18:48]
skahankova
stranky_trid:1._stupen:4.a [2019/07/08 17:05] (aktuální)
mkubonova
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Třída 4.A ====== ====== Třída 4.A ======
- 
- 
-* Informace k projektu Voda - pondělí 20. května 
-sportovní oblečení, pevnější boty do terénu, kšiltovku, repelent, svačinu, pití, čip na oběd a dobrou náladu. ​ 
-V případě deště vycházku odložíme na jindy. ​ 
- 
- 
- 
- 
- 
-https://​padlet.com/​fiha76/​Pozdrav 
- 
- 
----- 
- 
- 
- 
- 
-Vážení rodiče, ​ 
-pokud nastala změna adresy, tel. čísla, zdravotní pojišťovny apod., nahlaste mi, prosím, změnu. Děkuji Kahánková 
- 
-**Třídní informace** ​ 
- 
-**M** - Mgr. Kahánková Simona 
- 
- * Na každou hodinu přines dvě pravítka (aspoň jedno s ryskou), kružítko a tužku č. 3. 
- 
- ​*  ​ 
- 
-* https://​skolakov.eu/​matematika-4-trida ​  Pokud ti něco nejde, procvičuj. ​   
- 
----- 
-**ČJ** - Mgr. Tošenovská Kristýna 
- 
-  * do konce května záznam o přečtené knize (žáci si sami vytvoří záznam, kde bude autor, stručný děj, obrázek) ​ 
-  * opakovat průběžně slovesa (tvar určitý, neurčitý, jednoduché,​ složené slovesa, zvratné slovesa) 
-  * stále procvičovat slovní druhy 
-  * 15.5. ČJ - domácí úkol v pracovním sešitě (udělat cvičení 1a,b na straně 27) 
- 
- 
- 
-PROCVIČOVÁNÍ ČJ:  
-http://​www.rysava.websnadno.cz/​Cesky-jazyk.html 
-https://​skolakov.eu/​cesky-jazyk-4-trida 
-https://​www.umimecesky.cz/​cesky-jazyk-4-trida 
-http://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​pub_list_exc.php?​action=show&​class=3&​subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&​search1=05.+Slovesa#​selid 
- 
- 
- 
----- 
- 
-**AJ** - Mgr. Tošenovská Kristýna 
- 
-  * stále procvičovat slovní zásobu dané lekce 
-  * každý čtvrtek TEST na slovíčka ze sešitu i ze slovníku 
-  * máme zapsány ve slovníčku slovíčka 9. lekce (první část) 
- 
- 
-PROCVIČOVÁNÍ AJ: 
-https://​www.umimeanglicky.cz/​anglictina-uroven-A1 
-https://​skolakov.eu/​anglicky-jazyk-4-trida 
-http://​www.chmelkova.cz/​web_skolicka/​anglictina_4.html 
-https://​procvicovani-uciva.webnode.cz/​news/​numbers-1-100/​ 
-http://​zsbcupice.cz/​pro-zaky/​anglicky-jazyk/​ (Zde jsou jednotlivé lekce podle učebnice CHIT CHAT 2)  
-https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​exercises/​vocabulary18/​ball_games.htm 
-https://​lyricstraining.com/​ 
-http://​learnenglishkids.britishcouncil.org/​games/​wordshake 
- 
- 
-FREE TIME 9. lekce 
-https://​learnenglishkids.britishcouncil.org/​word-games/​free-time-1 
-https://​learnenglishkids.britishcouncil.org/​word-games/​free-time-2 
-https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​exercises/​vocabulary18/​ball_games.htm 
-https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​exercises/​vocabulary10/​music1.htm 
-https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​games/​hangman15.html 
-https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​exercises_list/​alle_words.htm 
- 
- 
----- 
- 
-**Inf BV** 
- 
-  * do složky vložit 5 čistých listů A4  
-  * trénovat psaní textu - libovolný opis LOL 
-  * trénuj [[http://​www.zsvltava.cz/​mysak/​]] 
- 
- 
- 
-  ​ 
- 
- 
- 
- 
- 
----- 
- 
- 
- 
-**VV** - výkres, tužku, vodové nebo temperové barvy, případně pastelky 
----- 
- 
- 
-**Vlastivěda**:​ znát učivo o Přemyslovcích,​ románské kultuře a o Lucemburcích na čes.trůnu (ve čtvrtek 16.5. test na Lucemburky) 
- 
-**Přírodověda:​**- ekosystém rybník - v sešitě zápis z uč. str. 64 vodní toky a nádrže, opakovat si probrané ekosystémy 
----- 
- 
----- 
-**PČ**- HEZKÉ VELIKONOCE =) 
----- 
- 
- 
  
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/1._stupen/4.a.1558118917.txt.gz · Poslední úprava: 2019/05/17 18:48 autor: skahankova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki