Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:1._stupen:1.c [2019/01/14 09:35]
jzachnikova
stranky_trid:1._stupen:1.c [2019/06/14 07:19] (aktuální)
jzachnikova
Řádek 6: Řádek 6:
   * kontakt: 558 412 477   * kontakt: 558 412 477
  ​-----------------------------------------------------------------------------------------  ​-----------------------------------------------------------------------------------------
 +
 +
    * **Informace pro chybějící žáky**:    * **Informace pro chybějící žáky**:
-   *** Matematika** - str. 18, 19/1, procvičovat sčítání a odčítání zpaměti +   * Slabikář - str. 120 
-   * **Slabikář** - str. 29 +   ​* ​Matematika ​- str. 911
-   ​* ​**Písanka** - str. 28. Procvičovat psaní slov - píšeme diktáty a přepisy (budeme psát i věty) +
-   * **Prvouka** ​- str. 2223+
   ​   ​
- ​----------------------------------------------------------------------------------  ​ 
  
-  *  **Domácí příprava**  +  ​ 
-  *  **1412019** +   
-  * Slabikář - str. 29 naučit se plynulé ​čtení - označená cvičení +------------------------------------------------------------------------------------------ 
-  * Oprava diktátu ​procvičovat psaní slov formou diktátů a přepisu (budeme psát věty) +  
-  * Matematika -  procvičovat sčítání a odčítání ​zpaměti ​pravidelně.+ 
 + 
 +  ​*  **Domácí příprava** 
 +  * **Slavnost čtenářů - 126** 
 +  ​* **Děkuji rodičům** za přípravu pohádkových kostýmů a občerstvení. Všichni jsme si Slavnost čtenářů užili a věřím, že dnešní den dětem utkví v paměti. 
 +  * Přeji krásné a pohodové odpoledne. LOL JZ 
 + 
 +  * **13. 6.** 
 +  * Matematika ​- str. 10 dokončit, chybné příklady znovu procvičit 
 +  * Každodenní ​čtení ze své knihy a časopisů 
 +  * **Den s myslivci ​21. 6**. - děti dostaly informační letáček. Prosím o odstřižení a vyplnění Souhlasu. 
 +  * Velice děkuji. Přeji hezký den. LOL JZ 
 + 
 +  * **14. 6**. 
 +  * Každodenní čtení ze své knížky 
 +  * Procvičovat sčítání a odčítání 
 +  * Přeji krásný a pohodový víkend LOL JZ 
 + 
 +  
 +------------------------------------------------------------------------------------------ 
 + 
 + 
  
  
  
------------------------------------------------------------------------------------------ 
  
  
 +-------------------------------------------------------------------------------
  
   * **Nabídka výukových programů k procvičování učiva**:   * **Nabídka výukových programů k procvičování učiva**:
Řádek 33: Řádek 53:
  
   * www.rysava.websnadno.cz   * www.rysava.websnadno.cz
 +  * www.matika.cz
  
    
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/1._stupen/1.c.1547458530.txt.gz · Poslední úprava: 2019/01/14 09:35 autor: jzachnikova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki