110. výročí ZŠ Dobrá

Informace

Pozvánka

Vyhlášení fotosoutěže - fotosoutěž pořádá fotoklub Art Collegium Frýdek-Místek s podporou Statutárního města Frýdek-Místek a 24PRINT.eu

Oznámení přerušení provozu školní družiny (jarní a pololetní prázdniny)

Oznámení přerušení provozu školní družiny - viz dále

Bezbariérové úpravy a jazyková učebna v ZŠ Dobrá

Naše základní škola čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Bezbariérové úpravy a jazyková učebna v ZŠ Dobrá“ (Reg. číslo:CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005779), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Předkládaný projekt řeší neexistenci bezbariérového přístupu do budov ZŠ Dobrá. Dále projekt řeší nedostatečně kvalitní zázemí pro výuku cizích jazyků na této škole. Cílem projektu je tedy provedení stavebních prací za účelem zajištění bezbariérovosti budovy ZŠ a pořízení technického vybavení, softwaru a nábytku za účelem vybudování digitální jazykové laboratoře.

Žákovské informace - Internetová žákovská knížka - Webová aplikace

?direct&80|Žákovské informace

Žákovské informace

Aktuální informace: V případě, že Vám nefunguje odkaz - viz informace v e-mailu: Pro změnu hesla pokračujte kliknutím na následující odkaz, nebo tento zkopírujte do adresy prohlížeče: http://www.zsdobra.cz/bakaweb/chngpwd.aspx?u=……. prosím, vložte místo části adresy http://www.zsdobra.cz/… počáteční adresu http://93.185.2.90/ a zbytek odkazu už nechte stejný - pomocí odkazu si pak budete moci změnit heslo.

Kalendář akcí

 
/var/www/html/wiki/data/pages/start.txt · Poslední úprava: 2019/02/21 20:13 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki