Vyhlášení výsledků voleb členů Školské rady Základní školy Dobrá, příspěvková organizace volených zákonnými zástupci nezletilých žáků na funkční období 2020–2023

Vyhlášení výsledků voleb členů Školské rady

V Dobré, dne 18. září 2020

Školská rada ve školním roce 2020/2021

Členové Školské rady

1. Zástupci zřizovatele:

 • p. Libor Mlčák
 • p. Tomáš Vojtovič


2. Zástupci rodičů:

 • p. Sikorová Martina
 • p. Stuchlíková Klára


3. Zástupci pedagogických pracovníků:

 • Mgr. Jaroslava Matyskiewiczová
 • Mgr. Jiří Nohel


Zápisy ze zasedání

Vyhlášení voleb do ŠKOLSKÉ RADY ZŠ Dobrá na funkční období 2020–2023

Kandidátní listina pro volby do školské rady na funkční období 2020-2023

V Dobré, dne 14. 9. 2020


Ředitelka Základní školy Dobrá, příspěvková organizace v souladu s § 167 odst. 4 zákona 101/2017 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje volby do školské rady, kterými budou voleni členové školské rady za zákonné zástupce žáků a za pedagogické pracovníky.

Volby budou probíhat v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady.

Průběh voleb zajišťuje přípravný výbor ve složení: předseda Mgr. Michaela Kuboňová, členové: Mgr. Jana Filipová a Mgr. Martina Hnitková

Podání návrhů na kandidáty, kteří chtějí vykonávat práci ve školské radě, za zákonné zástupce a pedagogické pracovníky je možné do 10. 9. 2020 vyplněním přihlášky na sekretariát školy, nebo emailem na zsdobra@zsdobra.cz. Přihláška ke stažení ZDE.

Kandidátní listina bude zveřejněna 14. 9. 2020 na nástěnce školy a na webových stránkách školy.

Datum a místo konání voleb: čtvrtek 17. září 2020

 • pro zákonné zástupce dětí: od 7.00 do 7.45 hodin v prostorách vstupu do školy; od 14.30 do 15.30 hodin v prostorách vstupu do školy.
 • pro pedagogické zaměstnance od 7.00 do 7.45 hodin ve sborovně školy.

Volby se uskuteční tajným hlasováním ve volební místnosti. Volič obdrží volební lístky a dle zákona zvolí kandidáta do školské rady. Dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů budou zvoleni do školské rady. Vyhlášení bude zveřejněno na webových stránkách a nástěnce školy.

V Dobré, dne 25. srpna 2020

Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

Školská rada ve školním roce 2019/2020

Členové Školské rady

1. Zástupci zřizovatele:

 • p. Libor Mlčák
 • p. Tomáš Vojtovič


2. Zástupci rodičů:

 • p. Sikorová Martina
 • p. Sklář Dalibor


3. Zástupci pedagogických pracovníků:

 • Mgr. Alexandra Blažková
 • Mgr. Jiří Nohel

Zápisy ze zasedání

Školská rada ve školním roce 2018/2019

Členové Školské rady

1. Zástupci zřizovatele:

 • p. Libor Mlčák
 • p. Tomáš Vojtovič


2. Zástupci rodičů:

 • p. Sikorová Martina
 • p. Sklář Dalibor


3. Zástupci pedagogických pracovníků:

 • Mgr. Alexandra Blažková
 • Mgr. Jiří Nohel

Zápisy ze zasedání

Školská rada ve školní roce 2017/2018

Členové Školské rady

1. Zástupci zřizovatele:

 • p. Libor Mlčák
 • p. Tomáš Vojtovič


2. Zástupci rodičů:

 • p. Sikorová Martina
 • p. Sklář Dalibor


3. Zástupci pedagogických pracovníků:

 • Mgr. Alexandra Blažková
 • Mgr. Jiří Nohel

Zápisy ze zasedání

Vyhlášení výsledků voleb členů Školské rady Základní školy Dobrá, příspěvková organizace volených zákonnými zástupci nezletilých žáků na funkční období 2017–2020

Vyhlášení výsledků - viz dále.

V Dobré, dne 22. září 2017

Vyhlášení voleb do ŠKOLSKÉ RADY ZŠ Dobrá na funkční období 2017–2020

Ředitelka Základní školy Dobrá, příspěvková organizace v souladu s § 167 odst. 4 zákona 101/2017 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje volby do školské rady, kterými budou voleni členové školské rady za zákonné zástupce žáků a za pedagogické pracovníky.

Volby budou probíhat v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady.

Průběh voleb zajišťuje přípravný výbor ve složení: předseda Mgr. Michaela Kuboňová, členové: Mgr. Denisa Šnajdrová a Mgr. Jan Lörinc

Podání návrhů na kandidáty, kteří chtějí vykonávat práci ve školské radě, za zákonné zástupce a pedagogické pracovníky je možné do 15. 9. 2017 vyplněním přihlášky na sekretariát školy, nebo emailem na zsdobra@zsdobra.cz. Přihláška ke stažení ZDE.

Kandidátní listina bude zveřejněna 18. 9. 2017 na nástěnce školy a na webových stránkách školy.

Datum a místo konání voleb: čtvrtek 21. září 2017

 • pro zákonné zástupce dětí od 16.00 do 17.00 hodin ve vestibulu školy,
 • pro pedagogické zaměstnance od 14.10 do 14.30 hodin ve sborovně školy.

Volby se uskuteční tajným hlasováním ve volební místnosti. Volič obdrží volební lístky a dle zákona zvolí kandidáta do školské rady. Dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů budou zvoleni do školské rady. Vyhlášení bude zveřejněno na webových stránkách a nástěnce školy.

V Dobré, dne 1. září 2017

Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

 
/var/www/html/wiki/data/pages/skolska_rada.txt · Poslední úprava: 2020/09/18 06:52 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki