Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
skolni_poradenske_pracoviste [2019/08/01 17:45]
mkubonova
skolni_poradenske_pracoviste [2019/09/05 16:12] (aktuální)
mkubonova [Školní program poradenských služeb]
Řádek 1: Řádek 1:
 ======Školní poradenské pracoviště pro školní rok 2019/​2020====== ======Školní poradenské pracoviště pro školní rok 2019/​2020======
- 
-//​Konzultační hodiny - platnost od 2. září 2019:// 
  
 **Mgr. Jana Kavková** - výchovný poradce pro 1. stupeň, [[jkavkova@zsdobra.cz]] **Mgr. Jana Kavková** - výchovný poradce pro 1. stupeň, [[jkavkova@zsdobra.cz]]
  
-pro žáky: ​+pro žáky: ​**Pondělí,​ středa 9.30-9.45 hod.**
  
-pro zákonné zástupce: ​+pro zákonné zástupce: ​**Středa 13.00-14.15 hod.**
  
-pro vyučující: ​+pro vyučující: ​**Úterý 13.00-13.30 hod.**
 \\ \\
 \\ \\
Řádek 15: Řádek 13:
 **Mgr. Jana Filipová** - výchovný a kariérový poradce pro 2. stupeň, [[jfilipova@zsdobra.cz]] **Mgr. Jana Filipová** - výchovný a kariérový poradce pro 2. stupeň, [[jfilipova@zsdobra.cz]]
  
-pro žáky: ​+pro žáky: ​**Úterý 9.30-9.45 hod.**
  
-pro zákonné zástupce: ​+pro zákonné zástupce: ​**Pondělí 13.30-14.15 hod.**
  
-pro vyučující: ​+pro vyučující: ​**Čtvrtek 13.20-13.50 hod.**
 \\ \\
 \\ \\
  
-**Mgr. ​Jitka Drabinová** - metodik prevence rizikového chování, [[jdrabinova@zsdobra.cz]]+**Mgr. ​Hana Vavrušová** - metodik prevence rizikového chování, [[hvavrusova@zsdobra.cz]]
  \\  \\
-  * pro zákonné zástupce:  +  * pro zákonné zástupce: ​Středa 7.00 - 7.40 hod. 
-  * pro žáky:  +  * pro žáky: ​**Úterý 9.30 - 9.45 hod.** 
-  * pro vyučující: ​+  * pro vyučující: ​**Pátek 7.00 - 7.30 hod.** 
 \\ \\
 \\ \\
 **Mgr. Eva Švrčinová** - školní psycholog, [[esvrcinova@zsdobra.cz]];​ +420 736 433 291 **Mgr. Eva Švrčinová** - školní psycholog, [[esvrcinova@zsdobra.cz]];​ +420 736 433 291
-  * pro zákonné zástupce: hod., dále dle telefonické domluvy  +  * pro zákonné zástupce: ​Úterý 12.30-13.10 ​hod., dále dle telefonické domluvy  
-  * pro vyučující: ​+  * pro vyučující: ​Středa 7.10-7.40 hod. 
 + 
  
  
Řádek 64: Řádek 65:
 ====== Školní program poradenských služeb ====== ====== Školní program poradenských služeb ======
  
-Školní program poradenských služeb pro školní rok 2019/2020+{{:​poradna:​2019:​2_skolniprogramporadenskychsluzeb_2019.pdf|Školní program poradenských služeb pro školní rok 2019/2020}}
  
-Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2019/2020+{{:​poradna:​2019:​plan_prace_spp_2019-20.pdf|Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2019/2020}}
  
-Minimální preventivní program pro školní rok 2019/2020+{{:​poradna:​2019:​14_mpp_2019.pdf|Minimální preventivní program pro školní rok 2019/2020}}
  
  
Řádek 74: Řádek 75:
  
  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-======Školní poradenské pracoviště pro školní rok 2018/​2019====== 
- 
-//​Konzultační hodiny - platnost od 3. září 2018:// 
- 
-**Mgr. Jana Kavková** - výchovný poradce pro 1. stupeň, [[jkavkova@zsdobra.cz]] 
- 
-pro žáky: pondělí, středa 9:30-9:45 hod. 
- 
-pro zákonné zástupce: středa 13:30-14:15 hod. 
- 
-pro vyučující:​ úterý 13:00-13:30 hod. 
-\\ 
-\\ 
- 
-**Mgr. Jana Filipová** - výchovný a kariérový poradce pro 2. stupeň, [[jfilipova@zsdobra.cz]] 
- 
-pro žáky: čtvrtek 9:30-9:45 hod. 
- 
-pro zákonné zástupce: úterý 14:15-15:00 hod. 
- 
-pro vyučující:​ čtvrtek 13:20-13:50 hod. 
-\\ 
-\\ 
- 
-**Mgr. Jitka Drabinová** - metodik prevence rizikového chování, [[jdrabinova@zsdobra.cz]] 
- \\ 
-  * pro zákonné zástupce: čtvrtek 13:10-14:00 hod. 
-  * pro žáky: úterý 9:30-9:45 hod.  
-  * pro vyučující:​ pátek 7:10-7:40 hod. 
-\\ 
-\\ 
-**Mgr. Eva Švrčinová** - školní psycholog, [[esvrcinova@zsdobra.cz]];​ +420 736 433 291 
-  * pro zákonné zástupce: úterý 12:30-13:10 hod., dále dle telefonické domluvy ​ 
-  * pro vyučující:​ úterý 7:10-7:40 hod. 
- 
- 
-Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních,​ z koncepce školního poradenského pracoviště školy a z ročního plánu činnosti školního psychologa. 
- 
-**S čím se na p. psycholožku můžete obracet?** 
- 
-Holky a kluci: 
-  * když vám nejde učení tak, jak byste chtěli, 
-  * když máte problémy se spolužáky a nevíte, jak je vyřešit, 
-  * když máte pocit, že se k vám někdo ve škole nechová tak, jak by měl (spolužáci,​ učitelé, ostatní zaměstnanci školy…), 
-  * když vás trápí něco osobního (strach z něčeho, špatné sny, nemoc, hádka s kamarádem, tréma…), 
-  * když se děje něco doma, co nemáte komu říct (hádky rodičů, násilí, samota, konflikty se sourozenci …), 
-  * když si zkrátka potřebujete popovídat a není s kým. 
- 
-**Rodiče, zákonní zástupci:​** 
-  * když máte pocit, že to ve škole Vašemu dítěti nejde tak, jak by mělo, 
-  * pokud se něco nedaří ve výchově Vašeho dítěte, 
-  * když se Vám nedaří na něčem domluvit s učiteli Vašich dětí, 
-  * když máte podezření,​ že se Vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo, 
-  * když se ve Vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které můžou mít dopad na psychiku Vašeho dítěte (rozvod, úmrtí, stěhování…),​ 
-  * když má Vaše dítě jakékoli psychické problémy (má z něčeho strach, stěžuje si na bolest, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, přestane chodit za kamarády apod.), 
-  * když máte podezření,​ že Vaše dítě experimentuje nebo užívá nějaké návykové látky nebo se s někým takovým stýká. 
- 
-Obrátit se na ni můžete osobně či telefonicky v konzultačních hodinách a domluvit si schůzku. Kontaktovat můžete také e-mailem. Nebojte se a nestyďte se obrátit na p. psycholožku. Není ostuda chtít se poradit, hledat řešení problému, naopak je to projev toho, že jsme zodpovědní a rozumní lidé, kteří se snaží danou překážku zdolat. 
- 
-Tel. č.: 558 412 466; e-mail: [[esvrcinova@zsdobra.cz]] ​ 
- 
- 
- 
- 
-====== Školní program poradenských služeb ====== 
- 
-{{:​poradna:​sppp_2018.pdf| 
-Školní program poradenských služeb}} pro školní rok 2018/2019 
- 
- 
-{{:​poradna:​2_plan_prace_spp_2018-19.pdf|Plán práce školního poradenského pracoviště}} na školní rok 2018/2019 
- 
-{{:​poradna:​minimalni_preventivni_program_2018.pdf|Minimální preventivní program}} pro školní rok 2018/2019 
  
  
 
/var/www/html/wiki/data/attic/skolni_poradenske_pracoviste.1564681509.txt.gz · Poslední úprava: 2019/08/01 17:45 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki