Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
skolni_druzina [2019/08/01 18:34]
mkubonova
skolni_druzina [2019/08/28 10:40] (aktuální)
mkubonova
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Školní družina 2019/​2020====== ====== Školní družina 2019/​2020======
  
-**Kritéria pri přijetí do školní družiny** pro školní rok 2019/2020+**{{:​sd:​kriteriasd_19_20.pdf|Kritéria pri přijetí do školní družiny}}** pro školní rok 2019/2020
  
-**Řád školní družiny** pro školní rok 2019/2020+**{{:​sd:​skolni_rad_sd_19.pdf|Řád školní družiny}}** pro školní rok 2019/2020
  
  
-**Roční plán činnosti jednotlivých oddělení ŠD při ZŠ Dobrá pro školní rok 2019/2020**+** {{:​sd:​rocni_plan_sd_2019_2020.pdf|Roční plán činnosti jednotlivých oddělení ŠD při ZŠ Dobrá pro školní rok 2019/2020}}**
  
  
Řádek 23: Řádek 23:
 2. oddělení – **Hana Velčovská **  2. oddělení – **Hana Velčovská **
   
-3. oddělení – **Mgr. ​Nika Oramová ​**+3. oddělení – **Mgr. ​Bc. Klára Davídková ​**
  
 4. oddělení – **Nováková Renáta ** 4. oddělení – **Nováková Renáta **
  
-5. oddělení – **Koloničná Alena **+5. oddělení – **Mgr. Oramová Nika **
  
  
Řádek 34: Řádek 34:
  
  
-1. oddělení – „Tajemství stoletého stromu+1. oddělení – „Z mamutího deníku
  
-2. oddělení – „Putování prstem po mapě – Česko+2. oddělení – „Putování prstem po mapě – Evropa
   
-3. oddělení –  „ Svět kolem nás+3. oddělení – „Všechny barvy duhy
  
-4. oddělení –  „Malí záchranáři“,​“ Historie a pověsti českých hradů“ +4. oddělení –  „Malí záchranáři“, ​„Zvířata v přírodě a mýtech“ 
   
-5. oddělení ​ –  Ve zdravém těle zdravý duch+5. oddělení ​ – „Malý vědec
   
-Všechna oddělení pak pravidelně a společně navštěvují školní tělocvičnu,​ kuchyňku a školní hřiště, chodí na poznávací vycházky po okolí Dobré, podle nabídky a zájmu žáků jednou měsíčně navštěvujeme filmové představení v kině Vlast a Jumpcentrum ve Frýdku-Místku. ​ +Společným projektem v tomto školním roce bude projekt „Příroda od jara od zimy“. 
 + 
 +Všechna oddělení pak pravidelně a společně navštěvují školní tělocvičnu,​ kuchyňku a školní hřiště, chodí na poznávací vycházky po okolí Dobré, podle nabídky a zájmu žáků jednou měsíčně navštěvujeme filmové představení v kině Vlast a Jumpcentrum ve Frýdku-Místku. 
 +V tomto školním roce proběhne realizace výstupů a jednotek výstupu projektu dle MS2014+ s názvem Profesní rozvoj doberských pedagogů II, reg. číslo: CZ.02.3.68/​0.0/​0.0/​18_063/​0008686. ​
  
  
Řádek 64: Řádek 67:
   * Hana Velčovská - hvelcovska@zsdobra.cz   * Hana Velčovská - hvelcovska@zsdobra.cz
   * Renata Nováková - rnovakova@zsdobra.cz   * Renata Nováková - rnovakova@zsdobra.cz
-  * Bc. Alena Koloničná ​akolonicna@zsdobra.cz+  * Mgr. Bc. Klára Davídková ​kdavidkova@zsdobra.cz
   * Mgr. Nika Oramová - noramova@zsdobra.cz   * Mgr. Nika Oramová - noramova@zsdobra.cz
   * Jana Řeháčková - jrehackova@zsdobra.cz   * Jana Řeháčková - jrehackova@zsdobra.cz
Řádek 71: Řádek 74:
  
  
- 
- 
- 
- 
-====== Školní družina 2018/​2019====== 
- 
-**{{:​sd:​kriteriasd2018.pdf|Kritéria pri přijetí do školní družiny}}** pro školní rok 2018/2019 
- 
-**{{:​sd:​rad_druziny_2018.pdf|Řád školní družiny}}** pro školní rok 2018/2019 
- 
- 
-**{{:​sd:​rocni_plan_sd_2018_2019.pdf|Roční plán činnosti jednotlivých oddělení ŠD}} při ZŠ Dobrá pro školní rok 2018/2019** 
- 
- 
-Poplatek za pobyt ve školní družině se stanovuje na 60 Kč měsíčně. Platba se hradí pololetně. Takto získané prostředky pokrývají nákup pomůcek, potřeb i doplňování a zlepšování vybavení prostor ŠD. Při dlouhodobé nepřítomnosti delší než jeden kalendářní ​ měsíc, lze žádat vrácení alikvotní části poplatku. 
- 
-Docházka do ŠD je po přihlášení žáka povinná, přihláška je závazná. Omluva žáka ve ŠD, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, musí být podána zákonným zástupcem vychovatelce ŠD písemně. Také předem známou nepřítomnost žáka ve ŠD oznámí zákonný zástupce písemně. Žák bez vědomí vychovatelky oddělení neopouští. 
- 
-Provoz ranní ŠD je pondělí–pátek od 6.10 do 7.30 hodin. Žáci přichází do ŠD vchodem od hlavní silnice, ohlásí se zvonkem a budou vpuštěni do budovy. Po skončení ranního provozu odvede žáky vychovatelka přes budovu školy do školních šaten, kde vyčkají do prvního zvonění a odejdou do svých tříd. 
- 
-Provoz odpolední ŠD je pondělí–pátek od 11.25 do 16.30 hodin. V 15.oo hodin se oddělení spojují. 
- 
-Pro každý školní rok je vypracováván konkrétní roční plán práce ŠD. 
- 
-1. oddělení – **Jana Řeháčková **  
- 
-2. oddělení – **Hana Velčovská **  
-  
-3. oddělení – **Mgr. Bc. Klára Davídková ** 
- 
-4. oddělení – **Nováková Renáta ** 
- 
-5. oddělení – **Koloničná Alena ** 
- 
- 
----- 
- 
- 
- 
-1. oddělení – „Tajemství stoletého stromu“ 
- 
-2. oddělení – „Putování prstem po mapě – Česko“ 
-  
-3. oddělení –  „ Svět kolem nás“ 
- 
-4. oddělení –  „Malí záchranáři“,​“ Historie a pověsti českých hradů“ ​ 
-  
-  
-5. oddělení ​ –  „Ve zdravém těle zdravý duch“ 
-  
-Všechna oddělení pak pravidelně a společně navštěvují školní tělocvičnu,​ kuchyňku a školní hřiště, chodí na poznávací vycházky po okolí Dobré, podle nabídky a zájmu žáků jednou měsíčně navštěvujeme filmové představení v kině Vlast a Jumpcentrum ve Frýdku-Místku.  ​ 
- 
- 
- 
- 
-Režim dne jednotlivých oddělení: 
- 
-Ranní ŠD: 6.10-7.30 - spontánní činnosti 
- 
-Odpolední ŠD:  
-  * 11.25-13.00 - spontánní činnosti, individuální práce 
-  * 13.00–14.30 - otevřená nabídka různých ​ činností (projektová činnost, vzdělávací činnost) 
-  * 14.30–15.00 - odpočinková a klidová činnosti  ​ 
-  * 15.00-15.30 - příprava na vyučování (spojení žáků do jednoho oddělení) 
-  * 15.30-16.30 - spontánní činnosti  ​ 
- 
-Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby vychovatelka telefonicky upozorní jeho zákonného zástupce a ředitelku školy, popř. zástupkyni ŘŠ. Se žákem vychovatelka zůstane až do doby předání zákonným zástupcům. 
- 
-**Kontakt: ** 
-  * Hana Velčovská - hvelcovska@zsdobra.cz 
-  * Renata Nováková - rnovakova@zsdobra.cz 
-  * Bc. Alena Koloničná - akolonicna@zsdobra.cz 
-  * Mgr. Bc. Klára Davídková - kdavidkova@zsdobra.cz 
-  * Jana Řeháčková - jrehackova@zsdobra.cz 
  
  
  
  
 
/var/www/html/wiki/data/attic/skolni_druzina.1564684498.txt.gz · Poslední úprava: 2019/08/01 18:34 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki