Školní družina 2017/2018

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny pro školní rok 2017/2018

Vnitřní řád školní družiny pro školní rok 2017/2018

Roční plán činnosti jednotlivých oddělení ŠD při ZŠ Dobrá pro školní rok 2017/2018

Školní družina je součástí Základní školy Dobrá a nachází se v budově staré školy. Činnost školní družiny je rozdělena do pěti oddělení s celkovou kapacitou 150 dětí. Před i po skončení školního vyučování jsou zde děti pod dohledem pedagogických pracovníků. Provoz školní družiny upřesňuje Vnitřní řád ŠD. Stravování dětí probíhá ve školní jídelně. Pitný režim je zajištěn.

Pro každý školní rok je vypracováván konkrétní roční plán práce ŠD.

1. oddělení – Jana Řeháčková

2. oddělení – Hana Velčovská

3. oddělení – Mgr. Bc. Klára Davídková

4. oddělení – Nováková Renáta

5. oddělení – Koloničná Alena

Všechna oddělení pak pravidelně a společně navštěvují školní tělocvičnu, učebny, kuchyňku a školní hřiště, chodí na poznávací vycházky po okolí Dobré.

Děti školní družiny jsou rozděleny do následujících oddělení:

 • 1. oddělení - vychovatelka
 • 2. oddělení - vedoucí vychovatelka
 • 3. oddělení - vychovatelka
 • 4. oddělení - vychovatelka
 • 5. oddělení - vychovatelka

Poplatek za pobyt ve školní družině se stanovuje na 60 Kč měsíčně. Platba se hradí pololetně. Takto získané prostředky pokrývají nákup pomůcek, potřeb i doplňování a zlepšování vybavení prostor ŠD. Při dlouhodobé nepřítomnosti delší než jeden kalendářní měsíc, lze žádat vrácení alikvotní části poplatku.

Docházka do ŠD je po přihlášení žáka povinná, přihláška je závazná. Omluva žáka ve ŠD, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, musí být podána zákonným zástupcem vychovatelce ŠD písemně. Také předem známou nepřítomnost žáka ve ŠD oznámí zákonný zástupce písemně. Žák bez vědomí vychovatelky oddělení neopouští.

Provoz ranní ŠD je pondělí–pátek od 6.10 do 7.30 hodin. Žáci přichází do ŠD vchodem od hlavní silnice, ohlásí se zvonkem a budou vpuštěni do budovy. Po skončení ranního provozu odvede žáky vychovatelka přes budovu školy do školních šaten, kde vyčkají do prvního zvonění a odejdou do svých tříd.

Provoz odpolední ŠD je pondělí–pátek od 11.25 do 16.30 hodin. V 15.oo hodin se oddělení spojují.

Režim dne jednotlivých oddělení:

Ranní ŠD: 6.10-7.30 - spontánní činnosti

Odpolední ŠD:

 • 11.25-13.00 - spontánní činnosti, individuální práce
 • 13.00–14.30 - otevřená nabídka různých činností (projektová činnost, vzdělávací činnost)
 • 14.30–15.00 - odpočinková a klidová činnosti
 • 15.00-15.30 - příprava na vyučování (spojení žáků do jednoho oddělení)
 • 15.30-16.30 - spontánní činnosti

Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby vychovatelka telefonicky upozorní jeho zákonného zástupce a ředitelku školy, popř. zástupkyni ŘŠ. Se žákem vychovatelka zůstane až do doby předání zákonným zástupcům.

Kontakt:

 • Hana Velčovská - hvelcovska@zsdobra.cz
 • Renata Nováková - rnovakova@zsdobra.cz
 • Bc. Alena Koloničná - akolonicna@zsdobra.cz
 • Mgr. Bc. Klára Davídková - kdavidkova@zsdobra.cz
 • Jana Řeháčková - jrehackova@zsdobra.cz

Školní družina 2016/2017

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny pro školní rok 2016/2017

Vnitřní řád školní družiny pro školní rok 2016/2017

Roční plán činnosti jednotlivých oddělení ŠD při ZŠ Dobrá pro školní rok 2016/2017

Školní družina je součástí Základní školy Dobrá a nachází se v budově staré školy. Činnost školní družiny je rozdělena do pěti oddělení s celkovou kapacitou 150 dětí. Před i po skončení školního vyučování jsou zde děti pod dohledem pedagogických pracovníků. Provoz školní družiny upřesňuje Vnitřní řád ŠD. Stravování dětí probíhá ve školní jídelně. Pitný režim je zajištěn.

Pro každý školní rok je vypracováván konkrétní roční plán práce ŠD.

1. oddělení – Na obloze

2. oddělení – Putování do pravěku

3. oddělení – Mořeplavci

4. oddělení – Kde bydlely princezny

5. oddělení – Putování prstem po mapě - Asie

Všechna oddělení pak pravidelně a společně navštěvují školní tělocvičnu, kuchyňku a školní hřiště, chodí na poznávací vycházky po okolí Dobré.

Změna ve vedení následujících oddělení k 1. 3. 2017

Děti školní družiny jsou rozděleny do následujících oddělení:

 • 1. oddělení - vychovatelka Mgr. Rehwaldová Naděžda
 • 2. oddělení - vedoucí vychovatelka Velčovská
 • 3. oddělení - vychovatelka Mgr. Bc. Davídková Klára
 • 4. oddělení - vychovatelka Nováková Renáta
 • 5. oddělení - vychovatelka Mgr. Kateřina Dobešová

Děti školní družiny jsou rozděleny do následujících oddělení:

 • 1. oddělení - vychovatelka Mgr. Rehwaldová Naděžda
 • 2. oddělení - vychovatelka Bc. Koloničná Alena/Mgr. Kateřina Dobešová
 • 3. oddělení - vychovatelka Bc. Nováková Markéta
 • 4. oddělení - vychovatelka Nováková Renáta
 • 5. oddělení - vedoucí vychovatelka Velčovská

Poplatek za pobyt ve školní družině se stanovuje na 60 Kč měsíčně. Platba se hradí pololetně. Takto získané prostředky pokrývají nákup pomůcek, potřeb i doplňování a zlepšování vybavení prostor ŠD. Při dlouhodobé nepřítomnosti delší než jeden kalendářní měsíc, lze žádat vrácení alikvotní části poplatku.

Docházka do ŠD je po přihlášení žáka povinná, přihláška je závazná. Omluva žáka ve ŠD, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, musí být podána zákonným zástupcem vychovatelce ŠD písemně. Také předem známou nepřítomnost žáka ve ŠD oznámí zákonný zástupce písemně. Žák bez vědomí vychovatelky oddělení neopouští.

Provoz ranní ŠD je pondělí–pátek od 6.10 do 7.30 hodin. Žáci přichází do ŠD vchodem od hlavní silnice, ohlásí se zvonkem a budou vpuštěni do budovy. Po skončení ranního provozu odvede žáky vychovatelka přes budovu školy do školních šaten, kde vyčkají do prvního zvonění a odejdou do svých tříd.

Provoz odpolední ŠD je pondělí–pátek od 11.25 do 16.30 hodin. V 15.oo hodin se oddělení spojují.

Režim dne jednotlivých oddělení:

Ranní ŠD: 6.10-7.30 - spontánní činnosti

Odpolední ŠD:

 • 11.25-13.00 - spontánní činnosti, individuální práce
 • 13.00–14.30 - otevřená nabídka různých činností (projektová činnost, vzdělávací činnost)
 • 14.30–15.00 - odpočinková a klidová činnosti
 • 15.00-15.30 - příprava na vyučování (spojení žáků do jednoho oddělení)
 • 15.30-16.30 - spontánní činnosti

Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby vychovatelka telefonicky upozorní jeho zákonného zástupce a ředitelku školy, popř. zástupkyni ŘŠ. Se žákem vychovatelka zůstane až do doby předání zákonným zástupcům.

Kontakt:

 • Hana Velčovská - hvelcovska@zsdobra.cz
 • Renata Nováková - rnovakova@zsdobra.cz
 • Bc. Alena Koloničná - akolonicna@zsdobra.cz
 • Bc. Nováková Markéta - mnovakova@zsdobra.cz
 • Mgr. Naděžda Rehwaldová - nrehwaldova@zsdobra.cz
 • Mgr. Kateřina Dobešová - kdobesova@zsdobra.cz
 
/var/www/html/wiki/data/pages/skolni_druzina.txt · Poslední úprava: 2017/11/03 12:43 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki