Projektový den 7. třídy na téma: Kyberšikana

Termín: 14. 11. 2018

Časová dotace: 4. vyučovací hodiny

Třída: 7.A

V posledních letech se na internetu objevil nový negativní fenomén – kyberšikana, která ohrožuje zejména děti. Naši žáci se tedy s prevencí kyberšikany seznamují ve výuce, 14. listopadu pak s pomocí agentury Nebuď obět a pana lektora Lukáše Látala prožila třída 7. A projektový den „S kyberšikanou v duši“. Cílem tohoto projektového dne bylo soustředit se na prevenci kyberšikany a rizikového chování na sociálních sítích, nepředkládat dětem hotová řešení, ale dovést je k samostatnému vyřešení dané problémové situace. Pro děti byly připraveny aktivity zaměřené na rizika internetu, jakými jsou kyberšikana, sexting, kybergrooming, sociální sítě atd.

Během projektového dne byla využita řada činností, například hraní rolí, brainstorming a diskusní pavučina, myšlenková mapa, volné psaní, diskuze. Žáci natáčeli na tablet krátkou scénku o šikaně. Všechny metody práce byly žáky hodnoceny jako zajímavé a zábavné.

Na závěr proběhlo zhodnocení aktivit třídou a lektory společným komentářem pro jednotlivé aktivity, byly reflektovány pozitivní vlivy aktivit na budoucí chování žáků na sociálních sítích a případné změny v jejich chování po prožitém dni a uvědomění si probíraných rizik na sociálních sítích. Žáci se nebáli komunikovat, kladli spoustu otázek a chtěli by ještě zažít další projektový den spojený s podobným zaměřením.

 
/var/www/html/wiki/data/pages/projektovy_den_7._tridy_na_tema_kybersikana.txt · Poslední úprava: 2018/12/03 04:33 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki