Projekt Úžasná věda - Místní akční plán Frýdek-Místek II

Říjen byl letos ve znamení vědy. Naše škola se zapojila do projektu s názvem Úžasná věda – Místní akční plán Frýdek-Místek II. Žáci druhého stupně si postupně formou exkurzí do světa vědy a techniky prohlédli interaktivní expozice a absolvovali výukové programy zaměřené na přírodní vědy. V rámci tohoto projektu měli žáci hrazenou dopravu a návštěvy expozic a výukových lekcí, u dvoudenních akcí i ubytování a stravu.

2. října vyjela první část sedmáků do Pevnosti poznání v Olomouci. Prošli zde všemi čtyřmi expozicemi. Mimo jiné si vyzkoušeli vojenské uniformy, přetvářeli krajinu na interaktivním pískovišti, zkoumali funkci kladkostroje nebo pozorovali vlastnosti světla. Ve výukových lekcích hledali řešení hádanek a hlavolamů a v místním planetáriu zhlédli komentovanou filmovou projekci o Sluneční soustavě. Po obědě celou exkurzi uzavírala prohlídka ZOO Olomouc. 12. října postupně celý šestý ročník navštívil interaktivní výstavu Malého Světa techniky. Žáci si připomněli průmyslovou historii našeho kraje a vývoj techniky od lidského pohonu, přes parní stroje až po současnost. Sami si vyzkoušeli např. práci se soustruhem, kladkou, výrobu elektřiny a řízení lokomotivy, autobusu nebo auta. Nejvíce však většinu zaujaly interiéry ponorky.

Od 17. do 19. října proběhly dvoudenní exkurze pro 9. ročník do Liberce. Žáci měli příležitost vyjet lanovkou na Ještěd, prohlédnout si vysílač i jeho okolí a turistickou trasou se vrátit k nástupní stanici lanovky. Pak nás čekala večeře v místní menze a poté ubytování na koleji liberecké univerzity. Druhý den jsme se zaujetím sledovali tematickou show Zkroceni elektrické energie a zbytek dopoledne jsme strávili v prostorách iQLANDIE, kde jsme objevovali nové poznatky i ověřovali své znalosti, odhady a logické myšlení. 23. října navštívila Pevnost poznání v Olomouci druhá část sedmáků. I tentokrát prošli expozice a výukové programy. Před odjezdem si prohlédli olomoucké náměstí s morovými sloupy, kašnami a radnicí s orlojem.

Poslední akce v říjnu byla Tematická dílna v penzionu Zátiší v Komorní Lhotce. Dílna byla určena pro žáky nadané na matematiku a fyziku. Postupně měřili, počítali, vyhodnocovali a zakreslovali do grafů rychlost vlaku, zkoumali ergonomii a smysly lidského těla, sledovali pohyby a zákonitosti vrtulek a vírníků. Všechny zaujala výroba funkční robotické ruky z papíru a provázků. Součástí dílny byly také úlohy z Archimediády (fyzikální olympiády) a logické hádanky a hříčky.

Začátkem listopadu je ještě připravena cesta do Brna pro 8. ročník. Tentokrát nás čeká prohlídka Technického muzea v Brně, program v Technické herně a expozice Kultura nevidomých, kterou absolvují žáci v šátcích na očích. Za zmínku určitě stojí ještě odpolední program – jedinečná výstava Titanic.

Každá exkurze byla trochu jiná, ale jedno měly společné – žáci nadšeně a se zaujetím sledovali, zkoušeli, objevovali a ověřovali poznatky z oblasti techniky a přírodních věd. Byla to prostě Úžasná věda.V rámci projektu Úžasná věda žáci návštivili - fotodokumentace:

 
/var/www/html/wiki/data/pages/projekt_uzasna_veda_-_mistni_akcni_plan_frydek-mistek_ii.txt · Poslední úprava: 2018/11/07 07:07 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki