Programování s Ozoboty (soutěž) - 4. ročník

Termín: 19. 3. 2019

Programujeme s Ozoboty

V loňském kalendářním roce se začaly ve škole objevovat záhadné krabice se zvláštně roztomilými robotky. Brzy se ukázalo, že v tom má prsty naše kolegyně Michaela Kuboňová, která s průkopnickým nadšením začala ve výuce tyto malé roboty používat. S mírnou nedůvěrou a překvapeným úžasem jsme my ostatní zírali, co její robotci zvaní Ozoboti dokáží. Díky senzorům mohou jezdit po nakreslených liniích, k čemuž postačí obyčejný fix. A s několika barevnými fixy jim uživatel může naprogramovat opravdu dobrodružnou cestu, na které budou Ozoboti správně odbočovat, vířit jako tornádo a blikat jako vánoční stromeček.

Co všechno tato moderní pomůcka u žáků formuje? Slouží jako úvod do světa programování atraktivní a zábavnou formou, rozvíjí u dětí informatické myšlení, trénuje logiku a učí je, že se nemají spokojit s prvním řešením, které je napadne, neboť vždy může existovat řešení, které je vhodnější a elegantnější. V době, kdy se trh práce potýká s chronickým nedostatkem IT odborníků, má taková výuka velký smysl, zvláště když je programování Ozobotů tak zábavné a malí Ozoboti jsou tak šarmantní.

A protože máme na naší škole samé šikovné žáky, mohla ve dnech 18. a 19. března proběhnout soutěž s názvem Programujeme s Ozoboty. Soutěž byla určena pro 12 žáků 3. ročníku a 12 žáků 4. ročníku. Na začátku si děti s paní učitelkou Kuboňovou připomněly, jak Ozobot reaguje, jak se léčí, tzv. kalibruje a jak je třeba přemýšlet, aby se dostavil kýžený úspěch. Soutěžící využívali při programování Ozobotů papíry, barevné fixy na vytváření ozokódů a iPady. Nechybělo občerstvení, vždyť zaměstnaný mozek potřebuje doplnit energii. Děti musely splnit 4 úkoly, které byly zaměřené na doplňování správných ozokódů tak, aby Ozobot našel vhodnou cestu za svým cílem. Vítězům se povedlo naplánovat cestu tak, aby jejich Ozobot prošel všemi úskalími.

Dětem se soutěž i práce s Ozoboty velmi líbila a věříme, že brzy se naši milí robůtci objeví ve více hodinách a budou moci okouzlit více žáků naší školy. V překotně se rozvíjejícím současném světě může jen málokdo odhadnout, jaká zaměstnání budou naši malí svěřenci nakonec vykonávat, rozhodně však víme, že k hlavním charakteristikám úspěšného člověka bude stále více patřit schopnost tvůrčím způsobem řešit problémy a samostatně uvažovat.

Jan Lörinc

 
/var/www/html/wiki/data/pages/programovani_s_ozoboty_-_4._rocnik.txt · Poslední úprava: 2019/03/31 16:32 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki