Přestup žáků do 6. ročníku 2019/2020

Kritéria pro přestup žáků do 6. ročníku 2019/2020

Základní škola Dobrá, příspěvková organizace svou ředitelkou stanovuje 10. květen 2019 jako termín, odkdy budou vyřizovány žádosti zákonných zástupců žáka o přestup do 6. ročníku Základní školy Dobrá pro školní rok 2019/2020.

Žádost o přestup do 6. ročníku Základní školy Dobrá pro školní rok 2019/2020 doručte nejpozději do 20. května 2019 na sekretariát školy.

Základní škola Dobrá přednostně umožní přestup uchazečům s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy Dobrá, příspěvková organizace, tzn. s trvalým bydlištěm v obci Dobrá a na základě dohody o společném spádovém obvodu s trvalým bydlištěm v obci Dobratice, Nižní Lhoty, Nošovice a Vojkovice.

V případě volné kapacity v budoucím 6. ročníku budou následně přijati uchazeči s místem trvalého pobytu mimo školský obvod Základní školy Dobrá, p.o.:

1. Přednostně jsou přijímáni uchazeči s místem trvalého pobytu mimo školský obvod Základní školy Dobrá, jejichž sourozenec se v době vydání rozhodnutí vzdělává v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Dobrá.

2. Jestliže je počet uchazečů uvedených v bodě 1. vyšší, než je počet uchazečů, které lze přijmout, pak jsou přijatí uchazeči určeni losováním. Losování provede ředitelka školy v přítomnosti člena školské rady za zřizovatele a zástupce zákonných zástupců uchazečů v den určený ředitelkou školy a oznámený způsobem umožňujícím dálkový přístup.

3. Jestliže jsou přijati všichni uchazeči v bodě 1., jsou přijati uchazeči, kteří nejsou přednostně přijímáni.

4. Jestliže je počet uchazečů uvedených v bodě 3. vyšší, než je počet uchazečů, které lze přijmout, pak jsou přijatí uchazeči určeni losováním. Losování provede ředitelka školy v přítomnosti člena školské rady za zřizovatele a zástupce zákonných zástupců uchazečů v den určený ředitelkou školy a oznámený způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Žádost o přestup do 6. ročníku Základní školy Dobrá pro školní rok 2019/2020 - ke stažení zde.

28. 2. 2019 Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

 
/var/www/html/wiki/data/pages/prestup_zaka.txt · Poslední úprava: 2019/04/08 15:44 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki