14denní plány - 1.-5. ročník

Ročník Období Ke stažení
1. třída13. 11.-24. 11. 2017 Stáhnout
2. třída13. 11.-24. 11. 2017 Stáhnout
3. třída13. 11.-24. 11. 2017 Stáhnout
4. třída13. 11.-24. 11. 2017 Stáhnout
5. třída13. 11.-24. 11. 2017 Stáhnout

14denní plány pro 2. stupeň

Ročník Termín Ke stažení
6. ročník13. 11.-24. 11. 2017 Stáhnout
7. ročník13. 11.-24. 11. 2017 Stáhnout
8. ročník13. 11.-24. 11. 2017 Stáhnout
9. ročník13. 11.-24. 11. 2017 Stáhnout

Vysvětlivky

Průřezová témata

 • VDO - Výchova demokratického občana
 • MV - Mediální výchova
 • MKV - Multikulturní výchova
 • EV - Environmentální výchova
 • VMEGS - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • OSV - Osobnostní a sociální výchova


Klíčové kompetence

 • KU - Kompetence k učení
 • KP - Kompetence pracovní
 • KK - Kompetence komunikativní
 • KŘP - Kompetence k řešení problémů
 • KSP - Kompetence sociální a personální
 • KO - Kompetence občanské
 
/var/www/html/wiki/data/pages/plany_pro_1._a_2._stupen.txt · Poslední úprava: 2017/11/10 14:16 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki