Informace k přijímacímu řízení na SŠ 2020/21

Aktuální informace 12. 1. 2021 k přihláškám na střední školy:

 1. Žák se může hlásit na dvě střední školy nebo na dva různé obory v rámci jedné školy (budou vytištěny dvě přihlášky).
 2. Pořadí škol nerozhoduje, přihlášky budou stejné. Pořadí určuje termín jednotné přijímací zkoušky, na první škole se budou konat příjímací zkoušky v prvním termínu, na druhé škole ve druhém termínu (pokud se jedná o maturitní obory). V letošním školním roce je umožněno konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech také všem uchazečům, kteří podají pouze jednu přihlášku s jednotnou přijímací zkouškou.
 3. Žáci, hlásící se na obory s výučním listem, přijímací zkoušky nekonají, pořadí škol není rozhodující.
 4. Přihlášky vytiskneme ve škole, formulář na vyplnění pro tisk přihlášek je na nástěnce třídy.
 5. Poté Vám budou přihlášky předány s dalšími instrukcemi (lékařská prohlídka).
 6. Přihlášku odešlete doporučeně nebo osobně odevzdejte na příslušnou střední školu do 1. 3. 2021.
 7. K přihlášce můžete přiložit ověřené kopie diplomů z olympiád – nejlépe 1. místa (ověřují na Matrice OÚ v Dobré) – viz kritéria přijímacího řízení jednotlivých SŠ.
 8. V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. školy nemohou střední školy v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. (tzn. vysvědčení za druhé pololetí se do kritérií přijímacího řízení nezapočítává).
 9. Termíny přijímacích zkoušek pro čtyřleté obory – 1. termín 12. 4. 2021, 2. termín – 13. 4. 2021.
 10. Jednotné přijímací zkoušky probíhají z matematiky a českého jazyka, zajišťuje firma Cermat https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska
 11. V letošním školním roce může ředitel střední školy zrušit zkoušky firmy Cermat a nahradit je svým přijímacím řízením. V případě malého počtu přihlášených žáků může být přijímací zkouška zrušena. Bližší informace https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska
 12. V případě, že bude žák přijat na SŠ, je nutné potvrdit přijetí odevzdáním Zápisového lístku na škole, na kterou žák nastoupí. Zápisový lístek bude na naší škole vystaven a Vy si ho vyzvednete osobně – poté odevzdáte na SŠ (na SŠ musí být odevzdán do 10 pracovních dnů od přijetí).
 13. Termín vyzvednutí zápisových lístků bude určen s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci.
 14. Bližší informace k Zápisovým lístkům a přijímacímu řízení u výchovného poradce – osobně v době konzultačních hodin, v Bakalářích, emailem jfilipova@zsdobra.cz, tel.: 558 412 473.
 15. Přijímací řízení se může být ovlivněno aktuální epidemiologickou situací.

Bližší informace najdete na internetu přímo na webových stránkách jednotlivých škol.

Nejnovější informace o přijímacím řízení (ke dni 1. 12. 2020) - https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/jak-probehnou-prijimaci-a-maturitni-zkousky

Informace k přijímacímu řízení

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

https://prijimacky.cermat.cz/menu/pravni-normy

V letošním školním roce byl zrušen Trh vzdělávání a uplatnění, který se každoročně konal v hale Polárka. Volba povolání bude probíhat online na odkaze

<https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-skolstvi-kultury-mladeze-a-telovychovy/volba-povolani>,

kde je seznam středních škol okresů Frýdek-Místek, Karviná, Ostrava a Nový Jičín, a kam mají školy možnost vložit svou prezentaci. Postupně zde budou publikovány také „užitečné rady pro deváťáky“.

Kontakty na střední školy z jiných okresů naleznete na <http://www.atlasskolstvi.cz>.

Atlas škol a informace o oborech v nejbližších okresech dostane každý žák koncem října.

Můžete se obracet i na Informační a poradenské středisko pro volbu povolání na Úřadu práce ve Frýdku-Místku.

Další informace najdete na internetu přímo na webových stránkách jednotlivých škol. Zajímavý je i web, který má pomoci s výběrem školy:http://www.infoabsolvent.cz

Odkaz na stránky MŠMT, kde jsou zatím zveřejněny termíny přijímacích zkoušek. https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

V případě dotazů nebo konzultace kontaktujte výchovnou poradkyni Mgr. Janu Filipovou.

 
/var/www/html/wiki/data/pages/informace_pro_rodice_zaku_9._r.txt · Poslední úprava: 2021/01/14 16:53 autor: jfilipova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki