Aktuální informace pro rodiče a žáky 5. a 7. ročníku

  1. Pokud chcete své dítě přihlásit na víceleté gymnázium, informujte během prosince a ledna třídního učitele.
  2. Dítě dostane informační list od výchovné poradkyně v lednu 2021, který vyplníte a zpět pošlete do školy.
  3. Přihlášky budou na základě tohoto listu vytištěny a poté Vám zpět doručeny s dalšími instrukcemi.
  4. Přihlášku odešlete doporučeně nebo osobně odevzdejte na příslušnou střední školu do 1. 3. 2021.
  5. K přihlášce můžete přiložit ověřené kopie diplomů z olympiád – nejlépe 1. místa (ověřují na Matrice OÚ v Dobré) – viz kritéria přijímacího řízení jednotlivých SŠ.
  6. V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. školy nemohou v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.
  7. Termíny přijímacích zkoušek pro víceletá gymnázia – 1. termín 14. 4. 2021, 2. termín – 15. 4. 2021.
  8. Jednotné přijímací zkoušky probíhají z matematiky a českého jazyky, zajišťuje firma Cermat https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska
  9. V případě, že bude Vaše dítě přijato na SŠ, je nutné okamžitě informovat výchovného poradce, neboť Vy musíte potvrdit přijetí odevzdáním Zápisového lístku. Zápisový lístek bude na naší škole vystaven a Vy si ho vyzvednete osobně – poté odevzdáte na SŠ (na SŠ musí být odevzdán do 10 pracovních dnů od přijetí).
  10. Bližší informace k Zápisovým lístkům u výchovného poradce – osobně v době konzultačních hodin, v Bakalářích, emailem jfilipova@zsdobra.cz, tel.: 558 412 473.

Další informace najdete na internetu přímo na webových stránkách jednotlivých škol.

 
/var/www/html/wiki/data/pages/informace_pro_rodice_zaku_-_viceleta_gymn.txt · Poslední úprava: 2020/10/14 16:02 autor: jfilipova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki