Aktuální informace pro rodiče a žáky 5. a 7. ročníku

  1. Pokud chcete své dítě přihlásit na víceleté gymnázium, informujte třídního učitele.
  2. Dítě dostane informační list od výchovné poradkyně v lednu 2019, který vyplníte a zpět pošlete do školy.
  3. Přihlášky budou na základě tohoto listu vytištěny a poté Vám zpět doručeny s dalšími instrukcemi.
  4. Přihlášku odešlete doporučeně nebo osobně odevzdejte na příslušnou střední školu do 1. 3. 2019.
  5. K přihlášce můžete přiložit ověřené kopie diplomů z olympiád – nejlépe 1. místa (ověřují na Matrice OÚ v Dobré) – viz kritéria přijímacího řízení jednotlivých SŠ.
  6. V případě, že bude Vaše dítě přijato na SŠ, je nutné okamžitě informovat výchovného poradce, neboť Vy musíte potvrdit přijetí odevzdáním Zápisového lístku. Zápisový lístek bude v naší škole vystaven a Vy si ho vyzvednete osobně – poté odevzdáte na SŠ (na SŠ musí být odevzdán do 10 pracovních dnů od přijetí).
  7. Bližší informace k Zápisovým lístkům u výchovného poradce – osobně v době konzultačních hodin, popř. jfilipova@zsdobra.cz, tel.: 558 412 473.


Informace o přijímacích zkouškách jsou průběžně poskytovány na adrese: http://www.kvic.cz/prijimacky. Na tomto webu naleznete:

  • seznam všech středních škol Moravskoslezského kraje, které se do jednotných přijímacích zkoušek zapojily;
  • vzorové testy z ČJ a M, jejichž autorem je na základě uskutečněného výběrového řízení CERMAT;
  • odpovědi na často kladené dotazy.

Další informace najdete na internetu přímo na webových stránkách jednotlivých škol. Zajímavý je i nový web, který má pomoci s výběrem školy: http://www.infoabsolvent.cz/.

 
/var/www/html/wiki/data/pages/informace_pro_rodice_zaku_-_viceleta_gymn.txt · Poslední úprava: 2018/08/05 19:52 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki