Grantový program „Společně 2020“ - Hyundai Motor Manufacturing Czech

Zdroj: https://hyundai-motor.cz/o-spolecnosti/grantovy-program-2/

Výsledky grantového programu Společně 2020

Název projektu: Robotická včelka v ZŠ Dobrá

Harmonogram: školní rok 2020/2021

Příspěvek: 20 000 Kč (Příspěvek HMMC ve výši 20 000 kč byl použit na pořízení robotické včelky.)

Celkový rozpočet: 45 990 Kč

Kategorie: Společně pro děti

Anotace projektu: Podpora technického vzdělávání dětí na ZŠ. Inovací výuky chceme probudit v dětech badatelské sklony, chceme zapojit žáky do výuky technických předmětů praktickým způsobem a podpořit moderní trendy ve vzdělávání. Nákupem robotické včelky Bee-bot a Blue-bot s příslušenstvím chceme u našich nejmladších žáků zajistit plynulý přechod z MŠ, kdy u dětí převažovala herní činnost. Chceme nenásilnou formou rozvíjet logické myšlení, prostorovou orientaci, podporovat zrakové a časové vnímání, rozvíjet vyjadřovací a komunikační schopnosti, rozvíjet tvořivost a paměť, schopnost umět prodat své získané zkušenosti, nebát se úspěchu a neúspěchu, umět spolupracovat. Chceme dětem napodobit reálný svět – spojit jejich algoritmické myšlení a rozvoj znalostí o přírodě, povoláních, dopravních prostředcích. Vždyť moderní informační a komunikační technologie se staly běžnou součástí života každého z nás. Svět se nepřetržitě mění a vyvíjí, vznikají nové profese. Stále více probíhá automatizace a digitalizace, velké množství lidské práce odvádějí roboti. Robotizace probíhá v podstatě ve všech odvětvích, která vyžadují fyzickou lidskou práci.

Fotodokumetace: Souhrnná dokumentace ke stažení

Robotické hračky s příslušnstvím

Výuka informatiky s využitím zakoupených robotických hraček a pomůcek (prosinec 2020)

 
/var/www/html/wiki/data/pages/grantovy_program_„spolecne_2020_-_hyundai_motor_manufacturing_czech.txt · Poslední úprava: 2020/12/09 08:44 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki