Centrum interaktivní výuky (CIV)

Interaktivní výuka

Naše škola se opět stala pro rok 2015 SMART Vzorovou školou.

Naše škola se stala pro rok 2014 SMART Vzorovou školou.

SMART Centrum interaktivní výuky je nositelem nových myšlenek a moderní styl výuky je naplňován vedením školy i každým jednotlivým učitelem. Aktivně tedy naplňuje inkluzívní model výuky a reformu školy za pomoci moderních technologií. SMART Centrum interaktivní výuky je škola otevřená, komunikativní a tyto prvky zapracované do ŠVP aktivně realizuje. Učitelé i další pedagogičtí pracovníci se cíleně vzdělávají, rozvíjí a jsou flexibilní vzhledem k okolnímu světu a novým podmínkám. Výuka na této škole probíhá způsobem, který rozvíjí v žácích nové dříve neznámé kompetence tolik potřebné pro uplatnění se v moderním světě 21. století.

SMART Centrum interaktivní výuky je zároveň SMART Vzorovou školou společnosti AV MEDIA, a.s. Titul SMART Vzorová škola i SMART Centrum interaktivní výuky získává škola na daný kalendářní rok, jeho udělení závisí výhradně na rozhodnutí společnosti AV MEDIA, a.s.


Interaktivní tabule - SMART Board - její výhody …

- nová metoda vyučování,

- nabízí žákům zábavnější formu výuky,

- zapojí do procesu i samotné děti, které spoluvytváří výuku a aktivně se zapojují do procesu vzdělávání,

- rozvíjí kreativitu u žáků, ale i u učitelů,

- výuka je názornější a efektivnější, …

Tabule se velmi jednoduše ovládá - ovládá se prstem nebo speciálním perem.

Další informace naleznete např. na webových adresách:

Ukázka - Učivo z informatiky - Sestava počítače

Firma AV Media - http://www.avmedia.cz/

Ve škole.cz - http://www.veskole.cz/ - zpřístupněné digitální učební materiály

Reference: http://www.avmedia.cz/skoly-reference/zakladni-skola-dobra-860-739-51.html

SMART Centrum interaktivní výuky je nositelem nových myšlenek a moderní styl výuky je naplňován vedením školy i každým jednotlivým učitelem. Aktivně tedy naplňuje inkluzívní model výuky a reformu školy za pomoci moderních technologií. SMART Centrum interaktivní výuky je škola otevřená, komunikativní a tyto prvky zapracované do ŠVP aktivně realizuje. Učitelé i další pedagogičtí pracovníci se cíleně vzdělávají, rozvíjí a jsou flexibilní vzhledem k okolnímu světu a novým podmínkám. Výuka na této škole probíhá způsobem, který rozvíjí v žácích nové dříve neznámé kompetence tolik potřebné pro uplatnění se v moderním světě 21. století.

SMART Centrum interaktivní výuky je zároveň SMART Vzorovou školou společnosti AV MEDIA, a.s. Titul SMART Vzorová škola i SMART Centrum interaktivní výuky získává škola na daný kalendářní rok, jeho udělení závisí výhradně na rozhodnutí společnosti AV MEDIA, a.s.

SMART Centra

 
/var/www/html/wiki/data/pages/centrum_interaktivni_vyuky_civ.txt · Poslední úprava: 2016/08/02 08:58 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki