Bobřík informatiky 2019

Termín: 5. 11. 2019

Kategorie: Mini (4.-5. ročník), Benjamín (7. ročník)

Soutěž je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií. Klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače. Žáci odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Žáci vyplňují online test, v němž vybírají z několika odpovědí nebo přemísťují objekty na obrazovce. Soutěž proběhla na počítačích, v počítačové učebně školy.

https://www.ibobr.cz/

Témata:

  • algoritmizace a programování,
  • porozumění informacím a jejich reprezentacím (kódování, jazyk, šifrování), strukturám (grafy, mapy), procesům,
  • řešení problémů (hledání strategií, logika, matematické základy informatiky),
  • digitální gramotnost, informační technologie v každodenním životě, technické otázky, společenské souvislosti používání technologií.

Bodování: Za každou správně zodpovězenou otázku získává žák body. Když odpoví nesprávně, nějaké body se odečtou. Pokud na otázku neodpoví, dostane za ni 0 bodů.

Otázky jsou rozděleny do tří skupin podle obtížnosti: 4 lehké, 4 střední a 4 těžké.

Na začátku testu má každý soutěžící 48 bodů (aby se mohly body odečítat). Maximálně lze dosáhnout 192 bodů. Hranice pro úspěšného řešitele je 120 bodů.

Žák 5. ročníku získal max. počet bodů - 192 bodů - gratulujeme.

 
/var/www/html/wiki/data/pages/bobrik_informatiky_2019.txt · Poslední úprava: 2019/11/05 10:05 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki