Přednáška doberského kronikáře p. Vojkovského - 100leté výročí ČSR

Termín: 13. listopadu 2018

Přednáška byla určená pro žáky 8. ročníku v rámci předmětu Občanská výchova.

Dne 13.11.2018 nás ve škole navštívil známý místní kronikář, pan Rostislav Vojkovský. Pro žáky osmého ročníku si připravil přednášku o historii naší školy v kontextu stoleté existence naší republiky. Povídání zaměřil na historii a vývoj školství v Dobré, popsal charakteristické znaky místních žáků tehdejší doby, například styl oblékání, chování, prospěch atd. Též zmínil způsob trávení přestávek, ale i metody výuky i případné kázeňské tresty a další různé zajímavosti ze života tehdejších žáků i učitelů. V průběhu přednášky také promítl mnoho dobových fotografií pro lepší představu tehdejšího života ve škole. Závěrem přednášky předvedl názornou ukázku, jak před sto lety bubeníci v ulicích oznamovali vznik nové republiky.

 
/var/www/html/wiki/data/pages/beseda_doberskeho_kronikare_p._vojkovskeho_-_100lete_vyroci_csr.txt · Poslední úprava: 2018/11/25 18:06 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki