6. šablona DUMu projektu EU peníze školám

Oblast Oblast Oblast
Jazyk a jazyková komunikace Člověk a příroda - Fyzika Člověk a zdraví - Výchova ke zdraví

Legenda:

DUM ve formátu .docx (Microsoft Office Word 2007), případně .doc (Microsoft Office Word 97-2003)

DUM ve formátu .notebook (SMART Notebook)

Jazyk a jazyková komunikace

 • EU - OP VK (1) - Určování času. Jak oznámit čas v anglickém jazyce; DUM publikován dne 26. 2. 2012
 • EU - OP VK (2) - Food and Health; DUM publikován dne 26. 2. 2012
 • EU - OP VK (3) - Modální slovesa (can, must, should); DUM publikován dne 25. 3. 2012
 • EU - OP VK (4) - Minulý čas prostý a průběhový; DUM publikován dne 31. 3. 2012
 • EU - OP VK (5)- Sloveso „can“; DUM publikován dne 21. 4. 2012
 • EU - OP VK (6) - Vazba There is/are someone + … ing; DUM publikován dne 22. 4. 2012
 • EU - OP VK (7) - Cartographers – Atlantis Awaits!; DUM publikován dne 29. 4. 2012
 • EU - OP VK (8) - Stupňování přídavných jmen; DUM publikován dne 20. 5. 2012
 • EU - OP VK (9) - Městečko Mythville; DUM publikován dne 20. 5. 2012
 • EU - OP VK (10) - Present Perfect. Past Simple; DUM publikován dne 20. 5. 2012
 • EU - OP VK (11) - Describing People – Vocabulary. Popis lidí – slovní zásoba; DUM publikován dne 3. 6. 2012
 • EU - OP VK (12) - Present Perfect & William Blake; DUM publikován dne 16. 6. 2012
 • EU - OP VK (13) - Adverbs. Příslovce; DUM publikován dne 16. 6. 2012
 • EU - OP VK (14) - Minulý čas prostý - opakování; DUM publikován dne 27. 10. 2012
 • EU - OP VK (15) - Přítomný čas prostý - opakování; DUM publikován dne 27. 10. 2012
 • EU - OP VK (16) - Daily Routines & Housework; DUM publikován dne 27. 12. 2012
 • EU - OP VK (17) - Present Perfect - Revision; DUM publikován dne 27. 12. 2012
 • EU - OP VK (18) - Částice „too“ a „enough“. Present Perfect – „for“ a „since“; DUM publikován dne 27. 12. 2012
 • EU - OP VK (19) - Present Simple & Present Continuous - Revision; DUM publikován dne 27. 12. 2012
 • EU - OP VK (20) - Pracovní list k písni Space Oddity Davida Bowieho; DUM publikován dne 27. 12. 2012

Člověk a příroda - Fyzika

 • EU - OP VK (1) - Fyzikální veličiny; DUM publikován dne 30. 9. 2012
 • EU - OP VK (2) - Fyzikální veličiny; DUM publikován dne 30. 9. 2012
 • EU - OP VK (3) - Rychlost. Praktické meření rychlosti.; DUM publikován dne 30. 9. 2012
 • EU - OP VK (4) - Posuvné účinky síly. Newtonovy pohybové zákony; DUM publikován dne 27. 10. 2012
 • EU - OP VK (5) - Délka, měřidla fyzikálních veličin, základní jednotky a jejich převodní vztahy; DUM publikován dne 29. 10. 2012
 • EU - OP VK (6) - Mechanická práce a výkon. Výpočet práce, výkonu.; DUM publikován dne 25. 11. 2012
 • EU - OP VK (7) - Otáčivé účinky síly. Jednoduché stroje – páka; DUM publikován dne 25. 11. 2012
 • EU - OP VK (8) - Otáčivé účinky síly. Jednoduché stroje – páka. Praktické ověření rovnováhy na páce; DUM publikován dne 25. 11. 2012
 • EU - OP VK (9) - Obsah. Měřidla fyzikálních veličin. Základní jednotky a jejich převodní vztahy; DUM publikován dne 25. 11. 2012
 • EU - OP VK (10) - Elektromagnet, Pravidlo pravé ruky, Elektromotor; DUM publikován dne 27. 12. 2012
 • EU - OP VK (11) - Objem, Měřidla fyzikálních veličin, Základní jednotky a jejich převodní vztahy; DUM publikován dne 27. 12. 2012
 • EU - OP VK (12) - Objem, Měřidla fyzikálních veličin, Základní jednotky a jejich převodní vztahy; DUM publikován dne 27. 12. 2012
 • EU - OP VK (13) - Tlak, tlaková síla; DUM publikován dne 27. 12. 2012
 • EU - OP VK (14) - Střídavý elektrický proud; DUM publikován dne 27. 12. 2012
 • EU - OP VK (15) - Objem, Měřidla fyzikálních veličin, Základní jednotky a jejich převodní vztahy; DUM publikován dne 27. 12. 2012
 • EU - OP VK (16) -Teplo, tepelná energie. Praktické měření tepla; DUM publikován dne 27. 1. 2013
 • EU - OP VK (17) - Hmotnost. Měřidla fyzikálních veličin. Základní jednotky a jejich převodní vztahy ; DUM publikován dne 27. 1. 2013
 • EU - OP VK (18) - Transformátor; DUM publikován dne 27. 1. 2013
 • EU - OP VK (19) - Čas. Měřidla fyzikálních veličin. Základní jednotky a jejich převodní vztahy; DUM publikován dne 27. 1. 2013
 • EU - OP VK (20) - Délka, objem, hmotnost. Praktické měření fyzikálních veličin ; DUM publikován dne 1. 2. 2013

Člověk a zdraví - Výchova ke zdraví

 • EU - OP VK (2) -Já a moji blízcí – Moje rodina, můj domov; DUM publikován dne 27. 1. 2013
 • EU - OP VK (3) - Jak si lépe porozumět – Respektování sebe i druhých - Vizitka; DUM publikován dne 7. 4. 2013
 • EU - OP VK (4) - Cesta ke zdraví – Zásady ochrany zdraví při činnostech v domácnosti; DUM publikován dne 7. 4. 2013
 • EU - OP VK (5) - Já a moji blízcí – Naše třída (kamarádství, přátelství); DUM publikován dne 7. 4. 2013
 • EU - OP VK (6) - Já a moji blízcí – Naše třída (kamarádství, přátelství); DUM publikován dne 7. 4. 2013
 • EU - OP VK (7) - Jak si lépe porozumět – Empatie; DUM publikován dne 7. 4. 2013
 • EU - OP VK (8) - Cesta ke zdraví - Zásady ochrany zdraví při činnostech v domácnosti; DUM publikován dne 7. 4. 2013
 • EU - OP VK (9) - Já a moji blízcí - Pravidla soužití v komunitě; DUM publikován dne 7. 4. 2013
 • EU - OP VK (10) - Cesta ke zdraví – Zásady ochrany zdraví při činnostech v domácnosti; DUM publikován dne 7. 4. 2013
 • EU - OP VK (11) - Jak si lépe porozumět – Komunikace s vrstevníky; DUM publikován dne 7. 4. 2013
 • EU - OP VK (12) - Zdraví na talíři – Zásady zdravé výživy; DUM publikován dne 7. 4. 2013
 • EU - OP VK (13) - Zdraví na talíři – Zásady zdravé výživy; DUM publikován dne 7. 4. 2013
 • EU - OP VK (14) - Cesta ke zdraví – Zdravé bydlení; DUM publikován dne 7. 4. 2013
 • EU - OP VK (15) - Zdraví na talíři – Zásady zdravé výživy; DUM publikován dne 7. 4. 2013
 • EU - OP VK (16) - Zásady zdravé výživy; DUM publikován dne 21. 4. 2013
 • EU - OP VK (17) - Zásady zdravé výživy; DUM publikován dne 21. 4. 2013
 • EU - OP VK (18) - Volby pro zdravý život; DUM publikován dne 21. 4. 2013
 • EU - OP VK (19) - Zdraví na talíři – Zásady společenského stravování; DUM publikován dne 21. 4. 2013
 • EU - OP VK (20) - Volby pro zdravý život – Patologické hráčství, práce s počítačem; DUM publikován dne 12. 5. 2013

Autorka: Mgr. Květoslava Lysková, klyskova@zsdobra.cz

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo), jejímž autorem je Květoslava Lysková, podléhá licenci Creative Commons - Uveďte autora - Zachovejte licenci 3.0 Česko.

 
/var/www/html/wiki/data/pages/6_sablona_dum.txt · Poslední úprava: 2013/07/05 13:34 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki