Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

6._a_7._tr [2009/07/25 15:26] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +======ČTRNÁCTIDENNÍ PLÁNY PRO 6. A 7. ROČNÍK======
 +
 +**6. ročník**
 +
 +
 +* {{:​plany:​6rocnik:​20plan_6rocnik.pdf|od 8. června - 19. června 2009}}
 +
 +
 +
 +
 +
 +\\
 +\\
 +**7. ročník**\\
 +
 +
 +
 +* {{:​plany:​7rocnik:​20plan_7rocnik.pdf|od 8. června - 19. června 2009}}
 +
 +----
 +\\
 +{{ images:​skola_prestavka.jpg |}}
 +
 +
 +
 +\\
 +
 +**Vysvětlivky**
 +
 +//​Průřezová témata//
 +
 +  * **VDO** - Výchova demokratického občana
 +  * **MV** - Mediální výchova
 +  * **MKV** - Multikulturní výchova
 +  * **EV** - Environmentální výchova
 +  * **VMEGS** - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 +  * **OSV** - Osobnostní a sociální výchova
 +
 +\\
 +
 +//​Klíčové kompetence//​
 +
 +  * **KU** - Kompetence k učení
 +  * **KP** - Kompetence pracovní
 +  * **KK** - Kompetence komunikativní
 +  * **KŘP** - Kompetence k řešení problémů
 +  * **KSP** - Kompetence sociální a personální
 +  * **KO** - Kompetence občanské ​
 +
 +
 +
 +
  
 
/var/www/html/wiki/data/pages/6._a_7._tr.txt · Poslední úprava: 2009/07/25 15:26 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki