Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

5_sablona_dum [2011/12/04 14:52] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 5. šablona DUMu projektu EU peníze školám ======
 +{{:​eupenize_skolam:​eu.jpg |}}
  
 +
 +^ Oblast ^ Oblast ^ Oblast ^
 +|Jazyk a jazyková komunikace| Informační a komunikační technologie| Člověk a příroda - Chemie| ​
 +
 +**Legenda:​** ​
 +
 +{{:​eu_dum:​docx.jpg|}} DUM ve formátu .docx (Microsoft Office Word 2007)
 +
 +{{:​eu_dum:​notebook.jpg|}} DUM ve formátu .notebook (SMART Notebook)
 +
 +{{:​eu_dum:​excel.jpg|}} DUM ve formátu .xls nebo .xlsx (Microsoft Office Word 97-2003 a 2007)
 +
 +
 +===== Jazyk a jazyková komunikace =====
 +
 +  * {{:​eu_dum:​notebook.jpg|}}{{:​eu_dum:​dum_5:​cj:​vy_32_inovace_5_cj_1.notebook|EU - OP VK (1)}} - **Práce se souvětím**;​ DUM publikován dne 21. 4. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​notebook.jpg|}}{{:​eu_dum:​dum_5:​cj:​vy_32_inovace_5_cj_2.notebook|EU - OP VK (2)}} - **Pravopisný test**; DUM publikován dne 21. 4. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​notebook.jpg|}}{{:​eu_dum:​dum_5:​cj:​vy_32_inovace_5_cj_3.notebook|EU - OP VK (3)}} - **Opakování pravidel českého pravopisu**;​ DUM publikován dne 21. 4. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​notebook.jpg|}}{{:​eu_dum:​dum_5:​cj:​vy_32_inovace_5_cj_4.notebook|EU - OP VK (4)}} - **Významové poměry mezi VH**; DUM publikován dne 21. 4. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}}{{:​eu_dum:​dum_5:​cj:​vy_32_inovace_5_cj_5.docx|EU - OP VK (5)}} - **Přímá a nepřímá řeč**; DUM publikován dne 21. 4. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}}{{:​eu_dum:​dum_5:​cj:​vy_32_inovace_5_cj_6.docx|EU - OP VK (6)}} - **Souvětí souřadné**;​ DUM publikován dne 21. 4. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}}{{:​eu_dum:​dum_5:​cj:​vy_32_inovace_5_cj_7.docx|EU - OP VK (7)}} - **Souvětí**;​ DUM publikován dne 21. 4. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}}{{:​eu_dum:​dum_5:​cj:​vy_32_inovace_5_cj_8.docx|EU - OP VK (8)}} - **Ohebné slovní druhy**; DUM publikován dne 21. 4. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​notebook.jpg|}}{{:​eu_dum:​dum_5:​cj:​vy_32_inovace_5_cj_9.notebook|EU - OP VK (9)}} - **Příslovce**;​ DUM publikován dne 21. 4. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​notebook.jpg|}}{{:​eu_dum:​dum_5:​cj:​vy_32_inovace_5_cj_10.notebook|EU - OP VK (10)}} - **Předložky a spojky**; DUM publikován dne 21. 4. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​notebook.jpg|}}{{:​eu_dum:​dum_5:​cj:​vy_32_inovace_5_cj_11.notebook|EU - OP VK (11)}} - **Částice a citoslovce**;​ DUM publikován dne 21. 4. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}}{{:​eu_dum:​dum_5:​cj:​vy_32_inovace_5_cj_12.docx|EU - OP VK (12)}} - **Neohebné slovní druhy - shrnutí**; DUM publikován dne 21. 4. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​notebook.jpg|}}{{:​eu_dum:​dum_5:​cj:​vy_32_inovace_5_cj_13.notebook|EU - OP VK (13)}} - **Samostatný větný člen, oslovení**;​ DUM publikován dne 21. 4. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}}{{:​eu_dum:​dum_5:​cj:​vy_32_inovace_5_cj_14.docx|EU - OP VK (14)}} - **Ohebné slovní druhy - slovesa**; DUM publikován dne 21. 4. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​notebook.jpg|}}{{:​eu_dum:​dum_5:​cj:​vy_32_inovace_5_cj_15.notebook|EU - OP VK (15)}} - **Vsuvka, věta neúplná, citoslovce**;​ DUM publikován dne 21. 4. 2011
 +  *{{:​eu_dum:​docx.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_5:​cj:​vy_32_inovace_5_cj_16.docx|EU - OP VK (16)}} - **Neohebné slovní druhy**; DUM publikován dne 21. 4. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}}{{:​eu_dum:​dum_5:​cj:​vy_32_inovace_5_cj_17.docx|EU - OP VK (17)}}- **Jazykový rozbor**; DUM publikován dne 1. 5. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}}{{:​eu_dum:​dum_5:​cj:​vy_32_inovace_5_cj_18.docx|EU - OP VK (18)}} - **Zvláštnosti větné stavby**; DUM publikován dne 1. 5. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}}{{:​eu_dum:​dum_5:​cj:​vy_32_inovace_5_cj_19.docx|EU - OP VK (19)}} - **Procvičování pravopisných jevů**; DUM publikován dne 1. 5. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}}{{:​eu_dum:​dum_5:​cj:​vy_32_inovace_5_cj_20.notebook|EU - OP VK (20)}} - **Útvary českého jazyka**; DUM publikován dne 1. 5. 2011
 +
 +Autor: Mgr. Radka Otipková, [[rotipkova@zsdobra.cz]]
 +
 +<​html>​
 +<a rel="​license"​ href="​http://​creativecommons.org/​licenses/​by/​3.0/​cz/"><​img
 +alt="​Licence Creative Commons"​ style="​border-width:​0"​
 +src="​http://​i.creativecommons.org/​l/​by/​3.0/​cz/​80x15.png"​ /></​a><​br />​Uvedená práce
 +(dílo), jejímž autorem je <span xmlns:​cc="​http://​creativecommons.org/​ns#"​
 +property="​cc:​attributionName">​ Radka Otipková</​span>,​ podléhá licenci <a rel="​license"​
 +href="​http://​creativecommons.org/​licenses/​by/​3.0/​cz/">​Creative Commons - Uveďte autora - Zachovejte licenci
 +3.0 Česko</​a>​.
 +</​html> ​
 +
 +
 +===== Informační a komunikační technologie =====
 +
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_5:​inf:​vy_32_inovace_5_inf_1.docx|EU - OP VK (1)}} - **Digitální fotoaparát**;​ DUM publikován dne 22. 4. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_5:​inf:​vy_32_inovace_5_inf_2.docx|EU - OP VK (2)}} - **E-mail**; DUM publikován dne 22. 4. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​notebook.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_5:​inf:​vy_32_inovace_5_inf_3.notebook|EU - OP VK (3)}} - **E-mail**; DUM publikován dne 22. 4. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_5:​inf:​vy_32_inovace_5_inf_4.docx|EU - OP VK (4)}} - **Software**;​ DUM publikován dne 22. 4. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_5:​inf:​vy_32_inovace_5_inf_5.docx|EU - OP VK (5)}} - **Elektronická pošta**; DUM publikován dne 22. 4. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​notebook.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_5:​inf:​vy_32_inovace_5_inf_6.notebook|EU - OP VK (6)}} - **Autorské právo (SW)**; DUM publikován dne 22. 4. 2011
 +  *{{:​eu_dum:​docx.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_5:​inf:​vy_32_inovace_5_inf_7.docx| EU - OP VK (7)}} - **Tabulkový editor**; DUM publikován dne 1. 5. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​excel.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_5:​inf:​vy_32_inovace_5_inf_8.xlsx|EU - OP VK (8)}} -**Tabulkový editor - formát buněk**; DUM publikován dne 29. 5. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​excel.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_5:​inf:​vy_32_inovace_5_inf_9.xlsx|EU - OP VK (9)}} - **Tabulkový editor - formát buněk, seřazení dat, slučování buněk, ohraničení,​ ...**; DUM publikován dne 29. 5. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_5:​inf:​vy_32_inovace_5_inf_10.docx|EU - OP VK (10)}} - **Textový editor - klávesnice,​ psaní znaků**; DUM publikován dne 29. 5. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}}{{:​eu_dum:​dum_5:​inf:​vy_32_inovace_5_inf_11.docx|EU - OP VK (11)}} - **Textový editor - úpravy textu, přesun textu, kreslení, ...**; DUM publikován dne 29. 5. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​excel.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_5:​inf:​vy_32_inovace_5_inf_12.xls|EU - OP VK (12)}} - **Tabulkový editor - jednoduché vzorce, filtry**; DUM publikován dne 29. 5. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_5:​inf:​vy_32_inovace_5_inf_13.docx|EU - OP VK (13)}} - **Textový editor - přesouvání a kopírování textu**; DUM publikován dne 29. 5. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​excel.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_5:​inf:​vy_32_inovace_5_inf_14.xls|EU - OP VK (14)}} - **Tabulkový editor - Vzorce č. 2**; DUM publikován dne 29. 5. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}}{{:​eu_dum:​dum_5:​inf:​vy_32_inovace_5_inf_15.doc| EU - OP VK (15)}} - **Tabulkový editor - grafy**; DUM publikován dne 29. 5. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_5:​inf:​vy_32_inovace_5_inf_16.docx|EU - OP VK (16)}} - **Textový editor**; DUM publikován dne 30. 6. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​excel.jpg|}} ​ {{:​eu_dum:​dum_5:​inf:​vy_32_inovace_5_inf_17.xls| EU - OP VK (17)}} - **Tabulkový editor**; DUM publikován dne 30. 6. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_5:​inf:​vy_32_inovace_5_inf_18.doc|EU - OP VK (18)}} - **Textový editor**; DUM publikován dne 30. 6. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​excel.jpg|}} ​ {{:​eu_dum:​dum_5:​inf:​vy_32_inovace_5_inf_19.xlsx|EU - OP VK (19)}} - **Tabulkový editor - grafy**; DUM publikován dne 30. 6. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_5:​inf:​vy_32_inovace_5_inf_20.doc|EU - OP VK (20)}} - **Textový editor**; DUM publikován dne 30. 6. 2011
 +
 +Autorka: Mgr. Michaela Kuboňová, [[mkubonova@zsdobra.cz]]
 +
 +<​html>​
 +<a rel="​license"​ href="​http://​creativecommons.org/​licenses/​by/​3.0/​cz/"><​img
 +alt="​Licence Creative Commons"​ style="​border-width:​0"​
 +src="​http://​i.creativecommons.org/​l/​by/​3.0/​cz/​80x15.png"​ /></​a><​br />​Uvedená práce
 +(dílo), jejímž autorem je <span xmlns:​cc="​http://​creativecommons.org/​ns#"​
 +property="​cc:​attributionName">​ Michaela Kuboňová</​span>,​ podléhá licenci <a rel="​license"​
 +href="​http://​creativecommons.org/​licenses/​by/​3.0/​cz/">​Creative Commons - Uveďte autora - Zachovejte licenci
 +3.0 Česko</​a>​.
 +</​html> ​
 +
 +===== Člověk a příroda - Chemie =====
 +
 +  * {{:​eu_dum:​notebook.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_5:​ch:​vy_32_inovace_5_ch_01.notebook|EU - OP VK (1)}} - **Charakteristika chemie - Alchymie**; DUM publikován dne 2. 10. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​notebook.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_5:​ch:​vy_32_inovace_5_ch_02.notebook|EU - OP VK (2)}} - **Vlastnosti látek - fázové přeměny**;​ DUM publikován dne 2. 10. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} ​ {{:​eu_dum:​dum_5:​ch:​vy_32_inovace_5_ch_03.docx|EU - OP VK (3)}} - **Vlastnosti látek**; DUM publikován dne 2. 10. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​notebook.jpg|}} ​ {{:​eu_dum:​dum_5:​ch:​vy_32_inovace_5_ch_04.notebook|EU - OP VK (4)}} - **Směsi**; DUM publikován dne 29. 10. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} ​ {{:​eu_dum:​dum_5:​ch:​vy_32_inovace_5_ch_05.docx|EU - OP VK (5)}} -** Chemické prvky v cizích jazycích;​** DUM publikován dne 29. 10. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} ​ {{:​eu_dum:​dum_5:​ch:​vy_32_inovace_5_ch_06.docx|EU - OP VK (6)}} - **Soli - názvosloví soli**; DUM publikován dne 29. 10. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} ​ {{:​eu_dum:​dum_5:​ch:​vy_32_inovace_5_ch_07.docx|EU - OP VK (7)}} - **Roztoky, výpočty složení roztoků** ; DUM publikován dne 29. 10. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} ​ {{:​eu_dum:​dum_5:​ch:​vy_32_inovace_5_ch_08.docx|EU - OP VK (8)}} - **Využití solí - samostatná práce**; DUM publikován dne 29. 10. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_5:​ch:​vy_32_inovace_5_ch_09.docx| EU - OP VK (9)}} - **Chlorid sodný - samostatná práce**; DUM publikován dne 29. 10. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} ​ {{:​eu_dum:​dum_5:​ch:​vy_32_inovace_5_ch_10.docx|EU - OP VK (10)}} - **Redoxní reakce**; DUM publikován dne 27. 11. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​notebook.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_5:​ch:​vy_32_inovace_5_ch_11.notebook|EU - OP VK (11)}} - **Oddělování složek směsí**; DUM publikován dne 27. 11. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} ​ {{:​eu_dum:​dum_5:​ch:​vy_32_inovace_5_ch_12.docx|EU - OP VK (12)}} - **Oddělování složek směsí - laboratorní cvičení**;​ DUM publikován dne 27. 11. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​notebook.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_5:​ch:​vy_32_inovace_5_ch_13.notebook|EU - OP VK (13)}} - **Směsi - test**; DUM publikován dne 27. 11. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​notebook.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_5:​ch:​vy_32_inovace_5_ch_14.notebook|EU - OP VK (14)}} - **Voda**; DUM publikován dne 27. 11. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} ​ {{:​eu_dum:​dum_5:​ch:​vy_32_inovace_5_ch_15.docx|EU - OP VK (15)}} - **Redoxní reakce, využití redoxních reakcí - elektrolýza**;​ DUM publikován dne 27. 11. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​notebook.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_5:​ch:​vy_32_inovace_5_ch_16.notebook|EU - OP VK (16)}} - **Soli, redoxní reakce**; DUM publikován dne 27. 11. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​notebook.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_5:​ch:​vy_32_inovace_5_ch_17.notebook|EU - OP VK (17)}} - **Vzduch**; DUM publikován dne 27. 11. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_5:​ch:​vy_32_inovace_5_ch_18.docx|EU - OP VK (18)}} - **Voda, vzduch - test**; DUM publikován dne 4. 12. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​notebook.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_5:​ch:​vy_32_inovace_5_ch_19.notebook|EU - OP VK (19)}} - **Atom**; DUM publikován dne 4. 12. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​notebook.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_5:​ch:​vy_32_inovace_5_ch_20.notebook|EU - OP VK (20)}} - **Organické látky**; DUM publikován dne 4. 12. 2011
 +
 +Autor: Mgr. Jiří Nohel, jnohel@zsdobra.cz
 +
 +<​html>​
 +<a rel="​license"​ href="​http://​creativecommons.org/​licenses/​by/​3.0/​cz/"><​img
 +alt="​Licence Creative Commons"​ style="​border-width:​0"​
 +src="​http://​i.creativecommons.org/​l/​by/​3.0/​cz/​80x15.png"​ /></​a><​br />​Uvedená práce
 +(dílo), jejímž autorem je <span xmlns:​cc="​http://​creativecommons.org/​ns#"​
 +property="​cc:​attributionName">​ Jiří Nohel</​span>,​ podléhá licenci <a rel="​license"​
 +href="​http://​creativecommons.org/​licenses/​by/​3.0/​cz/">​Creative Commons - Uveďte autora - Zachovejte licenci
 +3.0 Česko</​a>​.
 +</​html> ​
 
/var/www/html/wiki/data/pages/5_sablona_dum.txt · Poslední úprava: 2011/12/04 14:52 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki