Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

4_sablona_dum [2012/01/29 09:30] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 4. šablona DUMu projektu EU peníze školám ======
 +{{:​eupenize_skolam:​eu.jpg |}}
 +
 +
 +^ Oblast ^ Oblast ^ Oblast ^
 +|Jazyk a jazyková komunikace| Matematika a její aplikace| Člověk a příroda - Přírodopis| ​
 +
 +
 +**Legenda:​** ​
 +
 +{{:​eu_dum:​docx.jpg|}} DUM ve formátu .docx (Microsoft Office Word 2007), případně .doc (Microsoft Office Word 97-2003)
 +
 +{{:​eu_dum:​notebook.jpg|}} DUM ve formátu .notebook (SMART Notebook)
 +
 +
 +===== Jazyk a jazyková komunikace =====
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_2:​cj:​vy_32_inovace_4_cj_01.doc|EU - OP VK (1)}} - **Čtení s porozuměním**;​ DUM publikován dne 29. 10. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​notebook.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_2:​cj:​vy_32_inovace_4_cj_02.notebook|EU - OP VK (2)}} - **Ústní lidová slovesnost**DUM publikován dne 29. 10. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_2:​cj:​vy_32_inovace_4_cj_03.doc|EU - OP VK (3)}} - **Zvuková stránka jazyka**DUM publikován dne 29. 10. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_2:​cj:​vy_32_inovace_4_cj_04.doc|EU - OP VK (4)}} - **Charakteristika kamaráda - kamarádky**;​ DUM publikován dne 29. 10. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​notebook.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_2:​cj:​vy_32_inovace_4_cj_05.notebook|EU - OP VK (5)}} - **Literární druhy**; DUM publikován dne 29. 10. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_4:​cj:​vy_32_inovace_4_cj_06.doc|EU - OP VK (6)}} - **Práce s PČP a SSČ**; DUM publikován dne 29. 10. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_4:​cj:​vy_32_inovace_4_cj_07.doc|EU - OP VK (7)}} - **Podstatná jména, psaní velkých písmen**; DUM publikován dne 27. 11. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_4:​cj:​vy_32_inovace_4_cj_08.doc|EU - OP VK (8)}} - **Přídavná jména**; DUM publikován dne 27. 11. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_4:​cj:​vy_32_inovace_4_cj_09.doc|EU - OP VK (9)}} - **Zájmena**;​ DUM publikován dne 3. 12. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}}{{:​eu_dum:​dum_4:​cj:​vy_32_inovace_4_cj_10.doc| EU - OP VK (10)}} - **Přívlastek,​ přístavek**;​ DUM publikován dne 3. 12. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​notebook.jpg|}} ​ {{:​eu_dum:​dum_4:​cj:​vy_32_inovace_4_cj_11.notebook|EU - OP VK (11)}} - **Bajka**; DUM publikován dne 25. 12. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​notebook.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_4:​cj:​vy_32_inovace_4_cj_12.notebook| EU - OP VK (12)}} - **Druhy vět podle postoje mluvčího**;​ DUM publikován dne 25. 12. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_4:​cj:​vy_32_inovace_4_cj_13.doc|EU - OP VK (13)}} - **Souhrnné opakování učiva I.**; DUM publikován dne 21. 1. 2012
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_4:​cj:​vy_32_inovace_4_cj_14.doc|EU - OP VK (14)}} - **Souhrnné opakování učiva II.**; DUM publikován dne 21. 1. 2012
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_4:​cj:​vy_32_inovace_4_cj_15.doc|EU - OP VK (15)}} -  **Slovesa**;​ DUM publikován dne 21. 1. 2012
 +  * {{:​eu_dum:​notebook.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_4:​cj:​vy_32_inovace_4_cj_16.notebook|EU - OP VK (16)}}- **Slovesa**;​ DUM publikován dne 29. 1. 2012
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_4:​cj:​vy_32_inovace_4_cj_17.doc|EU - OP VK (17)}} - **Věta jednoduchá,​ souvětí**; ​ DUM publikován dne 29. 1. 2012
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_4:​cj:​vy_32_inovace_4_cj_18.doc|EU - OP VK (18)}} - **Souvětí**;​ DUM publikován dne 29. 1. 2012
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_4:​cj:​vy_32_inovace_4_cj_19.doc|EU - OP VK (19)}} - **Slovesa, základní skladební dvojice** ; DUM publikován dne 29. 1. 2012
 +  * {{:​eu_dum:​notebook.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_4:​cj:​vy_32_inovace_4_cj_20.notebook|EU - OP VK (20)}} - **Druhy vedlejších vět**; DUM publikován dne 31. 1. 2012
 + 
 +Autor: Mgr. Olga Kafonková, [[okafonkova@zsdobra.cz]]
 +
 +<​html>​
 +<a rel="​license"​ href="​http://​creativecommons.org/​licenses/​by/​3.0/​cz/"><​img
 +alt="​Licence Creative Commons"​ style="​border-width:​0"​
 +src="​http://​i.creativecommons.org/​l/​by/​3.0/​cz/​80x15.png"​ /></​a><​br />​Uvedená práce
 +(dílo), jejímž autorem je <span xmlns:​cc="​http://​creativecommons.org/​ns#"​
 +property="​cc:​attributionName">​ Olga Kafonková</​span>,​ podléhá licenci <a rel="​license"​
 +href="​http://​creativecommons.org/​licenses/​by/​3.0/​cz/">​Creative Commons - Uveďte autora - Zachovejte licenci
 +3.0 Česko</​a>​.
 +</​html> ​
 +
 +===== Matematika a její aplikace =====
 +
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_4:​m:​vy_32_inovace_4_m_1.doc|EU - OP VK (1)}} - **Měřítko mapy**; DUM publikován dne 22. 4. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​notebook.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_4:​m:​vy_32_inovace_4_m_2.notebook|EU - OP VK (2)}} - **Poměr - změna a rozdělení v daném poměru**; DUM publikován dne 22. 4. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​notebook.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_4:​m:​vy_32_inovace_4_m_3.notebook|EU - OP VK (3)}} - **Poměr - změna a rozdělení v daném poměru**; DUM publikován dne 22. 4. 2011
 +  *{{:​eu_dum:​notebook.jpg|}} ​ {{:​eu_dum:​dum_4:​m:​vy_32_inovace_4_m_4.notebook| EU - OP VK (4)}} - **Poměr - převrácený poměr**; DUM publikován dne 22. 4. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_4:​m:​vy_32_inovace_4_m_5.docx|EU - OP VK (5)}} - **Poměr - příklady z praxe**; DUM publikován dne 22. 4. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_4:​m:​vy_32_inovace_4_m_6.docx|EU - OP VK (6)}} - **Pravoúhlá soustava souřadnic**;​ DUM publikován dne 22. 4. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​notebook.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_4:​m:​vy_32_inovace_4_m_7.notebook|EU - OP VK (7)}} - **Pravoúhlá soustava souřadnic - procvičování**;​ DUM publikován dne 22. 4. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​notebook.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_4:​m:​vy_32_inovace_4_m_8.notebook|EU - OP VK (8)}} - **Poměr - grafické dělení úseček**; DUM publikován dne 22. 4. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​notebook.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_4:​m:​vy_32_inovace_4_m_9.notebook|EU - OP VK (9)}} - **Přímá úměrnost**;​ DUM publikován dne 23. 4. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_4:​m:​vy_32_inovace_4_m_10.docx|EU - OP VK (10)}} - **Přímá úměrnost**;​ DUM publikován dne 1. 5. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_4:​m:​vy_32_inovace_4_m_11.docx|EU - OP VK (11)}} - **Trojčlenka - přímá a nepřímá úměrnost**;​ DUM publikován dne 29. 5. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_4:​m:​vy_32_inovace_4_m_12.docx|EU - OP VK (12)}} - **Trojčlenka - přímá a nepřímá úměrnost, slovní úlohy**; DUM publikován dne 29. 5. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​notebook.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_4:​m:​vy_32_inovace_4_m_13.notebook|EU - OP VK (13)}} - **Trojčlenka - přímá a nepřímá úměrnost, slovní úlohy**; DUM publikován dne 29. 5. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_4:​m:​vy_32_inovace_4_m_14.docx|EU - OP VK (14)}} - **Trojčlenka - přímá a nepřímá úměrnost, slovní úlohy**; DUM publikován dne 29. 5. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​notebook.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_4:​m:​vy_32_inovace_4_m_15.notebook|EU - OP VK (15)}} - **Procento, základ, 1 %**; DUM publikován dne 29. 5. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_4:​m:​vy_32_inovace_4_m_16.docx|EU - OP VK (16)}} - **Procenta - procentová část**; DUM publikován dne 29. 5. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​notebook.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_4:​m:​vy_32_inovace_4_m_17.notebook|EU - OP VK (17)}} - **Procenta - procentová část**; DUM publikován dne 29. 5. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​notebook.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_4:​m:​vy_32_inovace_4_m_18.notebook|EU - OP VK (18)}} - **Procenta - procentová část, sleva, zdražení (zvětšení,​ zmenšení čísla)**; DUM publikován dne 29. 5. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​notebook.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_4:​m:​vy_32_inovace_4_m_19.notebook|EU - OP VK (19)}} - **Procenta – základ, počet procent**; DUM publikován dne 31. 5. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​notebook.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_4:​m:​vy_32_inovace_4_m_20.notebook|EU - OP VK (20)}} - **Procenta – z, p, č, slovní úlohy**; DUM publikován dne 31. 5. 2011
 +
 +Autor: Mgr. Michaela Kuboňová, [[mkubonova@zsdobra.cz]]
 +
 +<​html>​
 +<a rel="​license"​ href="​http://​creativecommons.org/​licenses/​by/​3.0/​cz/"><​img
 +alt="​Licence Creative Commons"​ style="​border-width:​0"​
 +src="​http://​i.creativecommons.org/​l/​by/​3.0/​cz/​80x15.png"​ /></​a><​br />​Uvedená práce
 +(dílo), jejímž autorem je <span xmlns:​cc="​http://​creativecommons.org/​ns#"​
 +property="​cc:​attributionName">​ Michaela Kuboňová</​span>,​ podléhá licenci <a rel="​license"​
 +href="​http://​creativecommons.org/​licenses/​by/​3.0/​cz/">​Creative Commons - Uveďte autora - Zachovejte licenci
 +3.0 Česko</​a>​.
 +</​html> ​
 +
 +
 +===== Člověk a příroda - Přírodopis =====
 +
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_4:​pr:​vy_32_inovace_4_pr_1.docx|EU - OP VK (1)}} - **Kostra člověka**;​ DUM publikován dne 21. 4. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_4:​pr:​vy_32_inovace_4_pr_2.doc|EU - OP VK (2)}} - **Éry země**; DUM publikován dne 21. 4. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_4:​pr:​vy_32_inovace_4_pr_3.doc|EU - OP VK (3)}} - **Prvohory - druhohory**;​ DUM publikován dne 21. 4. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_4:​pr:​vy_32_inovace_4_pr_4.docx|EU - OP VK (4)}} - **Srdce a cévní soustava**; DUM publikován dne 21. 4. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_4:​pr:​vy_32_inovace_4_pr_5.doc|EU - OP VK (5)}} - **Třetihory,​ čtvrtohory**;​ DUM publikován dne 21. 4. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_4:​pr:​vy_32_inovace_4_pr_6.docx|EU - OP VK (6)}} - **Hmyz s proměnou nedokonalou**;​ DUM publikován dne 21. 4. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} ​ {{:​eu_dum:​dum_4:​pr:​vy_32_inovace_4_pr_7.docx|EU - OP VK (7)}} - **Dýchací soustava**; DUM publikován dne 29. 5. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} ​ {{:​eu_dum:​dum_4:​pr:​vy_32_inovace_4_pr_8.docx|EU - OP VK (8)}} - **Voda - projektový den v terénu**; DUM publikován dne 29. 5. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} ​ {{:​eu_dum:​dum_4:​pr:​vy_32_inovace_4_pr_9.docx|EU - OP VK (9)}} - **Voda**; DUM publikován dne 29. 5. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} ​ {{:​eu_dum:​dum_4:​pr:​vy_32_inovace_4_pr_10.docx|EU - OP VK (10)}} - **Trávící soustava**; DUM publikován dne 29. 5. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} ​ {{:​eu_dum:​dum_4:​pr:​vy_32_inovace_4_pr_11.docx|EU - OP VK (11)}} - **Ryby**; DUM publikován dne 29. 5. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_4:​pr:​vy_32_inovace_4_pr_12.docx|EU - OP VK (12)}} - **Obojživelníci**;​ DUM publikován dne 30. 6. 2011
 +  *{{:​eu_dum:​docx.jpg|}} ​ {{:​eu_dum:​dum_4:​pr:​vy_32_inovace_4_pr_13.docx|EU - OP VK (13)}} - **Nervová soustava**; DUM publikován dne 30. 6. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} ​ {{:​eu_dum:​dum_4:​pr:​vy_32_inovace_4_pr_14.docx|EU - OP VK (14)}} - **Plazi**; DUM publikován dne 30. 6. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} ​ {{:​eu_dum:​dum_4:​pr:​vy_32_inovace_4_pr_15.docx|EU - OP VK (15)}} - **Smyslové orgány**; DUM publikován dne 30. 6. 2011
 +  *  {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_4:​pr:​vy_32_inovace_4_pr_16.docx|EU - OP VK (16)}} - **Plazi**; DUM publikován dne 30. 6. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_4:​pr:​vy_32_inovace_4_pr_17.docx|EU - OP VK (17)}} - **Smyslové orgány**; DUM publikován dne 30. 6. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_4:​pr:​vy_32_inovace_4_pr_18.docx|EU - OP VK (18)}} - **Ptáci**; DUM publikován dne 30. 6. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_4:​pr:​vy_32_inovace_4_pr_19.docx|EU - OP VK (19)}} - **Hormononální soustava člověka**;​ DUM publikován dne 30. 6. 2011
 +  * {{:​eu_dum:​docx.jpg|}} {{:​eu_dum:​dum_4:​pr:​vy_32_inovace_4_pr_20.docx|EU - OP VK (20)}} - **Ptáci - skupina ptáků**; DUM publikován dne 30. 6. 2011
 +
 +
 +Autor: Mgr. Jiří Nohel, [[jnohel@zsdobra.cz]]
 +<​html>​
 +<a rel="​license"​ href="​http://​creativecommons.org/​licenses/​by/​3.0/​cz/"><​img
 +alt="​Licence Creative Commons"​ style="​border-width:​0"​
 +src="​http://​i.creativecommons.org/​l/​by/​3.0/​cz/​80x15.png"​ /></​a><​br />​Uvedená práce
 +(dílo), jejímž autorem je <span xmlns:​cc="​http://​creativecommons.org/​ns#"​
 +property="​cc:​attributionName">​ Jiří Nohel</​span>,​ podléhá licenci <a rel="​license"​
 +href="​http://​creativecommons.org/​licenses/​by/​3.0/​cz/">​Creative Commons - Uveďte autora - Zachovejte licenci
 +3.0 Česko</​a>​.
 +</​html> ​
  
 
/var/www/html/wiki/data/pages/4_sablona_dum.txt · Poslední úprava: 2012/01/29 09:30 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki