Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

4._tr [2010/07/12 19:30] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Týdenní plány - 4. ročník ======
 +
 +|Ročník ​         ^ Týden ​       ^ Ke stažení|
 +^4. třída|první |Stáhnout|
 +
 +**Poznámky:​**
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +----
 +
 +
 +\\
 +
 +**Vysvětlivky**
 +
 +//​Průřezová témata//
 +
 +  * **VDO** - Výchova demokratického občana
 +  * **MV** - Mediální výchova
 +  * **MKV** - Multikulturní výchova
 +  * **EV** - Environmentální výchova
 +  * **VMEGS** - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 +  * **OSV** - Osobnostní a sociální výchova
 +
 +\\
 +
 +//​Klíčové kompetence//​
 +
 +  * **KU** - Kompetence k učení
 +  * **KP** - Kompetence pracovní
 +  * **KK** - Kompetence komunikativní
 +  * **KŘP** - Kompetence k řešení problémů
 +  * **KSP** - Kompetence sociální a personální
 +  * **KO** - Kompetence občanské ​
  
 
/var/www/html/wiki/data/pages/4._tr.txt · Poslední úprava: 2010/07/12 19:30 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki