Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

3._zakovska_ekologicka_konference_v_praze [2008/12/08 09:14] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 3. žákovská ekologická konference v Praze ======
 +
 +Dne 5. 12. 2008 proběhla v budově Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ekologická konference, na které vystoupili žáci ZŠ a víceletých gymnázií, aby zde představili své práce s environmentální tématikou. ​
 +
 +Naši školu a žáky sedmých ročníků zastupovaly Andrea Klimšová a Tereza Nytrová ze 7. C s projektem „Les v našem prostředí“.
 +A jaká byla reakce dívek? ​
 +
 +„Měly jsme velkou trému, ať něco nezkazíme, ale všechno dopadlo velmi dobře. Byly jsme pochváleny za naši prezentaci projektu o lese a jelikož jedním ze sponzorů byly Lesy ČR, bude jim náš projekt zaslán. Konferenci zahájila RNDr. Danuše Kvasničková CSc., mezi hosty zasedli doc. PeadDr. RNDr. Milada Švecová CSc. předsedkyně KEV z PřF UK v Praze, Ing. Pavel Škoda, vedoucí tajemník České komise pro UNESCO, prof. RNDr. Helena Illnerová DrSc. z České komise pro UNESCO, doc. RNDr. Boris Rychnovský CSc. z PdF Masarykovy univerzity v Brně a prof. Ing. Vladimír Kalina CSc. z České zemědělské univerzity v Praze. Celá akce neprobíhala v duchu soutěže, ale naopak v příjemné přátelské atmosféře. Vítězem byl tak svým způsobem každý, neboť při závěrečném ceremoniálu obdrželi všichni památeční diplomy. ​
 +
 +Kromě této povinnosti jsme si užily i trochu kultury. Navštívily jsme známá místa v Praze, jako Pražský hrad, chrám sv. Víta, Staroměstské náměstí s orlojem, Václavské náměstí. Ve Strahovském klášteře jsme si prohlédly výstavu „Jak se oblékají pohádky“ a shodly jsme se, že nejhezčí byly šaty, které si oblékala Popelka. Večer jsme se vrátily do doby, kdy naši planetu ovládali největší obři – dinosauři. Zhlédly jsme totiž film „Dinosauři 3D: Giganti Patagonie“ v kině IMAX. Trochu jsme se i bály.
 +„Pracovní“ výlet do Prahy se nám moc líbil, načerpaly jsme mnoho zajímavého z projektů a zároveň na nás dýchla atmosféra vánoční Prahy. Doufáme, že i v příštím roce se my, nebo některý z našich spolužáků ekologické konference opět zúčastní s novým projektem.“
 +
 +//
 +Andrea Klimšová, Tereza Nytrová, Mgr. Květoslava Lysková//
 +{{gallery>​eko:​ekokonference?​lightbox}}
  
 
/var/www/html/wiki/data/pages/3._zakovska_ekologicka_konference_v_praze.txt · Poslední úprava: 2008/12/08 09:14 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki