Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

2._stupen [2012/06/18 19:36] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Projekt V.I.P. - Výukové materiály 2. stupeň ======
  
 +{{:​projekt_vip:​kopie_-_opvk_hor_zakladni_logolink_rgb_cz.jpg|}}
 +
 +Programy jsou vytvořeny v [[http://​smarttech.com/​us/​Solutions/​Education+Solutions/​Products+for+education/​Software/​SMART+Notebook+collaborative+learning+software/​SMART+Notebook+collaborative+learning+software|SmartNotebook]].
 +Prohlížet je můžete pomocí aplikace na adrese [[http://​express.smarttech.com/#​]].
 +
 +Zpět na přípravy pro [[1. stupeň]]; ​  [[2. stupeň - Fyzika]]
 +
 +===== Přírodopis =====
 +
 +^ Název souboru ^ Velikost ^ Soubor ^ Ročník ^ Počet hodin ^ Autor ^
 +|**6. ročník**||||||
 +|Kořen - orgán semenných rostlin |933 kB|{{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​koren-organ_semennych_rostlin.notebook|Stáhnout}}|6.|2 h|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Květ |2,11 MB|{{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​kvet.notebook|Stáhnout}}|6.|2 h|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Květ| Výstup: ​ |[[http://​www.zsdobra.cz/​wiki/​doku.php?​id=hodiny_prirodopisu| Fotogalerie]]|6.||Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Ochrana rostlin|578 kB | {{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​ochrana_rostlin.notebook|Stáhnout}}|6.|1 h, z toho 1 h EV|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Projevy a podmínky života | 1,45 MB | {{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​projevy_a_podminky_zivota.notebook|Stáhnout}}|6. |2 h, z toho 1 h EV|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Buňka |1,14 MB| {{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​bunka.notebook|Stáhnout}}|6.|3 h|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Buňka| Výstup: ​ |[[http://​www.zsdobra.cz/​wiki/​doku.php?​id=hodiny_prirodopisu| Fotogalerie]]|6.||Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Nahosemenné rostliny| 2,44 MB|{{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​nahosemenne_rostliny_2.notebook| Stáhnout}}|6.|1 h|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Les v našem prostředí |9,78 MB| {{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​les_v_nasem_prostredi.notebook|Stáhnout}}|6.|2 h, z toho 2 h EV|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Stonek |2,79 MB| {{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​6roc:​stonek.notebook|Stáhnout}}|6.|2 h|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|List |2,02 MB| {{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​6roc:​list.notebook|Stáhnout}} |6.|2 h|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Rozmnožování rostlin |2,24 MB| {{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​6roc:​rozmnozovani_rostlin.notebook|Stáhnout}} |6.|1 h|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Orgány rostlin - opakovací hra |3,50 MB| {{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​6roc:​opakovani_hra-organy_rostlin.notebook|Stáhnout}} |6.|1 h|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Semena, plody|3,92 MB|{{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​6roc:​semena_plody.notebook|Stáhnout}}|6.|2 h|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Nižší rostliny - Řasy|2,41 MB|{{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​6roc:​lys_rasy.notebook|Stáhnout}}|6.|1 h|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Mechorosty|3,​19 MB|{{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​6roc:​mechorosty.notebook|Stáhnout}}|6.|1 h|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Výtrusné rostliny|432 kB|{{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​6roc:​lys_vytrusne_rostliny.notebook|Stáhnout}}|6.|1 h|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Krytosemenné rostliny - listnaté stromy|3,08 MB|{{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​6roc:​lys_krytosemenne_rostliny_-_listnate_stromy.notebook|Stáhnout}}|6.|1 h|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Krytosemenné rostliny - byliny|1,78 MB|{{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​6roc:​lys_krytosemenne-byliny.notebook|Stáhnout}}|6.|1 h|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|**7. ročník**||||||
 +|Vztahy mezi organismy |5,30 MB |{{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​vztahy_mezi_organismy_1.notebook|Stáhnout}}|7.|3h,​ z toho 1 h EV|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Vztahy mezi organismy| Výstup: ​ |[[http://​www.zsdobra.cz/​wiki/​doku.php?​id=hodiny_prirodopisu| Fotogalerie]]|7.||Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Prvoci|2,9 MB |{{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​prvoci.notebook|Stáhnout}}|7. |2 h|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Ptáci - vládci vzduchu |5 MB | {{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​ptaci_-_vladci_vzduchu.notebook|Stáhnout}}|7.|3h,​ z toho 1 h EV|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Lišejníky |273 kB | {{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​lisejniky.notebook|Stáhnout}}|7.|2 h, z toho 1 h EV|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Obojživelníci |4,37 MB|{{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​obojzivelnici.notebook|Stáhnout}}|7. |2 h, z toho 1 h EV|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Houby |936 kB| {{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​houby.notebook|Stáhnout}}|7.|3 h, z toho 1 h EV|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Obratlovci - ryby |3,26 MB|{{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​obratlovci-ryby.notebook|Stáhnout}}|7.|2 h|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Pavoukovci|1,​51 MB|{{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​pavoukovci.notebook|Stáhnout}}|7.|2 h|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Žahavci|2,​85 MB|{{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​zahavci.notebook|Stáhnout}}|7.|2 h|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Plazi - opakování,​ hra |4,13 MB|{{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​7roc:​plazi_2.notebook|Stáhnout}}|7.|1 h|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Měkkýši |4,04 MB|{{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​7roc:​mekkysi.notebook|Stáhnout}}|7.|2 h|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Hlísti |2,54 MB|{{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​7roc:​hlisti.notebook|Stáhnout}}|7.|1 h|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Ploštěnci |1,59 MB|{{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​7roc:​plostenci.notebook|Stáhnout}}|7.|2 h|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Členovci - Korýši |7,49 MB|{{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​korysi.notebook|Stáhnout}}|7.|2 h, z toho 1 h EV|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Kroužkovci - článkování červi ​ |2,35 MB|{{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​7roc:​krouzkovci_1.notebook|Stáhnout}}|7.|2 h|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Členovci - Hmyz |3,64 MB|{{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​7roc:​hmyz.notebook|Stáhnout}}|7.|1 h|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Opakovací test |597 kB|{{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​7roc:​opakovaci_test7_lys.notebook|Stáhnout}}|7.|1 h|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Hmyz s proměnou nedokonalou|3,​26 MB|{{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​7roc:​hmyz_s_promenou.notebook|Stáhnout}}|7.|1 h|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Hmyz s proměnou dokonalou|1,​57 MB|{{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​7roc:​hmyz_s_promenou_dokon.notebook|Stáhnout}}|7.|2 h|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Kruhoústí,​ Paryby| 3,27 MB|{{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​7roc:​kruhousti_paryby.notebook|Stáhnout}}|7.|1 h, z toho 1 h EV|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|**8. ročník**||||||
 +|Savci |2,03 MB | {{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​savci.notebook|Stáhnout}}|8.|2 h|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Odpady a hospodaření s nimi | 600 kB | {{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​odpady_a_hospodareni_s_nimi.notebook|Stáhnout}}|8. |2h, z toho 2 h EV|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Odpady a hospodaření s nimi | Výstup: ​ |[[http://​www.zsdobra.cz/​wiki/​doku.php?​id=odpady_2010|Fotogalerie]]|||Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Vejcorodí |546 kB|{{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​vejcorodi.notebook|Stáhnout}}|8.|1 h, z toho 1 h EV|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Letouni ​ |1,1 MB | {{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​letouni.notebook|Stáhnout}}|8. |1 h, z toho 1 h EV|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Vačnatci |504 kB| {{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​vacnatci.notebook|Stáhnout}}|8. |1 h|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Trávicí soustava |2,29 MB| {{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​travici_soustava.notebook|Stáhnout}}|8. |2 h|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Vylučovací soustava |1,48 MB| {{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​vylucovaci_soustava.notebook|Stáhnout}}|8. |1 h|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|AZ kviz - obratlovci |4,41 MB| {{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​8roc:​az_kviz_obratlovci.notebook|Stáhnout}}|8. |1 h|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Savci - šelmy |5,10 MB| {{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​savci-selmy.notebook|Stáhnout}}|8. |2 h|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Primáti |3,75 MB| {{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​8roc:​primati.notebook|Stáhnout}}|8. |1 h|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Ploutvonožci ​ |3,64 MB| {{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​8roc:​ploutvonozci_kytovci.notebook|Stáhnout}}|8. |1 h|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Smyslové orgány - teorie ​ |7,21 MB| {{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​8roc:​smysly_teorie.notebook|Stáhnout}}|8. |2 h, z toho 1 h EV|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Smyslové orgány - procvičování ​ |8,82 MB| {{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​8roc:​smysly_praxe.notebook|Stáhnout}}|8. |1 h|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Jak se zvířata dorozumívají?​|3,​91 MB| {{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​8roc:​dorozumivani_zvirat.notebook|Stáhnout}}|8. |1 h|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Kopytníci|8,​65 MB| {{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​8roc:​kopytnici.notebook|Stáhnout}}|8. |2 h|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Kosterní soustava|5,​97 MB| {{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​8roc:​kosterni_soustava.notebook|Stáhnout}}|8. |3 h|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|**9. ročník**||||||
 +|Horniny |814 kB|{{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​horniny.notebook|Stáhnout}}|9.|1 h|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Litosféra |966 kB|{{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​litosfera.notebook|Stáhnout}}|9.|2 h|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Nerosty |4,41 MB|{{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​9r:​nerosty.notebook|Stáhnout}}|9.|2 h|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Opakování - hra |3,51 MB|{{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​9r:​opakovani_hra.notebook|Stáhnout}}|9.|1 h|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Vnitřní geologické děje - opakování |1,02 MB|{{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​9r:​vnitr.geol.deje.notebook|Stáhnout}}|9.|1 h|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Usazené horniny |2,29 MB|{{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​9r:​usazene_horniny.notebook|Stáhnout}}|9.|2 h|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Půdy |6,63 MB|{{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​9r:​lys_pudy.notebook|Stáhnout}}|9.|2 h, z toho 1 h EV|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|AZ kvíz - Záhady a rekordy|4,​14 MB|{{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​9r:​lys_az_kviz_zahady_a_rekordy1.notebook|Stáhnout}}|8.,​ 9.|1 h|Mgr. Květoslava Lysková|
 +|Ohrožená zvířata|2,​20 MB|{{:​projekt_vip:​vyukovy_material:​2stupen:​pr:​9r:​lys_ohrozena_zvirata.notebook|Stáhnout}}|9.|1 h, z toho 1 h EV|Mgr. Květoslava Lysková|
 +
 +
 +
 + * V interaktivních přípravách jsou použity Galerie z programu SMART Notebook v. 10.7.143.0, 10.7.144.0 a upragrade verzích a Galerie klipartů Microsoft Office (Obrázky použité jsou dostupné pod licencí Microsoft Office (verze 2003, 2007, 2010) na Office.com.)
 +
 + * EV - Environmentální výchova
 +
 +
 +<​html>​
 +<a rel="​license"​ href="​http://​creativecommons.org/​licenses/​by/​3.0/​cz/"><​img
 +alt="​Licence Creative Commons"​ style="​border-width:​0"​
 +src="​http://​i.creativecommons.org/​l/​by/​3.0/​cz/​80x15.png"​ /></​a><​br />​Uvedená práce
 +(dílo), jejímž autorem je <span xmlns:​cc="​http://​creativecommons.org/​ns#"​
 +property="​cc:​attributionName">​ vyučující daného výukového materiálu </​span>,​ podléhá licenci <a rel="​license"​
 +href="​http://​creativecommons.org/​licenses/​by/​3.0/​cz/">​Creative Commons - Uveďte autora - Zachovejte licenci
 +3.0 Česko</​a>​.
 +</​html> ​
 
/var/www/html/wiki/data/pages/2._stupen.txt · Poslední úprava: 2012/06/18 19:36 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki