Toto je starší verze dokumentu!


1. šablona DUMu projektu EU peníze školám

Oblast Oblast Oblast
Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Člověk a jeho svět - Vlastivěda

Legenda:

DUM ve formátu .docx (Microsoft Office Word 2007), případně .doc (Microsoft Office Word 97-2003)

DUM ve formátu .notebook (SMART Notebook)

Autorky DUMu celé 1. šablony:

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo), jejímž autorem je vyučující konkrétního výukového materiálu, podléhá licenci Creative Commons - Uveďte autora - Zachovejte licenci 3.0 Česko.

Jazyk a jazyková komunikace

 • EU - OP VK (1) - Čas; DUM publikován dne 21. 4. 2011
 • EU - OP VK (2) - Záliby a volný čas; DUM publikován dne 1. 5. 2011
 • EU - OP VK (3) - Wild Animals; DUM publikován dne 29. 5. 2011
 • EU - OP VK (4) - Wild Animals - sloveso can; DUM publikován dne 29. 5. 2011
 • EU - OP VK (5) - Přítomný čas prostý - kladné oznamovací věty; DUM publikován dne 30. 6. 2011
 • EU - OP VK (6) - Přítomný čas prostý - zápor; DUM publikován dne 30. 6. 2011
 • EU - OP VK (7) - Slovní zásoba daných lekcí; DUM publikován dne 30. 6. 2011
 • EU - OP VK (8) - Přítomný čas prostý; DUM publikován dne 30. 6. 2011
 • EU - OP VK (9) - Sporty - sloveso can; DUM publikován dne 2. 10. 2011
 • EU - OP VK (10) - Čísla 0-100; DUM publikován dne 29. 10. 2011
 • EU - OP VK (11) - Fruits and vegetables; DUM publikován dne 29. 10. 2011
 • EU - OP VK (12) - Cities and counry; DUM publikován dne 27. 11. 2011
 • EU - OP VK (13) - Where are you from?; DUM publikován dne 27. 11. 2011
 • EU - OP VK (14) - Přivlastňovací zájmena; DUM publikován dne 27. 11. 2011
 • EU - OP VK (15) - Sloveso být; DUM publikován dne 25. 12. 2011
 • EU - OP VK (16) - Škola. Členy a/an; DUM publikován dne 30. 9. 2012
 • EU - OP VK (17) - Čísla 0-100. Domino.; DUM publikován dne 27. 10. 2012
 • EU - OP VK (18) - My house; DUM publikován dne 27. 10. 2012
 • EU - OP VK (19) - Přítomný průběhový čas - kladné věty; DUM publikován dne 27. 12. 2012
 • EU - OP VK (20) - Přítomný průběhový čas - otázky a krátké odpovědi; DUM publikován dne 27. 12. 2012

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo), jejímž autorem je vyučující konkrétního výukového materiálu, podléhá licenci Creative Commons - Uveďte autora - Zachovejte licenci 3.0 Česko.

Matematika a její aplikace

 • EU - OP VK (1) - Přímá úměrnost; DUM publikován dne 21. 4. 2011
 • EU - OP VK (2) - Přímá úměrnost; DUM publikován dne 21. 4. 2011
 • EU - OP VK (3) - Výpočet obvodů trojúhelníku a čtverce sečtením délek stran nebo pomocí vzorce; DUM publikován dne 25. 4. 2011
 • EU - OP VK (4) - Římské číslice I-XX; DUM publikován dne 29. 5. 2011
 • EU - OP VK (5) - Římské číslice I-M; DUM publikován dne 29. 5. 2011
 • EU - OP VK (6) - Jednotky délky a jejich převody; DUM publikován dne 29. 5. 2011
 • EU - OP VK (7) - Převádění jednotek délky; DUM publikován dne 29. 5. 2011
 • EU - OP VK (8) - Jednotky délky a jejich převody; DUM publikován dne 30. 6. 2011
 • EU - OP VK (9) - Pamětné sčítání a odčítání v oboru do 1 000 000; DUM publikován dne 30. 6. 2011
 • EU - OP VK (10) - Písemné násobení dvojciferným činitelem v oboru do 1 000 000; DUM publikován dne 30. 6. 2011
 • EU - OP VK (11) - Asociativnost a komutativnost sčítání; DUM publikován dne 2. 10. 2011
 • EU - OP VK (12)- Asociativnost a komutativnost sčítání; DUM publikován dne 2. 10. 2011
 • EU - OP VK (13) - Výpočty s výhodou; DUM publikován dne 2. 10. 2011
 • EU - OP VK (14) - Pořadí početních operací; DUM publikován dne 29. 10. 2011
 • EU - OP VK (15) - Vlastnosti násobení; DUM publikován dne 29. 10. 2011
 • EU - OP VK (16) - Vesmírné počítání; DUM publikován dne 3. 12. 2011
 • EU - OP VK (17) - Čísla v oboru do 10 000 - porovnávání čísel; DUM publikován dne 25. 12. 2011
 • EU - OP VK (18) - Pamětné sčítání a odčítání do 10 000; DUM publikován dne 25. 12. 2011
 • EU - OP VK (19) - Čísla větší než 1000; DUM publikován dne 16. 1. 2012
 • EU - OP VK (20) - Magické čtverce; DUM publikován dne 29. 1. 2012

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo), jejímž autorem je vyučující konkrétního výukového materiálu, podléhá licenci Creative Commons - Uveďte autora - Zachovejte licenci 3.0 Česko.

Člověk a jeho svět - Vlastivěda

 • EU - OP VK (1) - Vláda přemyslovských knížat; DUM publikován dne 21. 4. 2011
 • EU - OP VK (2) - Přemyslovci; DUM publikován dne 25. 4. 2011
 • EU - OP VK (3) - Přemyslovci, Přemysl Otakar II.; DUM publikován dne 29. 5. 2011
 • EU - OP VK (4) - Vláda přemyslovských králů; DUM publikován dne 29. 5. 2011
 • EU - OP VK (5) - Kraje ČR; DUM publikován dne 27. 10. 2012
 • EU - OP VK (6) - Práce s mapou Evropy; DUM publikován dne 25. 11. 2012
 • EU - OP VK (7) - Kraje a krajská města; DUM publikován dne 25. 11. 2012
 • EU - OP VK (8) - Severní státy Evropy; DUM publikován dne 25. 11. 2012
 • EU - OP VK (9) - Jižní státy Evropy; DUM publikován dne 25. 11. 2012
 • EU - OP VK (10) - Zajímavá místa ČR; DUM publikován dne 25. 11. 2012
 • EU - OP VK (11) - České dějiny – křížovka, bingo; DUM publikován dne 20. 1. 2013
 • EU - OP VK (12) - Vlastivědný kvíz; DUM publikován dne 27. 1. 2013
 • EU - OP VK (13) - Doba pobělohorská - běhavka; DUM publikován dne 19. 2. 2013
 • EU - OP VK (14) - Zámky v ČR; DUM publikován dne 19. 2. 2013
 • EU - OP VK (15) - Život v barokní době ; DUM publikován dne 3. 3. 2013
 • EU - OP VK (16)- J. A. Komenský - běhavka ; DUM publikován dne 3. 3. 2013
 • EU - OP VK (17)
 • EU - OP VK (18)
 • EU - OP VK (19)
 • EU - OP VK (20)

Autorky DUMu:

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo), jejímž autorem je vyučující konkrétního výukového materiálu, podléhá licenci Creative Commons - Uveďte autora - Zachovejte licenci 3.0 Česko.

 
/var/www/html/wiki/data/attic/1_sablona_dum.1362334485.txt.gz · Poslední úprava: 2013/03/03 18:14 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki