„TELEVIZE – NEPŘÍTEL NEBO KAMARÁD“

V týdnu od 16. 3.–20. 3. 2009 proběhl ve 2. ročnících projekt „TELEVIZE – NEPŘÍTEL NEBO KAMARÁD“. Během tohoto týdne se žáci dobrovolně rozdělili do dvou skupin. V první skupině byli žáci, kteří se nechtěli vzdát sledování televize a ve druhé skupině ti žáci, kteří se rozhodli strávit týden bez televize.

Cílem tohoto projektu bylo naučit děti vnímat fungování a vliv médií ve společnosti, vybírat si vhodné pořady v televizi a využít tak čas, který tím získají. Na společné četbě článku G. Orstnera BLÁZNIVÁ TELEVIZE se seznámili s pojmem REKLAMA. Pomocí televizní ankety, kterou prováděli jak mezi žáky tak mezi dospělými, zjišťovali nejoblíbenější televizní pořad i průměrnou denní sledovanost. V hodině matematiky zpracovali výsledky do tabulek.

V závěru projektu byla žáky vytvořena 3 portfolia, ve kterých všechny získané informace a materiály využili.

Mgr. M. Turoňová, Mgr. E. Novosadová

Fotogalerie


 
/var/www/html/wiki/data/pages/„televize_nepritel_nebo_kamarad.txt · Poslední úprava: 2009/03/30 16:03 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki